Home

Nieuws 1 reactie

RDA: baseer stalvergunning op realtime-data

Overheden moeten hun vergunningsytemen meer baseren op realtime-metingen over de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier, in plaats van op de stalinrichting.

Dat is 1 van de aanbevelingen die de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) doet in haar zienswijze Digitalisering van de Veehouderij. De Raad heeft in kaart gebracht wat voor dieren de risico’s en kansen van digitalisering zijn.

Beter inzicht in feitelijke situatie

Wanneer de veehouder data over het dierenwelzijn aanbiedt, kunnen handhavende en certificerende instellingen door metingen beter inzicht krijgen in de feitelijke situatie. Het gedrag van dieren kan dan als criterium gelden voor bijvoorbeeld vergunningverlening. Daarmee wordt volgens de RDA het perspectief voor veehouders groter, omdat ze de mogelijkheid krijgen te voldoen aan het doel met middelen die ze zelf kunnen kiezen. Dit zou ook bijdragen aan de verduurzaming van de veehouderij door een verandering van een zogenoemd middelvoorschrift (zoals de oppervlakte per dier) naar een doelvoorschrift (dierenwelzijn op basis van gedrag).

Wanneer de veehouder data over het dierenwelzijn aanbiedt, kunnen handhavende en certificerende instellingen door metingen beter inzicht krijgen in de feitelijke situatie. Het gedrag van dieren kan dan als criterium gelden voor bijvoorbeeld vergunningverlening. - Foto: Henk Riswick
Wanneer de veehouder data over het dierenwelzijn aanbiedt, kunnen handhavende en certificerende instellingen door metingen beter inzicht krijgen in de feitelijke situatie. Het gedrag van dieren kan dan als criterium gelden voor bijvoorbeeld vergunningverlening. - Foto: Henk Riswick

Kansen van digitalisering

De RDA ziet verder zowel kansen als risico’s van digitalisering. Kansen zijn onder andere betere afstemming van de leefomgeving op het dier, betere verzorging en het tijdig waarnemen van problemen bij de dieren. Daarnaast is meer communicatie met ketenpartijen en consumenten mogelijk, kunnen menselijke fouten worden uitgesloten, is er kwaliteitsborging en zijn er door data vergelijkingsmogelijkheden.

Risico’s van digitalisering

De risico’s die de organisatie in kaart bracht, zijn onder andere onoordeelkundig gebruik van gegevens, misinterpretatie van data en het zien van het dier als een ding in plaats van een levend wezen. Ook zouden boeren daardoor meer tijd bezig zijn met data dan met de dieren zelf. Daarnaast is er het risico van hacken, datamanipulatie, schending van de privacy en onduidelijkheid over data-eigendom. De RDA roept dan ook op om tot goede standaarden te komen die hier een juridisch kader voor stellen.

Innovaties stimuleren

Om de kansen van digitalisering in de veehouderij optimaal te benutten, doet de Raad de aanbeveling om innovaties te stimuleren. Hierbij moeten hightech en de veehouderij laagdrempelig toegang tot elkaar hebben. Ook moeten veehouders en adviseurs meer vaardigheden krijgen om informatie goed te interpreteren en ernaar te handelen. Daarnaast pleit de Raad voor minder administratieve taken op het boerenbedrijf, zodat veehouders minder dubbel hoeven te schrijven en meer tijd kunnen besteden aan het verzorgen van de dieren.

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van LNV gevraagd of op eigen initiatief adviseert over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn.

Eén reactie

  • wruiten

    ja ja onafhankelijk

Of registreer je om te kunnen reageren.