Home

Nieuws 1 reactie

Waterschap Limburg vraagt om uitstel bemesting

Waterschap Limburg roept boeren op om stuwen in sloten nog omhoog te laten staan en het bemesten nog even uit te stellen.

Dat meldt Har Frenken, dagelijks bestuurslid van het waterschap Limburg, en tevens agrariër. Officieel is bemesting vanaf 16 februari mogelijk. Het waterschap wil echter zo veel mogelijk water vasthouden om de grondwaterstanden te laten herstellen van de droogte in 2018.

Voordelen later bemesten

Volgens Har heeft het bemesten op percelen van mais nu sowieso geen effect. Hij benadrukt de voordelen voor boeren om later te bemesten: “Bij een droge zomer hoeft de boer geen grondwater uit diepe lagen te pompen voor beregening. Iedere boer weet dat dit meer diesel kost”, aldus Frenken. “Bovendien kun je als boer geld verdienen door nu het water en mest nog even vast te houden. De beregeningskosten per hectare zijn zo’n € 200 en je bespaart nog eens € 200 extra op kunstmestkosten als pas eind maart wordt bemest. Zodoende geef je de mineralen geen kans uit te spoelen”, besluit Frenken.

LLTB sluit zich aan

De LLTB sluit zich aan bij het advies van Waterschap Limburg. “Laat de stuwen zo lang mogelijk in zomerstand staan om het water de kans te geven te infiltreren naar het grondwater”, zegt bestuurslid en waterportefeuillehouder Jan Veltmans van de LLTB. Volgens hem is het aanvullen van grondwater voor iedereen voordelig. Volgens Veltmans moet de bedrijfsvoering van de boer het dan wel toelaten.

Eén reactie

  • guus.bergmans1

    Als de bedrijfsvoering het niet toelaat om te wachten is het zeker interessant om een nitrificatieremmer toe te voegen om uitspoeling van stikstof te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.