Home

Nieuws 12 reacties

Stikstofbeleid mogelijk aangescherpt

Het stikstofbeleid wordt dit jaar verder aangescherpt als blijkt dat de ammoniakuitstoot niet vermindert.

Minister Carola Schouten kondigt een aanscherping van het beleid aan in een antwoord op vragen van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Aan de andere kant stelt de minister dat er geen aanwijzingen zijn dat het Programma Aanpak Stikstof zijn werk niet doet. Volgens haar is er “wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel” dat de doelstellingen op termijn worden gehaald.

Houdbaarheid PAS

Het Europese Hof oordeelde vorig jaar dat de systematiek van het Nederlandse stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof) alleen houdbaar is, als duidelijk is dat met de PAS ook daadwerkelijk sprake is van een vermindering van de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden. De minister wil niet vooruitlopen op de mogelijke gevolgen van de uitspraak.

Verbod op sleepvoetbemester

Schouten heeft vorig jaar een verbod ingesteld op de sleepvoetbemester. Dat is een van de maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De techniek is alleen toegestaan als de drijfmest wordt verdund met water, waardoor de ammoniakuitstoot aanmerkelijk minder is.

Een sleepvoetbemester. De techniek is alleen nog toegestaan als de drijfmest wordt verdund met water. - Foto: Roel Dijkstra
Een sleepvoetbemester. De techniek is alleen nog toegestaan als de drijfmest wordt verdund met water. - Foto: Roel Dijkstra

Uitstoot ammoniak terugbrengen

Bij de invoering van het PAS is met de agrarische sector afgesproken dat de uitstoot van ammoniak wordt teruggebracht, onder andere door vermindering van de ammoniakuitstoot bij bemesting, verbeterde stalsystemen en voermaatregelen.

De minister kondigt aan dat ze de uitgifte van ontwikkelingsruimte (die nodig is voor investeringen in veehouderijen) kan beperken, extra maatregelen kan stellen om de emissie van ammoniak te beperken en ze kan de berekende emissiedaling aanpassen.

Rechter moet bepalen

De minister stelt dat de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden zal dalen ten opzichte van het referentiejaar. Maatregelen aan de bron dragen daar aan bij.

De minister loopt niet vooruit op de juridische procedure, die deze week een vervolg krijgt. Zij zegt dat de Europese rechter heeft bevestigd dat er zware eisen worden gesteld aan de onderbouwing van het PAS. Volgens Schouten is het aan de rechter om te beoordelen of het PAS daaraan voldoet.

Geen zichtbaar herstel natuurgebieden

Tot nu toe is er geen zichtbaar herstel van natuurgebieden gerealiseerd. De minister zegt dat omfloerst: Zij constateert dat “zich de afgelopen drie jaar (geen) omstandigheden hebben voorgedaan die tot gevolg hebben dat de instandhoudingsdoelstellingen op termijn niet gerealiseerd kunnen worden als gevolg van stikstofdepositie.” In alle gebieden is verslechtering van de natuurkwaliteit voorkomen, zegt de minister.

Laatste reacties

 • Alco

  Mij is geleerd dat N en CO2 de aarde beschermd tegen straling van de zon.
  We gebruiken N zelfs als koelmiddel.
  De moderne gedachte is dat we hier willen verschralen voor mooie bloempjes. Dat het echter tot gevolg heeft dat dichterbij de evenaar de woestijnen nog steeds uitbreiden schijnt niemand te beseffen.

 • farmerbn

  Wel ja , doe de riem nog maar een tandje strakker. De Nederlandse boeren pikken toch alles.

 • edke

  T is toch niet te geloven allemaal weer, LTO keurt t zekers ook wel weer goed, wanneer komen ze een keer weer op voor de boeren, ongelovelijk

 • nieuwkobus

  We hebben een melkvee bedrijf dicht bij de Duitse grens ,bij ons in de buurt hebben we 2 Natura 2000 gebieden . Dat alle melkvee en varkens bedrijven zouden stoppen in de buurt van het natura 2000 gebied zou dat 3% reductie geven op de depositie , maar wat we van onze buren krijgen achtergrond depositie is 17 % ...... dus laten we onze boeren maar weer pesten .

 • deB.

  Gaat kapot, en heel snel!

  Al zijn alle boeren weg uit dit K land, dan nog geen herstel ''natuur gebieden''
  Heel Nederland raast maar door in staat dik in de file, op de snelweg, en op schiphol, staan er in de piek 6 vliegtuigen in de rij om te starten!!

  Al het bandenrubber, de liters olie druppels, het wegenzout etc etc in het oppervlakte water, het mag en mag allemaal!!!!
  En de korte kringloop boertjes moeten weer strakker! Rot toch eens op, vieze stadse lui. Sorry hoor, maar het is waanzinng!!

 • bartje14

  Het is toch werkelijk te zot voor woorden zo langzamerhand; wij zijn de grootste netto betaler aan Brussel en laten het gewoon gebeuren dat complete sectoren op basis van Brusselse politieke spelletjes en feitelijk onjuistheden (ammoniakmetingen) de nek worden omgedraaid!

 • Hilhorst100

  De bossen moeten nodig bemest worden, word het wat groener in Nederland

 • s.stuurman21

  De tekst onder de afbeelding klopt niet. Deze bemester is voorzien van schijven en werkt de mest de grond in. Bij deze bemester is het ook niet verplicht om water toe te voegen naar mijn weten.

 • Koen Franken

  Word stilletjes eens tijd dat de mouwen eens worden opgestroopt .

 • farmerbn

  Stoer maar jullie doen toch niks.

 • info58

  Droge zomer misschien

 • 26041997

  Rr moet 1 ding aangescherpt worden, dat zijn de zwaarden voor protest tegen alweer gezeik. Bah

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.