Home

Nieuws 2 reacties

PAS gaat 2 weken op slot bij uitspraak Raad van State

De afgifte van natuurbeschermingsvergunningen wordt na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2 weken stilgelegd. Dat hebben de provincies en het Rijk afgesproken.

In de 2 weken na de uitspraak willen de zogenoemde PAS-partners bekijken wat de juridische gevolgen zijn van het oordeel van de Raad van State. De vraag is of en hoe er dan nog vergunningen kunnen worden afgegeven. De uitspraak wordt op zijn vroegst begin mei verwacht.

Lees ook: Pas op de plaats voor vergunning PAS

De Raad van State oordeelt of binnen de huidige systematiek van het PAS nog nieuwe vergunningen aan veehouderijbedrijven kunnen worden afgegeven en welke eisen daaraan moeten worden gesteld. De Raad van State zal ook een uitspraak doen over de vergunningplicht bij beweiden en bemesten. De hoogste bestuursrechter van dit land heeft daarover vrijdag 15 februari een zitting gehouden, die de gehele dag duurde.

Lees ook: Stikstofbeleid mogelijk aangescherpt

Vergunningverlening in najaar 2018 opgeschort

Toen het Europees Hof afgelopen najaar met een uitspraak kwam naar aanleiding van vragen die de Nederlandse Raad van State had gesteld, is de vergunningverlening ook tijdelijk opgeschort. Na 2 weken kwamen de PAS-partners tot de conclusie dat er geen juridische belemmeringen waren om de vergunningverlening voort te zetten.

Onvoldoende inzicht in PAS-ontwikkelingsruimte

Het is niet eenvoudig inzicht te krijgen in de ontwikkelingsruimte die nu nog in de provincies beschikbaar is. De Tweede Kamer heeft een poging gedaan, maar kwam er ook niet uit, zo bleek woensdag 20 februari tijdens een procedurevergadering van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een interne notitie constateert de Kamer dat een overzicht lastig te geven is, omdat er voor de ene ondernemer wel ontwikkelingsruimte kan zijn en voor de andere niet. Dat kan niet worden samengevat in een algemeen beeld voor heel Nederland. Daar komt nog bij dat provincies afwijkend beleid hebben. Provincie Noord-Brabant heeft de ontwikkelruimte opgedeeld over 6 jaar, waarbij er in elk jaar een maximaal te vergeven ruimte is. Provincie Overijssel heeft alle ruimte in 1 keer vrijgegeven.

Ontwikkelingsruimte in 20 Natura 2000-gebieden geheel benut

De Tweede Kamer zal na de gerechtelijke uitspraak een overleg met de betrokken ministers houden. Mogelijk wil de Kamer daaraan voorafgaand nog belanghebbenden horen.

Volgens de huidige gegevens is op dit moment in 20 van de 118 Natura 2000-gebieden de ontwikkelingsruimte volledig benut.

Lees ook: ‘Stikstofbeleid vraagt intellectuele lenigheid’

Laatste reacties

  • truusjetrap

    Waarom een gewasbeschermingsmachine boven dit artikel?

  • Beheerder.Boerderij
    Redactie

    @truusjetrap, bedankt voor je reactie. Foto is inmiddels aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.