Home

Nieuws 43 reacties

Landbouw Collectief laakt houding Schouten over overleg

Landbouw Collectief vreest dat Schouten de landbouw buitenspel wil zetten.

Dit artikel is aangevuld om 19.40 uur, 9 december. In het kader hieronder de aanvulling.

Het ministerie van LNV gaf in een eerste reactie aan zich niet te herkennen in de lezing van het collectief. Inmiddels is duidelijk dat een nieuwe afspraak is ingepland. Carola Schouten heeft Aalt Dijkhuizen en andere leden van het collectief uitgenodigd voor een gesprek. Dat overleg is gepland op maandag 16 december op het Catshuis. Ook premier Rutte zal daarbij aanwezig zijn.

Overleg met boeren

Het Landbouw Collectief vreest dat minister Schouten een eigen koers vaart, terwijl wel de indruk wordt gewekt dat er overleg is met boeren. Er is echter sinds 3 december geen overleg meer geweest over de stikstofaanpak tussen Schouten en de organisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief (LC). Dat zegt het collectief in een persbericht. Volgens het bericht past het LC er voor om de gewenste stikstofreductie te leveren die Nederland ‘uit de gecreëerde stikstofcrisis moet halen’, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken, laat staan is voldaan.

Niets vernomen

Op 3 december was er een overleg op het ministerie tussen diverse vertegenwoordigers van het LC en minister Schouten. Het gesprek was ‘helaas zonder resultaat’. Sindsdien heeft het LC niets meer vernomen van de minister, terwijl ze volgens het LC in de media wel de indruk wekt dat er gesprekken gaande zijn.

Geen akkoord

Inmiddels is er een spoedwet aangenomen in de Tweede Kamer en zijn nieuwe beleidsregels opgesteld in overleg tussen Rijk en provincies. Ook is in de Kamerbrief van 4 december over de stikstofaanpak aangekondigd dat er binnenkort een besluit wordt genomen over het zogenoemde extern salderen en de eventuele inname van productierechten. Dat alles zonder dat er sprake is van zelfs maar een begin van een akkoord tussen minister Schouten en het LC.

Begrip voor acties

Het LC heeft begrip voor de toegenomen roep om acties: ‘De boeren zijn het zat en willen niet langer genegeerd worden’. In de verklaring verwijst het LC naar een aangenomen motie van de Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD). Daarin wordt de regering verzocht om ‘zeer serieus naar de voorstellen van het LC te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden’.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Wat ? is er al 6 dagen geen overleg geweest incl. weekend ?

 • HJ O R

  Is Carola weer met achterkamertjes politiek bezig? Net als een aantal weken terug in Amersfoort?

 • agratax(1)

  @cornelis22. Zes dagen zonder overleg lijkt me geen probleem voor het LC, maar wel in het openbaar beweren, dat er goed overleg met de boeren organisaties is over te volgen route in de reorganisatie van de landbouw. Want wees eerlijk de rest van Nederland zal niet reorganiseren onder dwang van de politiek. Ik vind het onbehoorlijk bestuur, beweren dat overleg gaande is en tegelijkertijd even je plannen doordrukken, zodat er van overleg geen sprake meer kan zijn. De afspraak die in de maak is, kan niet veel meer opleveren dan een achterhoede gevecht.

 • veldzicht

  Op dat LNV zeggen ze laat die boeren maar kletsen en acties ondernemen wat ze willen maar wij trekken toch ons eigen plan.Je kan beter die handvol boeren tegen je krijgen als een paar milj.natuur liefhebbers die toch niet weten waar over het gaat en alles geloven wat die doemdenkers beweren:als de veestapel niet heel snel wordt gehalveerd einde van de natuur in Nederland.

 • Henk.visscher

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Alco

  Het LNV zal er aan moeten aan moeten wennen met het Collectief de hazen nu anders zullen lopen als met het LTO

 • Kringloopboer

  Dit is doemdenken .eerst maar afwachten .
  Het kan ook beroerder .
  Bijv. ze (LNV) legaliseren ALLES ook alles wat onder de PAS valt .
  Resultaat we gaan over het stikstofplafon .
  Relustaat : Geen verlenging derogatie .
  Gevolg 70.000.000 kilo minder Plaatsingsruimte.
  Oplopende prijzen mestafzet .
  Koude sanering .
  Of zie ik het nu helemaal fout ??????
  Gr kringloopboer

 • Henk.visscher

  JA DAT ZIE JE FOUT, WANT ALS IEMAND UITBREIDT , DAN HEEFT HIJ FOSFAATRECHTEN NODIG, EN DIE GAAN ER BIJ EEN ANDERE VEEHOUDER WEER AF, DUS NEEMT OOK MDE STIKSTOF NIET TOE

 • Alco

  Kringloopboer zal zich dus weer gemakkelijk laten chanteren met derogatie.
  Je ziet het naar de methodes van nu wel goed, maar daarin moet dus verandering komen.

 • koestal

  Schouten wil niks ,behalve eindeloos praten.

 • Kringloopboer

  @ Je hebt niet voor al het vee dierrechten of fosfaatrechten nodig .
  Gr kringloopboer

 • porky power

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Kringloopboer

  @ alco Ik praat hier niet uit eigenbelang ik doe niet mee aan de derogatie dus wat dat betreft kun je me niet chanteren .
  Gr kringloopboer

 • Alco

  Ha ha. Calon ook niet. maar die liet zich ook zgn. chanteren.

 • Kringloopboer

  Nou alco dan legaliseer je toch ALLE STIKSTOF emmesie.
  Gr kringloopboer

 • GW

  Schouten is in de loop van de jaren zo gesmeed door het LTO, veel praten en haar eigen gang gaan

 • Bertus Buizer

  Rare motie Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD), gebaseerd op een slecht plan !
  LNV-minister Carola Schouten zou zich moeten losrukken uit de klauwen van de ecomodernisten die samen met populisten (Forum voor Democratie en PVV) als twee handen op een buik optrekken in het Landbouw Collectief. Kom alstublieft met een fundamentele oplossing in plaats van met enzymen in veevoer !

  Enzymen in veevoer is bovendien een slecht lapmiddel. Onder Nederlandse omstandigheden zal dat bovendien geen zoden aan de dijk zetten. Dominant in het veevoer voor de Nederlandse melkveehouderij zijn gras en soja-houdend krachtvoer, terwijl de enzymen van DSM alleen bij gebruik van maïs misschien iets substantieels zouden kunnen opleveren, met overigens veel onbekende gevolgen voor de gezondheid van onder andere de koe en voor de kwaliteit van de mest. Dat is allemaal nog niet wetenschappelijk en ook niet uitvoerig in de praktijk getest.

  Lees ook: "Een slimme verkoper aan de deur van de LNV-minister":
  <>

 • Bertus Buizer

  Nog zo'n slimme verkoper: een bestuurslid van het Mesdagfonds en mede-oprichter van de feitenvrije stichting AgriFacts zei op het FvD-congres van 30 nov.: ,,Boeren voelen zich in de steek gelaten door de huidige politieke partijen. Ook voor hen is het tijd voor Forum voor Democratie.’’
  <>

  Het echte probleem van de stikstof uitstoot vanuit de landbouw wordt in het plan 'Uit de gecreëerde stikstofimpasse' van het Landbouw Collectief ontkend. Het collectief staat onder druk van veel boeren die in het heden en verleden door hun eigen leiders op het verkeerde been zijn gezet.

  Het Landbouw Collectief vertegenwoordigt bovendien niet alle boeren in Nederland. De biologische boeren bijvoorbeeld zijn niet expliciet vertegenwoordigd. Zij kiezen voor overleg met natuurorganisaties. De bouw trouwens ook. Het Landbouw Collectief echter niet, terwijl het ministerie van Carola Schouten er ook is voor de natuur.
  .

 • Maas1

  @Bertus Buizer je kunt jou denk wereld zo goed verwoorden je bent zo geniaal zo briljant ik kan het niet begrijpen dat ze jou er niet bij gevraagd hebben,voor overleg.Er moet toch wel enige vorm van frustratie elders zitten,ik zie alleen maar een vinger rond gaan!

 • Henk.visscher

  BERTUS VAN DE BOUW WORDT OOK GEEN LATENTE RUIMTE AFGEPAKT,BERTUS ALS ZE 2 JAAR WACHTEN EN ALLE VERGUNNINGEN VAN BEDRIJVEN DIE NU NOG GEEN VERGUNNING HEBBEN ZIJN ER DAN WEL, EN ALS DAN DE BETROUWBARE CIJFERS VAN DE METINGEN VAN AMMONIAK BEKEND ZIJN, HOEVEEL UITSTOOT EN HOEVER, EN WIJ ALS LANDBOUW STAAN DAN NOG BOVEN DE 60 PROCENT UITSTOOT, DAN VIND IK HET BEST DAT ZE MAATREGELEN VAN ONS EISEN, NU IS HET NATTE VINGER WERK EN GEGOOCHEL MET GETALLEN, DIT MOET NIEMAND WILLEN OOK JIJ NIET

 • kleine boer

  bertus al grond gekocht?

 • En intussen stemt Carola ook nog even TEGEN verlenging van mancozeb. In tegenstelling tot de buurlanden.

 • Wim Esselink

  Update:

  Inmiddels is duidelijk dat een nieuwe afspraak is ingepland. Carola Schouten heeft Aalt Dijkhuizen en andere leden van het collectief uitgenodigd voor een gesprek. Dat overleg is gepland op maandag 16 december op het Catshuis. Ook premier Rutte zal daarbij aanwezig zijn.

  Artikel wordt nog aangepast.

 • bori

  Dit is de verkeerde volgorde. De regering had eerst moeten nagaan hoeveel stikstof in dit land totaal geproduceerd wordt, dan of de reken en meet methode wel goed zijn voor wat de depositie betreft, vervolgens nagaan hoeveel nature 2000 gebieden in dit land van Brussel moeten hebben en welk natuur doel type er nagestreefd moeten worden in die gebieden. Als die gegevens allemaal bekend zijn , kunnen we gaan nadenken over mogelijke oplossingen

 • Henk.visscher

  Lekker eerst allerlei maatregelen er nog snel proberen doorheen te drukken en dan pas weer een overleg(16 december)

 • Als Rutte erbij zit met zijn selectief geheugen ,wees dan waakzaam.

 • nvanrooij1

  Ik denk dat op 16 december voor de vorm er nog overleg is. Eind van die week gaan ze dan maatregelen bekend maken zodat als zij op kerstreces zijn de agrarische sector wat af kan koelen en verpeste feestdagen hebben.
  Volgens mij weten weinig politici het verschil tussen emissie en depositie en nemen ze maatregelen die weinig soulaas gaan bieden. Ze zullen de natuurdoelen aan moeten passen wat ook gewoon kan en de nationale koppen er uit halen. Daarmee kan een oplossing en een betaalbaar resultaat worden gehaald.

 • eja

  waar is Bennie S toch....
  ..

 • jahm.smulders1

  Is 16 december niet een mooie dag om met de trekker naar Den Haag te gaan?!
  De volgorde is inderdaad verkeerd.
  Carola laat bovendien het RIVM model toetsen door degene die er aan de basis van stond; de conclusie laat zich al raden: het model is goed.
  Ik heb nog steeds niet gehoord wie nu gevraagd heeft om zoveel Natura 2000 gebieden en de eisen daaraan. Ik vind de wereld met meer gras en minder bomen ook niet verkeerd.

 • Als het om normen gaat wat voorschriften betreft ,heeft de overheid bij Tata Steel een andere pet op omdat ze de normen NIET kunnen halen.<>

 • Firma Vellenga

  Nvanrooij1, zo is het dat truckje kennen we onderhand wel.

 • Henk.visscher

  Wat hebben wij een super overheid, enorm tekort aan sociale huurwoningen, veel jongeren wonen thuis omdat ze geen huurwoning kunnen vinden of geen koopwoning kunnen betalen,tekort aan personeel in de bouw, zorg, politie en onderwijs.
  tekorten in de jeugdzorg, tekorten bij gemeenten, veel mensen in financiele problemen
  , steeds meer mensen leven onder de armoede grens, zware criminaliteit enorm toegenomen en zo kunnen we nog wel even doorgaan, en dat allemaal in een tijd dat de economie groeit,en in die groeiende economie gaan bedrijven failliet vanwege stikstof en waar zijn Rutte en Schouten nu zo druk mee een paar zeldzame plantjes redden en een stikstofverhaal, mensen hebben het vertouwen in de overheid verloren, de zakkenvullers denken alleen aan zich zelf,wat hebben Rutte en de zijnen er een zooitje van gemaakt, ik zou mij doodschamen als ik daar bij hoorde.

 • bori

  Rutte en Schouten worden gegijzeld door D66 .Helaas ,moeten ze toch eens over nadenken .

 • peters

  Ik heb z'n gevoel dat het een hete kerst gaat worden

 • Maas1

  De VVD heeft de keuze gemaakt om het eerste kabinet Klaver mogelijk te maken.
  .......

  <>

 • veldzicht

  Het CDA en de VVD moeten nog maar eens ernstig met PVV en FvD gaan praten of die hun toon wat kunnen matigen.Zo gaat ons land naar de filistijnen omdat we gemangeld worden door die linkse wijsneuzen die alles kapot maken wat met hard werken is opgebouwd.

 • bori

  Volkomen eens Veldzicht !!

 • johanvm

  helemaal mee eens veldzicht

 • Maas1

  Ik ben het er niet mee eens Veldzicht.
  Een regerings partij D66 die op het Malieveld oproept tot halvering van de veestapel.
  En diezelfde regeringspartij D66 die in het Kamerdebat ventileert dat deze problematiek de Amuse is van het 7 gangen Diner.
  En dan moet de oppositie zijn toon matigen?
  Zeer Bijzonder!

 • Renate

  Maas1. Volgens mij bedoelt veldzicht het anders.
  Doelt hij niet juist op een samenwerking tussen CDA, VVD, PVV en FvD? Links aan de kant schuiven.
  Maar... CDA en VVD zijn giga met links vergiftigd. Weet niet of dat ooit goed komt.

 • Bertus Buizer

  Goedkope reactie van Marc Jansen, directeur CBL, op een mogelijke voedseldistributie-blokkade op 18 december aanstaande. Bij het onfatsoenlijke af zelfs. Lekker doen alsof het boerenprotest uitsluitend om stikstof en pfas gaat en minister Carola Schouten het vanavond allemaal geregeld kan hebben.

  Zorgt u eerst voor eerlijke prijzen, meneer Jansen ?!
  <>
  .

 • Maas1

  Bertus daar heb je gelijk in eerlijke prijzen voor de producent in de voedsel keten, dat is een angel.

 • veldzicht

  @Renate.Natuurlijk bedoel ik dat,met dat D66 van die Rob Jette wil toch niet een fatsoenlijke partij iets te maken hebben,daar hebben ze net zo de pest aan de boeren als Gr.Links en PvdD.Met het CDA,VVD,PVV,FvD,SGP,en CU moet het toch mogelijk zijn een coalitie te vormen en word je niet gechanteerd door die snotneuzen van D66 en Gr.Links.Als die het voor het zeggen krijgen weet je zeker dat het fout gaat en kan de landbouw helemaal wel inpakken.

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.