Home

Nieuws

Helft van gezondheidsclaims bij diervoer ondeugdelijk

Het grootste deel van de gezondheidsclaims die diervoerproducenten aan hun voeders hangen, is onterecht.

Dit constateert de NVWA in het pas gepubliceerde toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder.

De keuringsdienst is in 2016 begonnen met een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van gezondheidsclaims op diervoeders. Van 42 beoordeelde claims moest in 14 gevallen de tekst worden aangepast, terwijl 12 claims moesten worden verwijderd, omdat de wetenschappelijke onderbouwing onvoldoende was. Daarnaast bleek dat de helft van de bedrijven hun dossiers voor de onderbouwing van de claims niet op orde hadden. Van alle beoordeelde claims voldeed 62% niet.

Toezicht op diervoeders

Het onderzoek is onderdeel van breder toezicht op en onderzoek van diervoeders en voergewassen in de jaren 2015 tot en met 2017. Bij honderden onderzoeken van voeders en grondstoffen op verboden residuen, bleken tientallen monsters niet aan de eisen te voldoen. Veel voorkomende overschrijdingen betroffen te hoge gehaltes aan koper en zink, aan bestrijdingsmiddelen en ook antibiotica. Dat laatste is mede veroorzaak door versleping.

Versleping

Bij 43 van de 98 hierop geïnspecteerde bedrijven is, op basis van door de bedrijven zelf verstrekte informatie, een verslepingspercentage vastgesteld boven de toegestane norm van 2,5%. De verificatie van de verslepingsbeheersmaatregelen bleek bij 25% van de bedrijven niet op orde.

Bij varkenshouders is bij de helft van de gecontroleerde bedrijven ook versleping naar andere diervoeders vastgesteld, evenals het voeren van gemedicineerde diervoeder zonder indicatie en het niet volgen van de behandelingsduur.

Kwaliteitssystemen

Controles bij bedrijven die 3 jaar of langer niet zijn bezocht, omdat ze op een ‘witte lijst’ staan (vanwege eigen kwaliteitssystemen en dergelijke) blijkt ook nuttig. Ook hier blijken diverse zaken niet conform de regels te gaan.

De meeste bedrijven kwamen er toch met waarschuwingen vanaf. De NVWA acht de algemene naleving goed.In enkele gevallen volgden rapporten van bevindingen en waren maatregelen nodig.

Rapport Fraudebeeld diervoerketen

In het rapport Fraudebeeld diervoerketen wordt een beeld geschetst van het aantal gevallen van bewuste overtredingen in de voerketen. De NVWA meent daarin dat er nog steeds fikse risico’s bestaan op bewust gesjoemel met veevoer en grondstoffen daarvoor. Toch lijkt het aantal gevallen waarin daadwerkelijk fraude is vastgesteld en ook bestraft vrij beperkt. In de jaren 2010 tot en met 2018 zijn 11 grote opsporingsonderzoeken uitgevoerd. In de 3 jaren vanaf 2016 tot en met 2018 heeft de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA 19 signalen met betrekking tot diervoederfraude ontvangen en verwerkt. Ook zijn via een Europees netwerk fraudesignalen ontvangen. Over concrete resultaten, zoals oprollen van ketens, beboetingen en veroordelingen is de rapportage vaag. Wel is sprake van veel signalen en vermoedens.

Of registreer je om te kunnen reageren.