Home

Nieuws

Tweede Kamer wil nertsenhouderij bestuurlijk kunnen vervolgen

Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om nertsenhouders ook bestuursrechtelijk te kunnen vervolgen in plaats van alleen strafrechtelijk, is aangenomen.

Hoewel regeringspartijen VVD en CDA tegen het voorstel stemden, was er toch een meerderheid voor het wetsvoorstel. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 kregen steun van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus en Denk. CDA en VVD wilden de wet niet, omdat ze niet nog meer mogelijkheden willen om nertsenhouders te vervolgen, terwijl de sector in zo’n moeilijke situatie zit vanwege het houdverbod. VVD en CDA willen eerst inzetten op verbeteren van de overgangsregeling voor de pelsdierhouders.

Motie voor onderzoek geen meerderheid

Een motie van CDA en VVD, voor een onderzoek naar de wijze waarop nertsen worden gehouden in de landen waar de Nederlandse productie naar toe verplaatst door het houderijverbod, kreeg geen meerderheid.

Motie PvdD niet in stemming

Een motie van PvdD waarin wordt gevraagd om nertsenhouders die in 2016 niet aan de wet voldeden alsnog te vervolgen, werd niet in stemming gebracht. Het OM heeft eerder in overleg met het ministerie besloten om deze ondernemers niet te vervolgen.

Hoewel regeringspartijen VVD en CDA tegen het voorstel stemden, was er toch een meerderheid voor het wetsvoorstel - Foto: MIchel Zoeter
Hoewel regeringspartijen VVD en CDA tegen het voorstel stemden, was er toch een meerderheid voor het wetsvoorstel - Foto: MIchel Zoeter

Wet buiten werking gesteld

Door gerechtelijke procedures is de wet een aantal keer buiten werking gesteld. De rechtbank Den Haag heeft de Wet verbod pelsdierhouderij op 21 mei 2014 buiten werking gesteld, waardoor de wet niet van kracht was. Het Gerechtshof heeft die uitspraak op 10 november 2015 vernietigd, waardoor de wet wel weer van kracht was en gehandhaafd kon worden.

Cassatie Hoge Raad

Tegen deze uitspraak gingen de nertsenhouders in cassatie bij de Hoge Raad. Afgesproken was dat in afwachting van deze uitspraak wel gecontroleerd zou worden bij nertsenhouders, maar dat er nog niet vervolgd zou worden, zolang er nog geen uitspraak was. Als de wet stand zou houden bij de Hoge Raad, zou het OM de uitkomsten van de controles alsnog voor de rechter brengen.

Op 16 december 2016 heeft de Hoge Raad het cassatieverbod verworpen, waarmee de wet weer van kracht werd. In de periode tussen de uitspraak van het Hof en de Raad heeft de NVWA bij 20 inspecties een proces-verbaal opgemaakt omdat niet werd voldaan aan de wet verbod op pelsdierhouderij. Na de uitspraak van Hoge Raad zijn deze processen naar het Openbaar Ministerie gegaan. Het OM besloot echter niet tot vervolging over te gaan, maar de bevindingen wel mee te nemen in volgende inspecties.

Zelfstandige bevoegdheid OM

Bij deze bedrijven is in 2017 opnieuw geïnspecteerd en toen voldeden deze bedrijven aan de wet. PvdD diende een motie in om deze bedrijven alsnog te vervolgen. Landbouwminister Carola Schouten van Landbouw liet voorafgaande aan de stemmingen weten dat het niet aan de politiek is, maar een zelfstandige bevoegdheid van het OM.

Of registreer je om te kunnen reageren.