Home

Nieuws

Extra toezicht bij slachthuizen

Het toezicht op middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland wordt aangescherpt.

Minister Carola Schouten heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgedragen om de toezichthoudende dierenartsen te ondersteunen bij hun werk. Dat betekent dat er ter plekke iemand met de dierenarts meeloopt of op afstand meekijkt.

Extern onderzoek

Het extra toezicht zal in elk geval tot het begin van de zomer plaatshebben. Daarna wordt gekeken of op basis van een extern onderzoek nadere maatregelen worden getroffen. Op dit moment is het onderzoeksbureau 2Solve bezig met een onderzoek naar “de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hierop heeft gereageerd.”

De minister verscherpt het toezicht omdat de signalen blijven aanhouden dat niet-slachtwaardige runderen bij slachthuizen worden aangeboden en geslacht. Het zou daarbij onder andere gaan om zieke en kreupele dieren die niet op transport mogen.

Informatie delen

Het onderzoeksbureau heeft van de NVWA contactgegevens gekregen van diegenen die op basis van hun (voormalige) functie informatie aan het onderzoeksbureau kunnen verschaffen. Maar het onderzoeksbureau zal zelf ook mensen horen die niet op de lijst staan. Klokkenluiders kunnen zich rechtstreeks bij de onderzoekers melden, zonder tussenkomst van de NVWA.

“Het is van belang dat iedereen die informatie of signalen heeft die mogelijk meegenomen moeten worden in dit onderzoek, deze informatie kan delen”, zegt minister Schouten. Het onderzoeksbureau gaat vertrouwelijk om met de informatie en met de persoonsgegevens, zegt de minister.

Lees ook: Meer mogelijkheden voor klokkenluiders NVWA

Zoekraken 30.000 kilo vlees

De minister corrigeert in antwoord op Kamervragen van D66‘er Tjeerd de Groot en CDA‘er Jaco Geurts berichten over het zoekraken van 30.000 kilo vlees, waarvan het ministerie eerder melding maakte. De minister legt uit dat het ging om 31 kadavers; in totaal gaat het om ruim 10.000 kilo afgekeurd materiaal, zo blijkt uit de Rendac-administratie die de minister aan de Kamer heeft gestuurd.

Geen onvolkomenheden

Het gaat om kadavermeldingen van het betrokken slachthuis die zijn vergeleken met de administratie van Rendac. Alle kadavers zijn in de administratie van Rendac teruggevonden. Daarbij zijn geen onvolkomenheden aan het licht gebracht die ertoe zouden hebben geleid dat er afgekeurd vlees in de vleesketen terecht zou zijn gekomen”, aldus de minister. Desalniettemin kijkt de interne auditdienst van de NVWA nu wel naar mogelijke gaten in het traject vanaf de boerderij naar het slachthuis. Het externe onderzoeksbureau 2Solve kijkt ook naar de signalen over het zoekraken van afgekeurd vlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.