Home

Nieuws 2 reacties

Brabant kiest niet 1 toekomstscenario voor landbouw

De provincie Brabant gaat uit van 4 scenario’s voor de toekomst van de agrofoodsector.

Hoop op duidelijkheid en een heldere, transparante richting voor de Brabantse landbouw werd donderdagmiddag de grond ingeboord. Van de 4 scenario’s voor de agrofoodsector die donderdag zijn aangeboden aan landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings, zal er niet één als de ‘beste’ gekozen worden.

4 toekomstscenario’s landbouw Brabant als onderlegger

Er is namelijk niet 1 toekomstscenario voor de landbouwsector in Noord-Brabant, daar waren alle partijen het over eens tijdens de presentatie van ‘Agrofood Brabant 2050’. Het viertal scenario’s zal alleen dienen als onderlegger om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de praktijk. Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis werden de verschillende toekomstvisies toegelicht.

Lees verder onder de tweet


‘Welke kant moeten we als Noord-Brabant op met de agrofood-sector?’ Zo luidde de vraag die de provincie nader uitgewerkt wilde zien in mogelijke toekomstscenario’s. BrabantAdvies, het belangrijkste adviserende orgaan in de provincie, kreeg de opdracht hiermee aan de gang te gaan. In de afgelopen maanden zijn in samenwerking met veel verschillende deskundigen de toekomstbeelden ontwikkeld.

Duidelijk werd dat geen van de scenario’s integraal zal worden gekozen, maar dat het meer een kwestie is voor de provincie om de scenario’s als onderlegger te gebruiken om te kunnen anticiperen om ontwikkelingen.

Pieter van Geel: ‘Perspectief bieden’

Dagvoorzitter Pieter van Geel ziet in de scenario’s vooral toekomstperspectief. “Naast alle maatregelen die er genomen worden, moeten we ook perspectief bieden. Dat gebeurt hier door meerdere keuzemogelijkheden. We maken samen de toekomst.”

Volgens directeur van BrabantAdvies Ivka Orbon zijn de scenario’s mogelijke voorstellingen van de werkelijkheid. “Er is met een grote groep betrokkenen doorgedacht over hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Er kan op worden voorgesorteerd door de politiek.”

Lees verder onder de foto

Een aspergeteler aan het werk in Noord-Brabant. Voor de toekomst van de landbouw in de provincie gaat Brabant uit van 4 secenario's. - Foto: Bert Jansen
Een aspergeteler aan het werk in Noord-Brabant. Voor de toekomst van de landbouw in de provincie gaat Brabant uit van 4 secenario's. - Foto: Bert Jansen

De vier scenario’s zijn heel verschillend:

  • Scenario A, ‘Brabant food factory’, borduurt eigenlijk verder op de huidige situatie met een open internationale markt, een voedselproductie die min of meer onafhankelijk van de natuur plaatsvindt, volop gebruik maakt van technologie en niet grondgebonden is. Vee zal op industrieterreinen gehouden gaan worden.
  • Scenario B, ‘De wereld mijn moestuin’, kent een open, internationaal georiënteerde markt met een grondgebonden productie, in verbinding met de natuur in een transparante keten die weinig milieubelastend is.
  • Scenario C, ‘In eigen kring lopen’, gaat uit van een protectionistische wereld met minder export, gericht op productie voor de eigen bevolking, onafhankelijk van de natuur. Door de geringe internationale kennisuitwisseling zal er minder technologische ontwikkeling zijn.
  • Scenario D, ‘Boeren rond de kern’, gaat ook uit van een gesloten nationale markt, waarbij geleefd zal worden bij de seizoenen. De burgers zijn voedselbewust en telen deels hun eigen groente. Akkerbouw en tuinbouw staan hier in het middelpunt.

Grote druk op de ruimte

Volgens Ruud Tijssens, directeur van Agrifirm, is het onmogelijk een scenario te kiezen. Hij ziet wel een kernprobleem. “Er komt hoe dan ook grote druk op de ruimte. Als we de markt dan alles laten bepalen, krijgen we veel zonneweides. De vraag is of we dat moeten willen. Het verdienmodel van de boer is de sleutel.”

Gedeputeerde Spierings is blij met de scenariostudies. “Het is een andere manier van denken. Als de toekomst een bepaalde kant op gaat, weten we wat we kunnen doen. Het maakt het ons als bestuurders mogelijk verder vooruit te kijken en te anticiperen.”

Lees ook: Nergens zo streng als in varkensprovincie Brabant

Laatste reacties

  • f.p.zomer

    Pappen en nat houden.

  • Peet1212

    Dat had ik ook kunnen bedenken voor véél minder geld!!!!!! Niet te geloven!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.