Home

Nieuws 1 reactie

Overijssel geeft groen licht mestverwerker Zenderen

Afvalverwerker Twence krijgt opnieuw een omgevingsvergunning voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie.

Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdag 27 februari ingestemd met het provinciaal inpassingsplan ; de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van afvalverwerker Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, gemeente Borne, mag doorgaan. Twence heeft opnieuw een omgevingsvergunning gekregen.

Het project van Twence kwam eind 2017 stil te liggen omdat de Raad van State de omgevingsvergunning voor de mestverwerker vernietigde. Provincie Overijssel vindt het maatschappelijk belang van de komst van de mestverwaardingsinstallatie echter zo groot dat werd besloten een provinciaal inpassingsplan op te stellen om de vergunning alsnog te verlenen. Dat plan is nu goedgekeurd en daarmee is de vergunning verleend.

Te weinig mestverwerkers in Overijssel

Een belangrijke reden voor Overijssel de mestverwerker toe te staan is het feit dat de capaciteit voor mestverwerking in Twente tekort schiet. Een ander voordeel is dat de installatie per jaar 5 miljoen kubieke meter biogas gaat produceren, dat rechtstreeks wordt geleverd aan het net. Dit is een energieopbrengst die vergelijkbaar is met 84.000 zonnepanelen of 3 windmolens.

Verantwoordelijke gedeputeerden Annemieke Traag en Hester Maij zijn tevreden over het besluit van Provinciale Staten. De komst van de mestverwerker dient volgens de gedeputeerden 2 doelen. Het biedt een oplossing voor het mestoverschot in Twente en daarnaast levert de installatie een bijdrage aan de energietransitie in Overijssel.

Twence: duurzaamheidsdoelstellingen platteland realiseren

Zoals te verwachten is Twence blij met dit provinciale besluit. Marc Kapteijn, directeur van Twence: “Wij hebben nu alle benodigde vergunningen om de installatie te bouwen. Een installatie die voor 3.000 huishoudens biogas produceert, schaarse grondstoffen terugwint en een kwart van het regionale mestoverschot verwerkt. Hiermee levert deze installatie een grote bijdrage aan realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen en het behoud van een vitaal platteland. Deze installatie sluit dan ook naadloos aan bij de ambities van Twence om meer duurzame energie te produceren en grondstoffen terug te winnen.”

Bewoners Zenderen overwegen juridische stappen

Minder enthousiast zijn veel bewoners van Zenderen. Volgens voorzitter van de dorpsraad Jan Kruidenier staan inwoners echt niet te juichen. Dat er volgens de provincie voldoende draagvlak zou zijn ontkent hij. Daar is volgens de dorpsraadvoorzitter helemaal geen onderzoek naar gedaan.

Vanaf 6 maart ligt het provinciale inpassingsplan 6 weken ter inzage voor bezwaar en beroep. De dorpsraad heeft vooraf al laten weten juridische stappen te zullen ondernemen als het provinciale inpassingsplan er zou komen. Dat kan betekenen dat opnieuw een gang naar de Raad van State gemaakt zal worden wat opnieuw forse vertraging zal betekenen.

Twence houdt rekening met nieuw RvS-procedure

Twence houdt al wel rekening met een Raad van State-procedure. Projectmanager Andy Roeloffzen van Twence in een reactie op de beslissing van de provincie: “Na jaren plannen kunnen wij nu beginnen met de bouwvoorbereidingen. Wij houden rekening met een Raad van State-procedure, maar verwachten dat dit najaar de eerste schop de grond in kan. Deze tijd hebben we ook nodig voor de bouwvoorbereidingen.”
Bij de gemeente Borne was niemand beschikbaar om te reageren op het besluit van de provincie. In het verleden heeft Borne zich verzet tegen de komst van de mestverwerker naar Zenderen.

Lees ook: Extra rem op Brabantse mestverwerking

Eén reactie

  • niet

    Als de bewoners verliezen bij de raad van state moeten ze de kosten maar betalen. Iedereen mag bezwaar maken maar betaal daar dan ook voor. Kosten voor diegene die wil bouwen zijn velen malen hoger.

Of registreer je om te kunnen reageren.