Home

Nieuws 3 reacties

4 ton voor veehouder met aardbevingsschade

Veehouder Kor Kruizenga haalt toch nog een overwinning bij de rechter in zijn slepende zaak tegen de NAM.

De NAM moet veehouder Kor Kruizenga uit Rasquert 4 ton betalen in verband met aardbevingsschade. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 februari besloten. De veehouder vorderde in een kortgeding eigenlijk tegen de € 3 miljoen in verband met schade aan stallen en een mestsilo als gevolg van een bewegende bodem. Vooral de mestkelders zijn beschadigd. Een jongveestal is na een storm ingestort.

Langdurige kwestie

De kwestie speelt al jaren. Kruizinga kreeg eerder nul op het rekest. Er loopt ook een bodemprocedure met als inzet € 5 miljoen. Hierin is niet alleen directe maar ook indirecte schade opgenomen.

Instorten jongveestal gevolg van de bodemdaling

De Nam bestrijdt dat de schade het gevolg is van de aardgaswinning. Het hof is van oordeel dat het oorzakelijk verband tussen de schade en de aardgaswinning nog niet zo duidelijk is dat de vordering toegewezen kan worden. Vooral van de schade aan de mestkelders staat nog niet voldoende vast dat die te wijten is aan bodembeweging, die op haar beurt weer gevolg is van aardgaswinning.Wel is het instorten van een jongveestal volgens de rechter een gevolg van de bodemdaling.

Kruizenga op de plek van de door aardbevingen verwoeste schuur. -  Foto:Jan Willem van Vliet
Kruizenga op de plek van de door aardbevingen verwoeste schuur. - Foto:Jan Willem van Vliet

Faillissement voorkomen

Met het toegekende voorschot is het faillissement van het rundveebedrijf voorkomen, aldus advocaat Pieter Huitema, die namens Kruizenga optreedt. “Het is echt een overwinning.” De veehouder hoopt dat hij nu de weg omhoog weer terugvindt, en zijn fosfaatrechten terug kan krijgen.

Zo’n hoge rechtbank, en dan in kortgeding gelijk krijgen. Je maakt dus wel degelijk kans, je kunt iets bereiken via de rechter

Veehouder Kor Kruizenga uit Rasquert

Uitkering

De uitkering die de veehouder heeft gekregen uit zijn stormschadeverzekering, is in mindering gebracht. Blijft over een bedrag van € 408.000 dat de NAM aan de veehouder moet betalen. Ook kan de verzekeraar het nog achtergehouden deel van de vergoeding uitbetalen, als er gebouwd wordt.

Echte ontknoping laat nog even op zich wachten

Huitema spreekt van ‘een mooie opsteker’ voor andere boeren die hiermee te maken hebben. “Zo’n hoge rechtbank, en dan in kortgeding gelijk krijgen. Je maakt dus wel degelijk kans, je kunt iets bereiken via de rechter.”

Een bodemprocedure duurt normaliter een jaar of 2. Nu kan dat langer worden, omdat er over de aardbevingsschade zogeheten prejudiciële vragen zijn gesteld bij de Hoge Raad. De echte ontknoping kan dus nog wel even op zich laten wachten.

Laatste reacties

  • koestal

    Wat is de NAM toch weigerachtig,laat steeds de mensen maar wachten.

  • Marco22

    Als dat nou in Amsterdam was gebeurt dan zat de gaskraan allang dicht. De hele kwestie is er een van rekken en strekken. Overheid beloofd wat maar komt nooit over de brug. Vraag maar aan wiebes en Hans Alders. Ontkennen en treinneren . Snap die Groningers niet dat ze die NAM en cs uit Den Haag de provincie uit sodemieteren.

  • .....

    4 ton a-brok?

Of registreer je om te kunnen reageren.