Home

Nieuws 3 reacties

LNV: nulmeting bodemgesteldheid niet verplicht

Het ministerie van Landbouw wil de nulmeting voor het bepalen van de bodemgesteldheid niet verplicht stellen voor alle boeren.

Dat laat het ministerie desgevraagd weten. Hoe de nulmeting naar de gesteldheid van de landbouwbodems er precies uit gaat zien, wordt nog verder uitgewerkt.

Biologische eigenschappen bodem

Eerst wordt in samenwerking met betrokkenen uit de praktijk meetinstrumentarium ontwikkeld. “De doelstelling is dat deze meetinstrumentarium in 2021 klaar is”, legt een woordvoerder uit. Om de bodemgesteldheid te bepalen wordt gekeken naar chemische, fysische, en biologische eigenschappen van de bodem.

Passende maatregelen voor duurzamer bodembeheer

“LNV zet daarvoor, vanuit klimaatgelden, wetenschappelijk onderzoek uit op basis van een representatief aantal bodemmonsters voor Nederland als geheel. Het is niet nodig dat dit nu op alle bedrijven gebeurt”, aldus een woordvoerder. Wel zullen ondernemers gestimuleerd worden om de gesteldheid van de bodem te gaan bepalen, zodat ze een beter inzicht krijgen in de bodemkwaliteit en zo passende maatregelen kunnen inzetten voor duurzamer bodembeheer.

Nationaal programma landbouwbodems

De nulmeting is onderdeel van het Nationaal programma landbouwbodems. Schouten streeft hiermee dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in

2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Het bodembeleid is onderdeel van de transitie naar kringlooplandbouw.

Lees ook: Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond

Laatste reacties

 • kanaal

  de samenleving betaalt dus ook.

 • Jan-Zonderland

  Punt 1: de overheid slaat zichzelf vaak op de borst dat er zoveel banen bij komen en de werkloosheid momenteel zo laag is. Ja door al dit soort regelneverij kan er zo weer een hele kudde onproductieve ambtenaren bij.
  Punt 2: meisje Schouten heeft continue de mind vol met duurzaam, klimaat, milieu etc. Zou de zelf al in een Tesla met chauffeur rijden ? Volgens alle klimaat goeroes is dat toch het summum van klimaatvriendelijkheid en duurzaamheid ? (Mijns inziens absoluut niet waar maar mijn mening doet er even niet toe). Welke politicus rijdt uberhaupt in zo'n ding ? Je mag toch als burger wel eisen van politici dat zij op enig gebied het goede voorbeeld geven ? (Wishfull thinking)

 • Steyr cvt

  Door al dat gepraat over duurzaam bodembeheer en kringloop landbouw wordt er in feite gesuggereerd dat we als boeren altijd maar wat aan rommelden en er eigenlijk maar een zootje van hebben gemaakt. Ik vind het schreiend dat de kennis en het vakmanschap van de Nederlandse boer zo wordt onderschat. Alsof wij door meestal jaren lange ervaring niet in staat zijn onze belangrijkste productie factor goed te beheren en het nu allemaal maar eens anders moet.

Of registreer je om te kunnen reageren.