Home

Nieuws 11 reacties

Schouten: tot 1 februari niet extern salderen

Minister Schouten (LNV) wil uiterlijk 1 februari komend jaar de regels klaar hebben rondom de inname van dier- en/of fosfaatrechten bij zogeheten externe saldering.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Tot die tijd kunnen veehouderijbedrijven niet extern salderen, ofwel hun emissieruimte verkopen.

Latente ruimte

De brief, die dinsdagavond verzonden werd, bevestigt het al eerder uitgelekte nieuws over de definitie van de ‘latente ruimte’ in de natuurvergunningen. In de beleidsregels waar Den Haag en de provincies het over eens zijn geworden, is latente ruimte het verschil in ammoniakemissie tussen vergunning en gebouwde stalruimte. Bij wijziging van de vergunning (intern én salderen) vervalt dat deel. De ongebruikte emissieruimte komt dan ten goede aan de natuur.

Dit is een soepeler invulling dan de provincies aanvankelijk wilden. Zij wilden het verschil tussen het aantal dieren en de vergunning innemen.

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen bij het innemen van latente ruimte, onder meer voor bedrijven die aantoonbare stappen hebben gezet om hun capaciteit te realiseren, of onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Bestaande Nb-vergunning gewoon benutten

Schouten benadrukt in haar brief dat ruimte binnen een bestaande vergunning gewoon benut kan worden, zolang geen aanpassing van de vergunning nodig is. Hierover was eerder deze week nog verwarring.

Wel moeten ondernemers die dit aangaat, rekening houden met een eventuele realisatietermijn. Bij vergunningen die onder het PAS zijn verleend, is die 2 jaar. Natuurvergunningen van voor 1 juli 2015 hebben geen realisatietermijn.

30% afroming van de vergunde ammoniakemissie

Bij extern salderen, dat in de veehouderij dus voorlopig nog niet mogelijk is, vindt 30% afroming van de vergunde ammoniakemissie plaats. De ‘saldonemer’ (koper) mag 70% van de overgenomen emissie benutten, de overige 30% komt ten goede aan de natuur, aldus Schouten.

Half december nieuwe stappen

Half december komt de minister met nieuwe stappen op het gebied van natuurherstel, een mogelijke drempelwaarde en de gebiedsgerichte aanpak. Volgende week liggen er nieuwe provinciale beleidsregels op tafel bij de gedeputeerde staten. Na aanname, volgens plan op 10 december, gaan die meteen in.

Laatste reacties

 • Sjefo

  Nagenoeg de gehele agrarische sector heeft een NB vergunning, +/- 60 % ammoniak reductie over de laatste 15 tot 20 jaar .
  De overheid steelt eerst een gedeelte fosfaat ( latente ruimte creëren) en is nu bezig om via allerlei smerige wetjes de stikstof roof legaal te maken .
  Tweederde van de industrie heeft geen NB vergunning , hoe gaat de overheid dit oplossen ?
  Is het verantwoord de met name agrarische sector die volop voldaan hebben aan reductie van ammoniak op deze smerige de nek om te draaien.
  En dit allemaal ten faveure hun die niets gedaan hebben en voor de natuur die er nergens ter wereld beter voorstaat .
  De overheid en links Nederland hebben ondernemend Nederland met zijn werknemers een loer gedraaid .

 • haj146

  Wederom stelen ze 30 procent. En net als met fosfaatrechten blijft dat maar doorgaan, gevolg is schaarste en kostprijs van hier tot ginder. Honger is het enige dat deze waardeloze nietsnutten in den haag kan stoppen. En dat is eerder dan ze in de gaten hebben!

 • kanaal

  de ddr methoden worden steeds vaker gebruikt.

 • Mtswie

  Mijn twee jaar zijn al om. Ze zullen dus mijn latente ruimte wel afjatten. Ga dus de straatmaar weer op. Roversbende

 • Henk.visscher

  voor velen is de 2 jaar om,dat heeft ook te maken met de fosfaatreductie,de overheid kan het niet maken om latenteruimte af te pakken,als ze zich niet anders gaan opstellen dan hoop ik dat hier in Nederland net zulke harde actie,s komen als in Frankrijk,dit soort wanbeleid moet keihard worden aangepakt

 • pieter

  Denk dat we nog vergeten dat er nog iets bij komt als net als het om extern salderen als je dichter bij een natura 2000 gebied woont dan gaat mooie systeem die berekend hoeveel stikstof je bedrijf uitstoot in die natuur.
  Bij 8 km kan dit al op lopen als je een boer van 100 koeien eerst 30 kwijt bent en dan nog eens de pech dat je dichter bij zo'n gebied boert .Denk dat er net 20 koeien over blijven.Dus boeren dicht in de straal om deze gebieden worden economisch uitgerookt door deze regelgeving.Is net als bij de belasting dienst leuker kunnen we het niet maken. Denk dat we dit meer in acties moeten verbeelden rook gordijnen rond deze gebieden.Deze boeren zijn echt de slachtoffers die verder willen boeren.Kan voordeliger zijn te verkassen zodat witte vlekken ontstaan zonder koeien in Nederland.Zodat er nog meer rottend gras en bladeren het oppervlakte water vervuilen naast de betaalde legale vervuiling aan waterschappen.Koeien in de wei zijn juist nodig in een gezonde stikstof kringloop.Zijn net als walvissen betere stofzuigers van Stikstof en CO2 maar bij wet nu verboden.
  De de discussie is dan ook klaveren in de wei (NOx auto's affakelen door vlinderbloemigen)en ont-Klaveren in den Haag.

 • Mtswie

  Gaat het bij realisatie NB vergunning om het aantal dieren of stalruimte. Maakt nogal een verschil bij latente ruimte.

 • van elp

  @mtswie lees je beschikking maar na: je hebt een vergunning voor het houden van een aantal dieren met een bepaald huisvestingssysteem. M.a.w je mag stallen bouwen volgens beschreven systeem voor dat aantal dieren.

 • HeinCarien

  In Brabant kennen we al het Stalderen. Voor elke 100 meter nieuw te bouwen stal moet er meer meters oude stal worden gesloopt. Aanbod is giga en de vraag is nagenoeg nul. Puur geldkwestie.
  Nu Ff naar extern salderen. Een bestaand bedrijf de stikstof afvoeren kan. Gelijk is de toko niks meer waard en zal de stikstof opbrengst dat goed moeten maken.
  Gevolg giga vraag voor een schijntje en en verkopers doen niks. En boeren die boeren maar door.

 • koestal

  regels,regels,regels,wat kunnen ze hard ,,werken'' in Den Haag.

 • bankivahoen

  Het is inmiddels al 6 maart en nog geen beleid. Gaat over de verkiezingen van volgend jaar getild worden waarschijnlijk. Dus tel er nog enkele jaren bij die 1 feb.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.