Home

Nieuws

Vion en verzekeraar Euler Hermes begraven strijdbijl

Vleesverwerker Vion en kredietverzekeraar Euler Hermes hebben hun onderlinge conflict bijgelegd.

Wat beide partijen hebben afgesproken, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van Vion laat weten dat beide partijen afgesproken hebben geen mededelingen te doen en dat ze er daarom niets over mag zeggen. “Het enige dat ik kan zeggen is dat beide partijen blij zijn we eruit gekomen zijn.”

Te veel risico met verzekeringen

Vorige week was de onenigheid tussen Euler Hermes en Vion zo hoog opgelopen dat beide partijen elkaar troffen voor de kortgedingrechter van rechtbank Den Bosch. Euler Hermes vindt namelijk dat ze op dit moment te veel risico loopt met verzekeringen voor boeren die leveren aan vestigingen van Vion. Euler Hermes verzekert de betalingsafspraken die veehouders met Vion hebben. Mocht de slachterij niet aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen, dan keert de verzekeraar uit aan de gedupeerde boeren.

De kredietverzekeraar heeft nu voor circa € 40 miljoen aan contracten met Vion verzekerd. Dat wil Euler Hermes halveren tot € 20 miljoen. De reden daarvoor is dat de verzekeraar vindt dat de resultaten van Vion achterblijven in vergelijking met branchegenoten. De winstgevendheid is in 2018 verslechterd, terwijl er een groei was begroot, aldus Euler Hermes. Volgens Vion is er geen probleem en is het bedrijf financieel voldoende sterk.

Vion vraagt meer tijd

Overigens wil Vion wel meewerken aan de verlaging van de Vion-kredietportefeuille van Euler Hermes. Maar de vleesverwerker wil daarvoor wel meer tijd krijgen om de verandering goed te kunnen doorspreken met aan hen leverende veehouders. Daarbij kan het ook gaan om producentenorganisaties van varkenshouders. Vion vreest voor het vertrek van juist dit soort grote klanten als er niet zorgvuldig over de kredietverzekering wordt gecommuniceerd.

Euler Hermes stelt echter dat Vion misbruik maakt van het aanbod dat de verzekeraar deed om het vleesconcern ruimte te bieden zelf varkenshouders te informeren over de verlaging van het verzekerde bedrag. Zo zou volgens de kredietverzekeraar Vion hebben aangegeven dat Euler Hermes de verzekering compleet wilde laten vervallen, iets dat volgens de verzekeraar absoluut niet het geval is.

Ook is Euler Hermes niet te spreken over het feit dat Vion een alternatief aandroeg voor Euler Hermes bij zijn leveranciers. Deze zouden kunnen overstappen naar Coface, de kredietverzekeraar waarmee de vleesverwerker zelf samenwerkt.

Veel misverstanden

De kortgedingrechter drong er vorige week op aan dat Vion en Euler Hermes nogmaals met elkaar in gesprek zouden gaan om tot een oplossing te komen. Volgens de rechter waren er veel misverstanden in de communicatie tussen beide partijen. Als het overleg tot niets had geleid, zou er dinsdag een uitspraak zijn gedaan. Die komt er nu dus niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.