Home

Nieuws 11 reactieslaatste update:9 dec 2019

GS Brabant verrast: uitstel vergunningtermijn

De rechtszaak die boerenorganisaties ZLTO en POV tegen provincie Noord-Brabant hebben aangespannen, kende een bijzonder verrassende start. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant kwam bij aanvang met een voorstel om de termijn voor de vergunningaanvraag voor duurzame stalsystemen met negen maanden uit te stellen, tot 1 januari 2021.

De boerenorganisaties willen de Provinciale Verordening natuurbescherming uit 2017 van tafel krijgen. Juist in deze zitting voor de Haagse rechtbank eisen ZLTO en POV opschorting van de aanvragen van vergunningen voor duurzame stalsystemen voor veehouders.

Dit doen de organisaties omdat ze vinden dat de uiterste termijn daarvoor, 1 april 2020, niet realistisch en niet haalbaar is. Op zo’n korte termijn kan geen ontvankelijk en vergunbare aanvraag worden opgesteld, aldus de advocaten.

Maatregelenpakket Brabantse Aanpak Stikstof

Voordat de advocaten van de boerenorganisaties met argumenten hun eis konden onderbouwen, las een ambtenaar van de provincie een mededeling van Gedeputeerde Staten voor. In de brief, gericht aan de Haagse rechters, valt de lezen dat diezelfde ochtend (vrijdag 6 december) GS een besluit heeft genomen over een ‘integraal maatregelenpakket rondom de aanpak voor de Stikstofproblematiek’: de ‘Brabantse Aanpak Stikstof’.

Daarin verschuift GS het indienen van vergunningaanvragen of meldingen van 1 april 2020 naar uiterlijk 1 januari 2021. De uiterste termijn voor de daadwerkelijke vervanging van verouderde stalsystemen gaat van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022.

Advocaat: provincie erkent onhaalbaarheid

Na een schorsing om na te denken over deze zet van GS was Franca Damen, de advocaat van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) duidelijk in haar oordeel. “Hiermee erkent de provincie dat de datum van 1 april niet haalbaar is.”

Zowel Damen als Marieke Toonders, advocaat van belangenbehartiger ZLTO, pleiten ervoor dat de rechtbank deze termijnen vastlegt in een vonnis om duidelijkheid te creëren voor veehouders. Dit omdat Provinciale Staten het planop 13 december nog moeten bespreken en er geen zekerheid is dat het plan daadwerkelijk wordt aangenomen.

Damen: ”Er is geen enkele garantie dat deze plannen ook daadwerkelijk worden ingevoerd. De onzekerheid blijft.”

Lees ook het interview met Franca Damen: ‘Het stikstofbeleid drukt boeren in de hoek’

Politieke beslissing

De advocaat van de provincie, Jan van Heijningen, kijkt er heel anders tegen aan. “Er is geen spoedeisend belang meer bij deze procedure, nu de data zijn verschoven. Er is geen sprake van dat GS hiermee zou toegeven dat 1 april 2020 niet haalbaar is voor vergunningaanvragen of meldingen. De keuze voor 1 april 2020 was een zorgvuldige; daar is niets mis mee.” Volgens van Heijningen gaat het hier uitsluitend om een politieke beslissing die zorgt voor een verschuiving naar 1 januari 2021 en verder niet.

Deze uitleg wil er bij advocaat Damen niet in. “Waarom komt GS dan nu opeens met een verlenging van de termijn als de oude zo prima is?”

‘Redelijke termijn’

Wat betekent het als veehouders in de nu geldende verordening op 2 april 2020 nog geen vergunningaanvraag of melding hebben gedaan? Op die vraag antwoordt Van Heijningen dat de veehouder in overtreding is. “Er kan dan worden gehandhaafd. Veehouders krijgen vervolgens een redelijke termijn – een aantal weken – om alsnog te voldoen aan de aanvraag. Daarnaast wordt een deadline gesteld voor de nieuwe huisvestingssystemen, maar wel een redelijke, in ieder geval voor 2022.”

In deze – in hun ogen verontrustende – uitleg zien de advocaten van ZLTO en POV voldoende reden om er bij de rechter op aan te dringen in het vonnis vooral een datum voor het uitstel op te nemen.

Hoog welles-nietesgehalte

De pleitnota’s van de verschillende partijen hadden een hoog welles-nietesgehalte. De advocaten van ZLTO en POV benadrukken dat:

 • de termijn te kort is,
 • er geen geschikte stalsystemen zijn,
 • er capaciteitsproblemen zijn bij adviesbureaus,
 • er geen berekeningen kunnen worden gemaakt vanwege het niet goed werken van rekentool Aerius.

De advocaten van Brabant stellen daar tegenover dat nergens uit blijkt dat de termijn te kort is. Van Heijingen: “Er zijn al vele aanvragen gedaan.” Ook zouden er best stalsystemen zijn die nu toepasbaar zijn en is het de provincie nog niet opgevallen dat er problemen zijn bij adviesbureaus.

Voor Aerius zijn er alternatieven, zoals rekentool AAgro-Stacks, aldus een ambtenaar van de provincie. “Het is wat bewerkelijker, er moeten 25 tot 30 punten worden ingevoerd, maar met twee uur kan het.” Deze opmerking leverde het nodige hoongelach op zaal waar enkel tientallen veehouders de zitting bijwoonden.

Aanvragen vergunning complex en duur

De ervaringen van de provincie staan haaks op die van Chris van der Heijden, directeur van adviesbureau Van Dun Advies in Ulicoten, die namens POV sprak. “De vergunningaanvragen zijn complex en de procedure is duur. Er moeten nog duizenden vergunningsaanvragen worden verwerkt in Brabant. Door de ontwikkeling rond het Programma Aanpak Stikstof ligt alles stil. We kunnen klanten niet adviseren, dat lukt gewoon niet. Als alles meezit kunnen we in de loop van januari 2020 de draad weer oppakken, na driekwart jaar.”

Rechtbank komt over vier weken met vonnis

Over vier weken zal de rechtbank Den Haag vonnis wijzen over de Brabantse termijnen voor vergunningaanvragen. Eind januari dient voor dezelfde rechtbank de procedure tegen de Brabantse Verordening natuurbescherming, de versnelde verduurzaming veehouderij. De boerenorganisaties willen die van tafel omdat de verordening desastreuze gevolgen heeft voor de Brabantse boeren.

Laatste reacties

 • schooteind1

  Dit is helemaal geen verbetering. Wat blijft is dat het provinciebestuur van Brabant meent dat Brabant een eiland is. Boeren met een nu geldige vergunning worden geacht om zich diep in de schulden te steken omdat deze provincie zoveel ambitie heeft met industrie en wegenbouw. Dit terwijl er nog onnoemlijk veel industrie is ZONDER vergunning. Wij kunnen onverantwoord investeren en ammoniak inleveren zodat de provincie brabant illegale industrie kan legaliseren.
  De reactie van zlto is veel te soft. Aan dit a-sociaal beleid gaan we dus niet meewerken. Diefstal legaliseren?? nooit niet.
  Maar weer eens effe de tractor gaan poetsen......

 • Tinus1

  @schooteind, zo is het precies!

 • Gat

  Een klein kind snapt nog dat bedrijven zonder vergunning illegaal zijn. Hoe brutaal ben je dan om bedrijven die wel volgens de wet legaal bezig zijn dan eisen op te leggen.
  Daar hoef je geen rechter voor te hebben om te oordelen dat beleid nergens opslaat en latente ruimte weg geven aan illegale bestaande bedrijven nul effect zal hebben!

 • peijnden

  ja alle boeren gaan zijn tractor poetsen !!

 • Vhouder

  schandalig maar ja wat kun je verwachten van politici die zijn de hele dag bezig met hun wachtgeld en reiskostenvergoeding en als ze iets niet goed uitkomt hebben ze er geen actieve herrinering meer aan. Tuig is het

 • drikhend

  De overheid dient er voor de burger te zijn . Want het gaat nu niet meer over stikstof of milieu . Maar meer van wie heeft er gelijk . Een overheid die zelf lang nodig heeft om iets uit te voeren en af te werken . Verlangt van zijn burgers dat deze met mes op keel zaken regelen die ook nog eens niet landelijk zijn maar provinciaal . Een Europa maar een geschijden Nederland . Als onze dames en heren in Den Haag en andere overheids organen zich zaken kunnen ver oorloven die als een burger dit zou doen dan werdt hij of zij als froudeur aangeklaagd . U zou maar eens een kerst pakket krijgen dat paar euro boven de belasting grens licht en dit is niet opgegeven . En u staat te boek . De jongens en meisjes menen dat zij boven een bepaald moraal verheven zijn en altijd in hun recht staan . Wordt tijd dat de bezem er eens goed door gaat . En boeren die willen blijven willen best investeren in hun bedrijf ten gunste van milieu .En niet de willekeur van over paar jaar het moet weer anders . Want dan is er weer een andere groep die meent dat niet goed is . De taak van de overheid is om voorwaarde te scheppen die het mogelijk maakt dat iedereen in de maatschappij mee kan en zelf zijn boterham kan verdienen en of sociaal ingedekt is als dat nodig is . Maar zolang goed verdienende dames en heren minium loon nog te hoog vinden en ze zelf alles wat ze terecht of ten onrechte mee kunnen graaien in hun zak steken . Zal het lot van de boerenbedrijven hun ook niet zo boeien .

 • Henk.visscher

  Dirkend je hebt het bij het rechte end

 • koestal

  Brabantse boeren gefeliciteerd,maar ja wat komt hierna ?

 • mee

 • Dre van Helmond

  Vooral de wil om oplossingen voor kleine stalsystemen betaalbaar te maken ontbreekt.
  Ze willen het niet maar het werkt de schaalvergroting alleen in de hand

 • nvanrooij1

  Brabant blijft drammen met het opleggen van maatregelen die veel kosten en weinig zullen opleveren. Eigenlijk is het gewoon een vorm van onbehoorlijk bestuur door niet aan te sluiten bij landelijk beleid en een vorm van discriminatie richting de Brabantse agrariërs . Ze steken heel erg in op ammoniak maar waarvan volgens het RIVM 62% naar het buitenland gaat. We weten in dit land absoluut niet hoe het met ammoniak en stikstofdioxide gaat qua emissie en depositie. Zonder duidelijke meetgegevens dwingt Brabant de boeren in een keurslijf met de hoop dat de depositie op de Natura gebieden met 25 tot 40 % daalt maar dat kan nooit . De KDW’s van de Natura 2000 gebieden moeten aangepast worden tot de bovenkant van de range die volgens Europa toegelaten is en de nationale koppen eruit. Anders blijft het hobbyisme doorgaan.
  Vrijdag de 13e wordt het in de Staten besloten komt er nog actie.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.