Home

Nieuws 2 reacties

Kwart bezwaarschriften fosfaatrechten loopt nog

Bijna 2.700 ondernemers weten nog altijd niet hoeveel fosfaatrechten ze uiteindelijk krijgen.

Ze zijn nog steeds afwachting van de afhandeling van de beroep- en bezwaarschriften die zij hebben ingediend over het aantal fosfaatrechten dat ze begin 2018 toegekend hebben gekregen. Uit cijfers van het ministerie van Landbouw blijkt hiermee dat een kwart van de bezwaar- en beroepschriften nog niet zijn afgehandeld.

Helft betreft vleesveebedrijven

In totaal werden 8.638 bezwaren ingediend, waarvan er 6.966 zijn afgehandeld en 1.672 nog in behandeling zijn. Ongeveer de helft van deze gevallen heeft betrekking op vleesveebedrijven, bij de andere helft wordt gekeken of er sprake is van individueel disproportionele last. Van de 1.395 ingediende beroepen zijn er 399 afgehandeld en moeten 996 nog worden afgehandeld. Van de 2.820 aanvragen voor de knelgevallenregeling zijn 708 bedrijven geheel of gedeeltelijk toegekend. 7 aanvragen zijn nog in behandeling.

85,9 miljoen kilo fosfaat

Het aantal fosfaatrechten dat momenteel in de markt is, is verder opgelopen tot 85,9 miljoen kilo fosfaat. Daarmee is het aantal rechten toegenomen ten opzichte van mei, toen landbouwminister Carola Schouten nog meldde dat er 85,8 miljoen kilo fosfaatrechten uitgegeven waren, waarvan 85,3 miljoen kilo rechten aan de melkveehouderij. Het ministerie gaf al aan dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten nog zou kunnen stijgen als gevolg van gerechtelijke uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de toekenning van fosfaatrechten aan jongvee en door de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

Afromingspercentage handel fosfaatrechten

Nederland mag van de Europese Commissie niet meer fosfaatrechten uitgeven dan het melkveeplafond van 84,9 miljoen kilo. Om het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het plafond te krijgen, werd recent het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk verhoogd van 10 naar 20%. In 218 werden in totaal ruim 5,3 miljoen kilo fosfaatrechten verhandeld, waarvan 1,1 miljoen kilo vrijgesteld van afroming. Hierbij werden rechten verhandeld bij erfopvolging of overdracht in de eerste, tweede of derde graad binnen de familie.

Niet-grondgebonden bedrijven

Twee derde van de uitgegeven fosfaatrechten zijn toegekend aan niet-grondgebonden bedrijven. Dat blijkt uit een overzicht van het landbouwministerie. 68,5% van de rechten liggen bij niet-grondgebonden bedrijven, 28.7% bij grondgebonden bedrijven. Van het totaal aantal melkveebedrijven is 47,9% grondgebonden en 48.6% niet-grondgebonden. Van 3,5% is het niet bepaald. De scheve verhouding tussen het aantal rechten komt doordat grondgebonden bedrijven gemiddeld minder dieren per bedrijf hebben, aldus het ministerie.

Laatste reacties

  • 306lsa

    moet in het stukje tekst van :Afromingspercentage handel fosfaatrechten

    218 niet 2018 zijn ?

  • kanaal

    extensieve bedrijven zijn bestolen van latente ruimte geef die eerst maar terug als je duurzaam belangrijk vindt.

Of registreer je om te kunnen reageren.