Arne Weverling - Foto: ANP AlgemeenNieuws

VVD wil opheldering over cijfers biodiversiteit PBL

VVD’er Arne Weverling wil opheldering van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de manier waarop het Planbureau voor de Leefomgeving kijkt naar het verlies aan biodiversiteit.

Weverling baseert zijn vragen op een opiniestuk van Jaap Majoor dat aan diverse landbouwbladen is aangeboden. Majoor beweert dat het PBL ervan uitgaat dat Nederland in 1700 nog geheel bestond uit ongerepte natuur.

Arne Weverling (VVD) - Foto: ANP

Arne Weverling (VVD) – Foto: ANP

PBL hanteert het jaar 1700 als referentie voor de beoordeling van de biodiversiteit. Het planbureau constateert dat zowel het areaal als het aantal soorten sindsdien is afgenomen. Uit gegevens van het PBL blijkt dat het planbureau ervan uitgaat dat ook in 1700 in Nederland en Europa geen sprake (meer) was van geheel ongerepte natuur.

Majoor stelt dat het PBL de natte natuur niet meetelt. Uit gegevens van het PBL blijkt dat regelmatig beoordelingen worden gemaakt van de biodiversiteit, onder andere in de Noordzee.

Kamerlid Weverling vraagt de minister of zij het eens is met de stelling dat de rapporten van het PBL ‘zeer onduidelijk zijn en er met allerlei datums gerekend wordt om een afname van biodiversiteit te bewijzen’. Volgens Weverling moet boerengrond die aan de natuur wordt overgelaten door het PBL op dezelfde manier worden beoordeeld als grond in eigendom van natuurinstanties.

Beheer
WP Admin