Home

Nieuws 5 reacties

Erfbetreders weinig bekend met kringlooplandbouw

Erfbetreders zijn nog weinig bekend met kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

De dominante denk- en werkwijze is bij erfbetreders vooral nog gericht op intensivering, productieverhoging en kostenreductie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van RVO.nl naar de rol van erfbetreders in relatie tot de omslag naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

Vragen over definities, doelen en praktische uitwerking

Uit het onderzoek blijkt dat erfbetreders nog maar weinig bekend zijn met de termen kringlooplandbouw en natuurinclusief. Er zijn nog veel vragen over definities, doelen en de praktische uitwerking. Er zijn volgens het onderzoek maar weinig erfbetreders die goed kunnen adviseren over kringlooplandbouw. Boeren die koplopers zijn op dit gebied, kunnen hiervoor nauwelijks bij erfbetreders terecht. Erfbetreders spelen het liefst op zeker in hun advisering en nemen weinig risico.

Spanningsveld

Bij leveranciers van bedrijfsmiddelen bestaat er een spanningsveld tussen het belang om te verkopen en de noodzaak om te verduurzamen en het verminderen van input te bevorderen.

Breed draagvlak voor landbouwvisie

Er is bij erfbetreders wel een breed draagvlak voor de landbouwvisie van minister Schouten. Er wordt echter een actieve, faciliterende en coördinerende rol van de overheid. Belangrijke randvoorwaarden voor erfbetreders zijn duidelijke kaders en stimulerende prikkels via eenduidige en uitvoerbare regelgeving en financiële instrumenten.

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  Zolang niet duidelijk is wat deze zgn kringloopvisie landbouw inhoudt krijg je deze reacties.
  In principe is de huidige landbouw al behoorlijk kringloop.
  Maar in de politiek moet zgn regelmatig nieuw beleid ontwikkeld worden anders tellen ze niet mee. En dan creëren ze maar iets vaag in plaats van het huidige te koesteren.

 • arink

  Huidige landbouw kringloop?
  Als je de stikstof uit fossiele brandstof en de voerimport weghaalt dondert het hele systeem als een kaartenhuis in elkaar, dus hoezo kringloop.
  Kringloop is, als je van het energienet afgesneden wordt, en je belt je voerleverancier niet meer, dat je gewoon door kunt melken.
  Voerleverancier is eigenlijk al een bizar woord voor de landbouw. Je teelt toch zelf je voer?

 • nvanrooij1

  @arink
  Ik schreef al behoorlijk kringloop en niet volledig.
  Stikstof is het gevolg van wetgeving en zou vervangen kunnen worden door dierlijke mest bij andere wetgeving. De voerimport zijn vaak de reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.

 • farmerbn

  Zolang mineralen via melk, vee en plantaardige producten de boerderij verlaten, is het nodig dit aan te vullen met voer en/of (kunst) mest. Kun je stoer doen maar als je niet aanvoert en alleen afvoert gaat het een keer fout en dat is niet duurzaam. Kringloop heb je alleen als de mineralen die je verkocht hebt aan een Duitser of Chinees weer terugkomt op je boerenland.

 • arink

  Farmerbn, dan is toch de meest logische oplossing dat we de menselijke faecaliën weer terug laten komen op de boerderij, en niet het invoeren van nog meer veevoer of het, vanuit energetisch oogpunt, enorm inefficiënt maken van kunstmeststikstof, of het aanwenden van nog meer mest uit de intensieve veehouderij?
  Probeer eens zoveel voer te telen op een stuk land, dat je de veestapel waarvan je de mest op dat stuk land brengt ermee kunt voeren. ( ook de mensenmest van degene die de melk en het vlees nuttigden mag eraan toegevoegd worden)dan kom je niet aan 2 koeien per ha.
  Dat is kringlooplandbouw.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.