Foto: Canva AlgemeenNieuws

LNV: nulmeting bodemgesteldheid niet verplicht

Het ministerie van Landbouw wil de nulmeting voor het bepalen van de bodemgesteldheid niet verplicht stellen voor alle boeren.

Dat laat het ministerie desgevraagd weten. Hoe de nulmeting naar de gesteldheid van de landbouwbodems er precies uit gaat zien, wordt nog verder uitgewerkt.

Biologische eigenschappen bodem

Eerst wordt in samenwerking met betrokkenen uit de praktijk meetinstrumentarium ontwikkeld. “De doelstelling is dat deze meetinstrumentarium in 2021 klaar is”, legt een woordvoerder uit. Om de bodemgesteldheid te bepalen wordt gekeken naar chemische, fysische, en biologische eigenschappen van de bodem.

Passende maatregelen voor duurzamer bodembeheer

“LNV zet daarvoor, vanuit klimaatgelden, wetenschappelijk onderzoek uit op basis van een representatief aantal bodemmonsters voor Nederland als geheel. Het is niet nodig dat dit nu op alle bedrijven gebeurt”, aldus een woordvoerder. Wel zullen ondernemers gestimuleerd worden om de gesteldheid van de bodem te gaan bepalen, zodat ze een beter inzicht krijgen in de bodemkwaliteit en zo passende maatregelen kunnen inzetten voor duurzamer bodembeheer.

Nationaal programma landbouwbodems

De nulmeting is onderdeel van het Nationaal programma landbouwbodems. Schouten streeft hiermee dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in

2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Het bodembeleid is onderdeel van de transitie naar kringlooplandbouw.

Lees ook: Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond

Beheer
WP Admin