Home

Nieuws 26 reacties

Actieplan: alle Gelderse boeren natuurinclusief

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties in Gelderland hebben samen het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd.

De ambitie is dat in 2022 minimaal 60% van de agrarische grondgebruikers in Gelderland actief is met onderdelen van natuurinclusieve landbouw. In 2027 moeten alle grondgebruikers in Gelderland minimaal op niveau ‘basis’ van natuurinclusiviteit zitten.

Boeren op 4 niveaus

In het actieplan wordt gesproken van verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw. De 4 niveaus zijn:

 • wettelijk
 • basis
 • bewust
 • best

In 2027 moeten alle grondgebruikers voldoen aan niveau ‘basis’. Dat houdt in dat op een deel van het bedrijf maatregelen getroffen zijn voor specifieke soorten, waardoor biodiversiteit wordt bevorderd. Voorbeelden zijn struwelen, akkerranden, erfbeplanting of nestkastjes.

In hetzelfde jaar moet de helft van de bedrijven op het niveau ‘bewust’ zitten, wat wil zeggen dat er wordt gestuurd op grondgebondenheid en verbetering van biodiversiteit.

De initiatiefnemers streven ernaar om 10% van de bedrijven op het niveau ‘best’ te laten komen: vergaande grondgebondenheid waarbij natuur en landschap onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn kruidenrijk grasland, robuuste koeienrassen en plas-draszones.

Werken aan nieuwe verdienmodellen

Om de ambities waar te maken wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie. Bij de verdienmodellen gaat het om een hogere prijs voor producten, maar ook om gunstigere leningen, groene subsidies en het opnemen van natuurinclusieve maatregelen in vergunningscriteria.

Het actieplan moet ideeën van onderop nog meer stimuleren en faciliteren. Er wordt met het plan een platform geboden om verschillende, bestaande en nieuwe initiatieven op elkaar aan te laten sluiten.

LTO: kringlooplandbouw inkomstenbron voor boer

Carla Evers, bestuurder bij de LTO Noord regio Oost, benadrukt dat de uitvoering in samenwerking met boeren opgepakt wordt. “Wij vinden het essentieel dat boeren beloond worden voor hun inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het landschap”, aldus Evers. “Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron voor onze boeren.”

Het plan is een initiatief van LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Gaat dit ook gelden voor autobedrijven, meubelinrichters, kledingzaken, smartphoneshops, alsmede horecabedrijven. Of mag de boer voor 'n appel en een ei het landschap gaan redden? Die werkt immers goedkoper dan de groenvoorziening.

 • farmer135

  Communisme ten top, je hebt geen zeggenschap meer over je eigen bedrijf.

 • farmerbn

  Eerst het verdienmodel regelen en dan pas afspraken maken. Niet zoals hier anders om. Werken aan bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie zijn zaken waar straks het geld naar toe gaat. De boer blijft met de verplichtingen zitten.

 • deB.


  Goedkoop beheer, over de rug en, door boertjes, omdat het anders niet te betalen is.....Maar eerst een goed verdienmodel, en niet andersom!!!!

  Staatsbosbeheer kas is totaal leeg.... drama natuur beheer, kansloos. Het is een grote bende in al die gemaakte natuur!

 • pinkeltje

  Kruidenrijk grasland en plas dras zones. Klinkt niet erg als productieve landbouw. Zeg dan meteen dat je het landschap aan onze lieve heer overlaat en dat we ons voedsel wel uit het buitenland importeren...

 • Alco

  Klinkt wel als subsidie centjes verdienen.

 • Jan-Zonderland

  LTO is er maar weer druk mee.

 • steenderen

  Met zijn allen de goed wies kapot.

 • j.r.j.porsius1

  Wie gaat dat betalen wie heeft zoveel geld? Droom verder!
  Veel geschreeuw bla bla bla en geen burger die aan zelfreflectie doet, mensen die dit erdoor willen drukken moeten eerst zichzelf eens een spiegel voorhouden of ze zelf wel zo duurzaam bezig zijn, praten we dan verder!

 • .....

  We worden een soort van semi-ambtenaartjes

 • Trot

  Van de zotte wij bepalen ook niet wat de burger in zijn tuin wel en niet mag maffia praktijken

 • piet 5162

  Nederland is al de gekke henkie van Europa en nu word Gelderland de gekke henkie van nederland

 • piet 5162

  Nederland is al de gekke henkie van Europa en nu word Gelderland de gekke henkie van nederland

 • grolschzetor

  Laat de boer en grondeigenaren eens met rust. Btw mijn grond is voor juiste prijs te koop voor deze knooierij!!! Dus bied maar raak! Daarnaast ga ik toch ook niet vertellen hoe een schrijver zn boek moet schrijven en hoe een bakker zn brood moet bakken!!!!

 • kleine boer

  Je zal maar lid zijn van lto...

 • deB.


  Zo is het, WIJ laten het zover komen met onze eigen bedrijven en gronden!!

  Laat ze in achtertuin op de tegels gaan spelen, die hei kneuters...nee niet bij ons never

 • husky

  @kleine boer, dan mag je wel "gratis" een aantal keren per jaar groenafval naar een verwerker brengen:-; maar om daar lid voor te blijven.......

 • Kleine huiskavel

  Laat Carla Evers dan morgen ook a.u.b. even vertellen hoe die verdienmodellen er dan precies uit gaan zien en wat we er echt aan kunnen verdienen. Ik betaal /ben lid van LTO (nog wel) maar dan moeten ze wel voor de belangen van de boer gaan!

 • J en M

  Hier vrijwillig een vogeltje, daar vrijwillig een bloempje en over een paar jaar valt heel Nederland vrijwillig onder N2000 en vogelrichtlijngebied en wat er meer zij...
  met alle verplichtingen en beperkingen!!!!!!!!

 • Maas1

  Een verdienmodel in de vorm van hogere opbrengsten voor het product. Dan zal deze economische bestendig moeten zijn ook in barre tijden! Zoniet dan kan dat je financiële bestaanszekerheid onderuit halen. We weten allemaal dat subsidies alleen dienen om de gewenste richting aan te jagen,deze zullen dan ook verdwijnen. Je kunt dan blijkbaar een groenfinanciering krijgen om je eigen akkerland om te toveren in een belevingswereld van de burger die daar mee de boer omtovert tot een veredelde veldwachter die goedkope arbeid verricht voor de omgeving. Mocht dit alles niet werken dan dwingt men de boer door het nemen van maatregelen in de vergunning verlening! Wat betreft het GLB stopt die maar in de fooien pot want die zal wel dienst gaan doen als subsidie verstrekking. Wat betreft het verdien model daar zullen we de rekening van opmaken en die kan men dan per omgaande overmaken!

 • grolschzetor

  Plas-draszones....kapitaalvernietiging. Neem de willekeurige bank en tekend nog maar met 15% van de marktwaarde als dekking......

 • Leslie

  word gewoon tijd voor lege schappen in de supermarkten. geen vlees, zuivel, aardappels etc etc. en dat europa breed. Er is geen enkele andere manier om maar een klein beetje waardering voor de agrarische sector te krijgen.

 • koestal

  Geef de boer maar een boswachterssalaris en pensioen.

 • hollandagri

  plas dras en leverbot op de koop toe

 • Gijs Gans

  Lang Leve LTO = Langzaam Ten Onder.

 • veldzicht

  Eerst krijg je een paar rot centen,later wordt dit ook weer afgeknepen als iedereen het moet doen of het geld is op, en de boer zit met de gebakken peren met een hoop extra kosten waar hij niks voor terug krijgt.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.