Home

Nieuws

EU-Hof buigt zich over korting toeslagen

Over welk jaar krijg je een korting als je de randvoorwaarden voor de Europese landbouwsteun overtreedt? Moet de overheid die korting toepassen op het jaar waarin de overtreding is geconstateerd, of kan dat ook over de subsidie van een ander jaar?

Het lijkt muggenziften. Toch is deze vraag voor Nederlandse rechters zo moeilijk dat ze er zelf niet uit komen en de hulp inroepen van Europese rechters. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaat zogeheten prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Om Europese landbouwsteun te krijgen, moet je voldoen aan randvoorwaarden. Wie die randvoorwaarden overtreedt, kan gekort worden. Die korting gaat met vastgestelde percentages. Volgens het Europese recht vindt de korting normaliter plaats over het jaar van de constatering van de overtreding. In het geval van een veehouder die 5% randvoorwaardenkorting opgelegd kreeg over 2016, kwam het CBb echter aan het twijfelen.

Kan een boete opgelegd worden over ander jaar dan jaar van constatering?

Het gaat om 2 overtredingen. In december 2015 werd geconstateerd dat de veehouder zijn logboek diergeneesmiddelen niet op orde had. In maart 2016 bleek bij een nieuwe controle dat er droge en schone ligplaatsen voor 11 kalveren ontbraken op het bedrijf. Vervolgens kreeg de veehouder een randvoorwaardenkorting van 5% opgelegd over 2016, en niet een aparte korting van 3% over elk van beide jaren. De veehouder is het niet eens met de 5%-boete over 2016 en stapte naar het CBb.

Volgens het CBb is het niet duidelijk in de Europese wetgeving of een randvoorwaardenkorting toegepast kan worden over een ander jaar dan het jaar waarin de overtreding geconstateerd is. Vandaar de vraag aan het Europese Hof hoe de Europese Verordening die hierop toeziet moet worden geïnterpreteerd. Totdat daar antwoord op is, komt er geen uitspraak in deze zaak.

CBb heeft te weinig duidelijkheid en klopt dus opnieuw aan bij EU-hof

De vraag over welk jaar een korting precies moet worden toegepast, houdt rechters al langer bezig. Vorige zomer oordeelde het EU-Hof in een zaak van een Deense akkerbouwer, dat een korting moet worden toegepast op de subsidie voor het jaar van overtreding, en niet op het jaar van constatering van de overtreding. Maar het Nederlandse CBb heeft daaraan nog te weinig houvast en stapt dus opnieuw naar het EU-Hof.

Voor hoeveel boeren deze kwestie eventueel gevolgen heeft, is niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.