Home

Nieuws 20 reacties

Ammoniakuitstoot hoger dan plafonds

De ammoniakuitstoot in Nederland is hoger dan de Europese emissieplafonds toelaten. Dat komt onder meer door de uitstoot van ammoniak bij mestbewerking en -verwerking en bij stikstofuitscheiding uit dierlijke mest, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. In 2017 werd het ammoniakplafond met 4,4 kiloton overschreden. Het plafond is 128 kiloton.

De verhoogde uitscheiding van stikstof uit dierlijke mest komt volgens de staatssecretaris vooral doordat het stikstofgehalte in voer voor melkvee relatief hoog was en de voerbehoefte van melkkoeien is toegenomen. Minister Schouten heeft het parlement daar al eerder over geïnformeerd.

Van Veldhoven kondigt aan dat ze in overleg met landbouwminister Carola Schouten gaat kijken welke maatregelen moeten worden genomen om de emissies van ammoniak te verminderen. Dat gebeurt in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) .

Aanvraag aanpassing plafonds gedaan bij EC en Verenigde Naties

Naast ammoniak is er ook sprake van een grotere uitstoot van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). De grotere emissies van NMVOS komt vooral door kuilvoer en mestverwerking, die eerder niet werden meegenomen bij de berekening van de emissies. De overschrijding van NMVOS in 2017 bedroeg 75 kiloton. De staatssecretaris meldt dat de herziene Europese richtlijn voor de nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) vanaf 2020 kuilvoer en mestverwerking niet meer meetelt voor het plafond van NMVOS.

Omdat de grotere emissies van NMVOS komen uit bronnen die bij de vaststelling van de plafonds nog niet bekend waren of niet zijn meegerekend, kan Nederland verzoeken om de plafonds aan te passen in lijn met de huidige kennis. Van Veldhoven heeft die aanvraag gedaan bij de Europese Commissie en bij de Verenigde Naties.

Laatste reacties

 • hollandagri

  een koetje weg, kunnen er 100 auto s erbij en een paar vliegtuigjes meer. of onder het plafonds vliegen ????

 • gjh

  laten we verder gaan met flauwekul en onzin. Want we kijken niet naar meer auto,s en meer vliegtuigen.

 • Attie

  Hou ze onder de👎, daar zijn Stientje en Carola het wel over eens..

 • farmerbn

  Googelen met cijfers en de boer weer zwart maken. Je zou zo naar Frankrijk willen verhuizen.

 • theoamt1

  gewoon de zaken aanscherpen en de grote boosdoeners de nek omdraaien hebben toen ook niet naar de kleintjes gekeken

 • kraats

  Het was weer een maand stil, dus het moest er maar weer s van komen. Schijtziek word je ervan...

 • klein boertje

  weer een werkje voor STAF

 • kleine boer

  Ad blue ook mee gerekend ?

 • andreashoeve

  wanneer krijgen we eindelijk rust

 • john***

  de emissie bij mest mestverwerking kan niet meer vrijkomen bij mest uitrijden. wordt die dan naar beneden bijgesteld?

 • f.p.zomer

  Laten ze nu eens zeggen wat ze echt willen.

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  20 mrt 2019 - Column - Geesje Rotgers
  De groene partijen eisen van boeren voortdurend de meest kostprijsverhogende maatregelen om te voorkomen dat mestgassen weglekken naar het milieu: peperdure luchtwassers, prijzige emissiearme vloeren, kostbare kappen op mestsilo’s. Betekent duur effectief en veilig? Beslist niet! In de V-focus van april 2019 twee onderzoekers die hun sporen verdienden in de wereld van de chemie.
  De verbazing is groot als zij ontdekken dat boeren wettelijk worden verplicht om eerst schadelijke mestgassen te laten ontstaan, en daarna worden verplicht om die met dure maatregelen te lijf te gaan. Denk aan ammoniak en geur. Zoiets is ondenkbaar in de chemische industrie, helemaal omdat er methoden zijn die verhinderen dat mestgassen ontstaan, een aanpak bij de bron.
  De groene partijen eisen echter dure investeringen van de boer. Investeringen die schadelijke neveneffecten blijken te hebben: de vorming van het uiterst brandbare methaan en het levensgevaarlijke H2S-gas. Methaan stijgt op en verzamelt zich in stallen met een luchtwasser in het luchtkanaal onder het dak. Eén vonkje en het vuur verspreidt zich via de nok in no time door de hele stal. In rundveestallen met een emissiearme vloer gebeurt hetzelfde, maar dan onder de vloer. In emissiearme stallen kunnen hierdoor heel snel, heel veel slachtoffers vallen. Daarnaast is er het dodelijke H2S dat jaarlijks levens eist van dieren en soms mensen.

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  Het zou de groene partijen sieren wanneer zij medeverantwoordelijkheid nemen voor de schadelijke neveneffecten van de groene investeringen die zij afdwongen voor boeren. Maar nee, de vele slachtoffers van stalbranden en dodelijke mestgassen worden evengoed weer op het bord van de boer geschoven. Opnieuw eisen de groene partijen dure investeringen van de boer, deze keer voor het voorkomen van slachtoffers.
  Chemici vinden het absurd dat boeren de schadelijke mestgassen niet aanpakken bij de bron. Zorg er gewoon voor dat die gassen niet kunnen ontstaan! Boeren willen niets liever dan dat, een eenvoudige en betaalbare methode, die effectief is voor het milieu en geen slachtoffers eist. En daar ligt de kern van het probleem: dit soort methoden wordt niet toegestaan door de groene politiek. Het moet wat kosten: geld en slachtoffers.

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  Den Haag, 7 februari 2019. De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen sprake zijn van een oplopende trend. Daarnaast blijken de twee ammoniakmeetstations voor hoogbelaste veehouderijgebieden fout te zijn geplaatst. Meetstation Vredepeel (op de grens van Noord-Brabant en Limburg) staat veel te dicht op een pluimveebedrijf en meetstation Wekerom (Gelderland) blijkt boven een stinkende rioolput te zijn neergezet, waaruit ammoniak vrijkomt. Dit zijn enkele van de bevindingen uit het lopende onderzoek naar de representativiteit van de ammoniakmetingen door het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers en gefinancierd door Stichting Mesdag Zuivelfonds. Jaap Hanekamp (onderzoeker) en Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist) lichtten hun nieuwste bevindingen vandaag toe aan de Tweede Kamer.
  In 2005 begon het RIVM met het meten van de ammoniaconcentraties in de lucht, in natuurgebieden (het zogenaamde MAN-meetnet). Tegenwoordig wordt op 293 locaties gemeten. Volgens het RIVM is er gemiddeld genomen sprake van een oplopende trend, m.a.w. een toename van ammoniak in natuurgebieden. Uit het lopende wetenschappelijke onderzoek van Stichting Mesdag Zuivelfonds blijkt echter dat de metingen zelf geen trend laten zien. Pas na een wiskundige bewerking van de meetresultaten is er sprake van een oplopende trend (toename van ammoniak).

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  De wiskundige bewerking die het RIVM toepast is volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap fout en ontoelaatbaar”, stelt onderzoeker Jaap Hanekamp, die samen met de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs de werkwijze van het RIVM heeft getoetst.
  Ammoniakmeter opgehangen boven rioolput
  Ook met de luchtmetingen in veehouderijgebieden gaat het nodige mis. In Nederland zijn vier landbouwmeetstations opgesteld, waarvan twee in gebieden met veel (intensieve) veehouderij: Vredepeel en Wekerom. In 2018 toonden Hanekamp en Rotgers aan dat meetstation Vredepeel letterlijk ‘onder de rook’ van een pluimveebedrijf is neergezet (op 150 meter), terwijl de afstand volgens de eigen instructies van het RIVM, minimaal 300 meter had moeten bedragen. In Wekerom blijkt de situatie nog ernstiger: bij een bezoek aan het meetstation blijkt de meter vrijwel boven een stinkende put van het rioolgemaal te zijn neergezet. Volgens de eigenaar van de rioolput, Waterschap Vallei en Veluwe, ontsnapt er ook ammoniak uit de put, naast een aantal andere gassen. Verder is dit meetstation in de jaren steeds meer ‘ingesloten’ geraakt door een groeiend metaalbedrijf met veel vrachtverkeer – ook vrachtverkeer stoot ammoniak uit – en staan er meerdere veebedrijven op te korte afstand, waaronder een varkensbedrijf dat niet emissiearm is.

 • magele

  De linkse niksnutten willen de landbouw om zeep brengen.

 • Stiente heeft de deksel op de neus gekregen bij de EU bij haar plan voor het doortrekken van de A15 door een natuurgebied , en daar moet de landbouw voor bloeden , want de boer moet buigen voor het verkeer , ze krijgt de linkse partijen mee omdat het electoraat wil blijven autorijden ,zolang Albert Hein vollicht is er geen probleem

 • p.g.pronk

  ZE MAKEN MIJ DE PIS NIET MEER LAUW , HET ZAL ALLEMAAL WEL

 • Maas1

  Ja zolang AH vol ligt het maakt niet meer uit waar het voedsel vandaan komt.Dat met het verlies van boeren Nederland kwetsbaar wordt zien ze niet en interreseert ze niets.Ze weten echt niet waar boeren voor nodig zijn,als ze in AH winkelen beseft men het niet dat voor volle voedsel schappen de boer nodig is! De geest is uit de fles de hertze tegen boeren zal verder gaan.Een krankzinnig land om je eigen voedselproducenten het bestaan onmogelijk te maken.Als het dan toch zo gaat laat China maar komen vechten heeft geen zin en zeker niet als je eigen landgenoten je uit kotsen.Kennis is macht hoor je Wageningen zeggen, theoretische wel te verstaan de praktijk is een hele andere wereld. Bedankt hè!

 • hendruk

  En ondertussen maakt de RIVM nog steeds gebruik van valse cijfers, verkregen uit onbetrouwbare ammoniakmeetpunten. Iedereen weet dat maar stilzwijgend wordt er niks mee gedaan.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.