Home

Nieuws 34 reactieslaatste update:5 dec 2019

Derde van de Kamer wil af van derogatie

Een derde van de Tweede Kamer wil af van de derogatie op de mestnormen.

Dat bleek tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet diende een motie in waarin ze de regering vraagt om een nieuw plan van aanpak op te stellen om aan de normen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. Bromet vindt dat alle seinen op rood staan om verruimde mestnormen, zoals bij derogatie, toe te staan. Dit in verband met het behalen van de doelen voor de waterkwaliteit. Ze vindt dat er juist minder dierlijke mest gebruikt moet worden. GroenLinks kreeg hiervoor steun van SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS, waarmee een derde van de Kamer achter de motie staat. De overige partijen stemde tegen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde bij de laatste evaluatie van het mestbeleid dat met verdere aanscherping van het huidige stelsel de normen nog niet overal worden gehaald, met name bij de uitspoelingsgevoelige zandgronden. In veel andere gebieden worden de normen al wel gehaald. Het ministerie van landbouw werkt aan een herziening van het mestbeleid, waarbij wordt gekeken naar een gebiedsgerichte aanpak voor de ‘probleemgebieden’.

Beleid gericht op halen normen

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat het beleid dat nu wordt uitgevoerd, met de actieprogramma’s juist gericht is op het halen van de normen van de Nitraatrichtlijn. Nederland voldoet hiermee aan de Europese nitraatrichtlijn, om te zorgen voor een verdergaande verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste reacties

 • Attie

  Één derde van de kamer heeft geen verstand van bemesten, wil zelfs geen kringloop.. Alleen van de boeren af waarschijnlijk!

 • Kringloopboer

  We zijn al 1 van de weinige landen die de derogatie nog hebben .Duitsland werd ook gewoon overboord gezet .
  Als de noodwet juridisch niet houdbaar is (waar door juristen ernstig aan wordt getwijfeld ).
  En Nu ook al in de tweede kamer wordt getwijfeld , komt einde derogatie wel snel in zicht .

  Wie een andere oplossing weet mag het zeggen ???
  GR KRINGLOOPBOER

 • Alco

  Kringloopboer.
  Die oplossing zeggen we hier wel zo vaak.
  Bemesten naar opbrengst.
  Willen ze dat in de EU commissie niet accepteren, dan dreigen met Nexit.
  Wat ik hiermee wil zeggen dat we ons nooit moeten laten chanteren, maar de bal terug schieten.

 • Kringloopboer

  Als ze Berlijn al zonder pardon overboord zetten .
  Liggen ze echt niet wakker van den Haag.
  En de EU uit .
  1) importheffingen
  2) kapitaalvlucht
  3) en net als in de Oekraïne dagen aan de grens staan
  4)De haven in Rotterdam kan de tent ook wel dicht doen de zeeschepen gaan of naar Antwerpen of Hamburg want die de containers vervoerd heeft echt geen zin om dagen aan de grens te staan
  Ect.ect
  Wordt wakker
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  En degene die mest naar Duitsland vervoerd ook niet

 • vandenbrandcv1

  goed bemesten, betekend meer groei, meer co2 vastlegging. maar co2 dat hoeft nu zeker niet meer van de linkse partijen???

 • Kringloopboer

  Maar ook meer emissie en depositie .
  En het gaat om de derogatie .
  Co2 komt eind dit jaar nog .
  (Urgendazaak .).
  Dat wordt een nog groter probleem de komende tien jaar .
  Gr kringloopboer

 • Attie

  Zou toch jammer zijn kringloopboer als met het afschieten van derogatie, onze naam 'kringloopboer' ook aan de wilgen komt te hangen!

 • Bennie Stevelink

  Ik verbaas mij over de onvoorstelbare domheid op bemestingsgebied van de linkse fracties. Nitraat is alleen een probleem op maisland en bouwland. Op die gronden geldt geen derogatie, die geldt alleen op grasland.
  Ze vinden dus dat wij op grasland geen derogatie meer moeten hebben omdat op bouwland het nitraat te hoog is?
  Wie kan hun de stompzinnigheid van hun standpunt uitleggen?

 • Kringloopboer

  Kringloop kan ook zonder derogatie .
  Alleen extensiever .
  De problemen zoals we die hebben gecreëerd voor onze leefomgeving .
  Zijn zo groot dat die niet meer op te lossen zijn zonder drastische maatregelen .
  1)fosfaat
  2)stikstof
  3 ) CO2
  4) globalisering.
  Dit hangt allemaal samen .
  11.000 wetenschappers luiden al jaren de noodklok .was er eerst nog sprake van 1.5 a2 graad C .
  Nu is er al sprake van 3 graad C. Opwarming van de aarde .
  Dit kan niet zonder gevolgen blijven .
  Ook niet voor de boeren .
  Vooral co2 die zal drastisch terug moeten .
  Onze voedselketen hoe belangrijk ook .
  Slurpt energie .
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  @bennie het probleem is depositie op n2000 gebieden dat is het gevolg van emmesie .
  En bij het bemesten met met name drijfmest op weiland heb je net zo goed emmesie

 • farmerbn

  Volgens mijn landbouwgidsen uit de 60er jaren vorige eeuw waren de zomers in die 60er jaren kouder en natter. De deskundigen van toen wisten niet hoe dat kwam maar hebben gelukkig niet gereageerd met dom overheidsbeleid. Nu het andersom is moet je ook niet als een dolle reageren maar gewoon afwachten totdat de koele zomers weer komen. Maar ja , afwachten brengt geen geld op...

 • Kringloopboer

  @ farmerbn wil je dat risico lopen
  Dat 11.000 geleerden het fout hebben .
  ik niet

 • Bennie Stevelink

  Derogatie heeft niets met klimaat te maken. Er wordt hier dus een onzin discussie gevoerd.

 • hollandagri

  1/3 Kamer keert zich tegen 3 maanden weidegang dat weg valt zonder derogatie

 • tinusje

  riooloverstorten sluiten helpt beste...

 • wmeulemanjr1

  Links weet heel goed dat zonder derogatie er een hoop minder mest is te plaatsen, vreemd dat de bestuurders van 1 enkele melkfabriek iets wat te veel aanpapt met link(s)denkende lieden..

 • Kringloopboer

  @ bennie je kunt het een niet los zien van het ander
  Als de derogatie wegvalt is er 70.000.000 kilo N minder Plaatsingsruimte dat scheelt nogal in emmesie en dus ook in depositie .
  Links om of rechts om die productie valt voor een groot gedeelte weg .
  En in onze energie verslindende productie keten scheelt dat ook flink in de Co2 uitstoot.
  Daar gaan ook klappen vallen in de toekomst.
  Gr kringloopboer

 • Gat

  Geen derogatie, mais zaaien volop! De hoogste die beschikbaar is!

 • Bennie Stevelink

  Het maakt wat emissie betreft niets uit waar deze uitgereden wordt: op grasland met 250 N/ha of 170 N/ha en de rest ergens anders. Emissie is volledig afhankelijk van de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt, niet waar deze uitgereden wordt.

 • jan1

  Beste kringloopboer,
  We moeten toe naar evenwichtsbemesting. Het laten vervallen van de derogatie kent allen verliezers. Er moet met mest gesleept gaan worden en er zal weer stikstofmeststof aangevoerd moeten gaan worden. Waarvan de productie ook heel veel energie kost en niet te vergeten de extra gereden kilometers.
  We zien nu al dat we de bodem niet goed genoeg kunnen onderhouden.

  Gezond voedsel komt van een gezonde bodem.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zegt: -"Nitraat is alleen een probleem op maisland en bouwland. Op die gronden geldt geen derogatie, die geldt alleen op grasland."
  Dus op mijn 20% maïsland mag ik als derogatie boer op klei geen 250 kg stikstof per hectare per jaar uit graasdierenmest op of in de bodem brengen?
  Weet je het zeker alwetende Bennie?

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, we hebben op dit moment een derogatie per bedrijf waarbij de maximum N uit dierlijke mest wordt uitgedrukt in kg N GEMIDDELD per hectare. De overheid heeft geen controle op hoe die mest binnen het bedrijf verdeeld wordt. Men gaat ervan uit dat de boer in de gaten heeft dat hij het beste op maïsland 170 kg N kan brengen en op grasland 270 kg N.

 • Kelholt

  Wie is "men" Bennie?
  Als je met "men" de overheid bedoelt die de (wurg) regels voor deelname aan derogatie bedacht heeft dan zit je fout. Want als "men" er dan vanuit gaat dat er 270 kg kg N uit graasdierenmest op grasland uitgereden wordt plus een bult kunstmest en dat toch (bijna) nergens de grenswaarden voor nitraat in het grondwater onder grasland worden overschreden dan zou 270 kg kg N per hectare op grasland de norm moeten worden en niet de uitzondering (derogatie).
  Het zou moeten gaan om de kwaliteit van het grondwater maar daar gaat het niet om. Het gaat om boertje (weg)pesten.

 • Kelholt

  En @Bennie Stevelink je mag ook gewoon zeggen dat je niet helemaal goed zat met je bewering. Jij kunt immers ook niet alles weten.
  "Op 8 december 2005 heeft de Commissie Beschikking 2005/880/EG (2) gegeven tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG om de toestemming te geven op landbouwbedrijven met ten minste 70 % grasland mest van graasdieren op of in de bodem te brengen tot een maximumhoe-
  veelheid van 250 kg stikstof per hectare per jaar."
  Ik lees wel MAXIMUMhoeveelheid en nergens GEMIDDELD. Misschien lees ik het verkeerd zo ja, dan laat ik me graag door jou de les leren.

 • kleine boer

  bennie vergeet dat als alles grasland is sommige het ook niet netjes verdelen ..... als er op sommige percelen meer beweid word komt daar ook meer mest... mest uitrijden mag niet maar hele winter beweiden geen probleem....

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, al sinds een aantal jaren (ik meen 2014) is 80% gras verplicht. Ook hebben we sinds die tijd een gedifferentieerde derogatie: zuid 210, oost 230, rest 250.

  Nogmaals, er is geen controle op de interne verdeling van de mest. De bemestingsnorm is gewoon het wettelijke uitgangspunt voor de berekening van de totale mestplaatsingsruimte. Het is in jouw eigen belang om dit zo optimaal mogelijk te verdelen. Door niet optimaal te verdelen doet een boer schade aan zichzelf en dat zal hij dan ook niet doen. (Als hij tenminste voldoende verstand heeft om dit in te zien)

  LTO pleit voor een derogatie per gewas waarbij 300 kg N uit dierlijke mest specifiek op grasland mag worden uitgereden. Mais wordt in dat geval 170 kg N en heeft dus geen derogatie meer. De 80% gras-eis komt dan te vervallen.
  We hebben dan geen derogatie meer per bedrijf, maar per gewas.

 • Gat

  Sinds wanneer heeft zuid 210?

 • Alco

  Bemesten naar gewas moet er komen.
  Grondgebonden boeren hebben alleen last van de 80 % eis.
  En die zijn toch "goed". In de ogen van.....

 • veldzicht

  Argumenten tellen niet voor links in de 2e kamer en het interesseert ze ook niet dat ze er niks van begrijpen, er is maar 1 ding dat telt en dat is minder dieren ,minder mest , minder boeren en veel meer geld naar natuur en aankoop van gronden en minder naar de boeren.

 • Alco

  @Veldzicht. Daarom moet er duidelijk gesteld worden dat we met hun beleid de verloedering ingaan.
  Angst voor de toekomst doet mensen laten nadenken!!

 • Attie

  Precies veldzicht, bio kan nog net, maar dan houdt het op voor links. Bennie het is 230 kg op zand en 250 klei/veen

 • Bennie Stevelink

  @Attie, bij ons in Twente hebben we 230. Maar ik weet toch zeker dat er gebieden in Zuid Nederland zijn waar ze 210 hebben.

 • Dre van Helmond

  Vooral onder de natuur gebieden wordt de stikstof norm voor grondwater niet gehaald.
  Daar kan de landbouw niets aan doen.
  Als de landbouw 20 jaar die natuur gebieden mag oogsten haald heel Nederland de norm .
  Hoeven we ook niet zo zuinig te zijn op de depositie.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.