Home

Nieuws 5 reacties

Urgenda stelt voor om veenweide te vernatten

Klimaatorganisatie Urgenda wil versneld veenweidegebieden vernatten.

Met het vernatten van de veenweidegebieden kan snel klimaatwinst worden behaald, dus klimaatorganisatie Urgenda stelt voor om dit versneld te gaan doen. Urgenda stelt voor om alvast 5.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen op veengrond, de helft van het areaal dat is voorgesteld in de afspraak Natuurnetwerk Nederland.

De Friese veenweideboer Sjoerd Miedema uit Akkrum heeft het startschot gegeven en verhoogt rondom zijn bedrijf het waterpeil met 10 centimeter.

Inkomstenderving

Volgens Urgenda is de maatregel ‘relatief goedkoop’. De organisatie laat hierbij de inkomstenderving voor boeren, die op deze manier geen of minder gebruik kunnen maken van hun (gras)land in deze gebieden buiten beschouwing.

De boer zelf laat aan de organisatie weten dat het mogelijk is om zijn land te vernatten, maar toch hetzelfde inkomen te houden. Dit kan volgens Wiebe Borren, beleidsadviseur bij Natuurmonumenten, omdat de veehouder is overgeschakeld op biologische bedrijfsvoering en nu kan besparen op onder andere mestverwerking.

Natuurmomenten

Natuurmonumenten ondersteunt de voornemens van Urgenda op dit gebied. Bovendien maakt volgens Borren het voorstel van Urgenda deel uit van staand beleid rondom het Nederlands Natuur Netwerk, dat nu in versnelde vorm zou moeten worden uitgevoerd. De provincies zijn hier uitvoerder van.

Beloning CO2-vastlegging

Urgenda citeert de Friese boer: “Ik geniet nu dagelijks van de weidevogels en hopelijk gaat binnenkort de overheid boeren belonen voor het vastleggen van CO2”. Dit laatste is echter nog niet zo ver. De roep om een beloning voor CO2-vastlegging is er al langer in de sector. Tot nu toe is gebleken dat het lastig is om dergelijke maatregelen te borgen en er zijn ook nog geen afspraken of richtlijnen voor het geven van een beloning hiervoor.

De maatregel maakt deel uit van het '40-puntenplan' van de organisatie. Dit zijn 40 voorstellen voor snelle maatregelen om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Door vernatting van 270.000 hectare kan een vermindering van 7 megaton CO2-uitstoot per jaar worden gerealiseerd. In het klimaatakkoord staan plannen om 80.000 hectare te voorzien van peilgestuurde drainage, met een klimaatwinst van 1 megaton CO2.

Laatste reacties

 • gerben5

  Knap dat die boer afzet heeft gevonden voor z'n biologische melk

 • f.p.zomer

  Inkomensderving laten ze buiten beschouwing.
  Lekker makkelijk beslissen zo over andermans bezit.

 • piet 5162

  Urgenda heeft waarschijnlijk heel veel geld dat ze zoveel grond kunnen kopen, want normaal gesproken is het zo degene die betaald bepaald

 • piet 5162

  Urgenda heeft waarschijnlijk heel veel geld dat ze zoveel grond kunnen kopen, want normaal gesproken is het zo degene die betaald bepaald

 • Sivert&Anita

  De postcodeloterij kan dat wel betalen, die bulken van het geld en vormen de zeer diepe zakken van allerlei milieufanaten en dierenactvisten

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.