Home

Nieuws 4 reacties

Staf wil PBL dagvaarden om rapport gewasbescherming

Stichting Agrifacts (Staf) eist dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alsnog op correcte wijze bericht over de in juni gepubliceerde Tussenevaluatie Gewasbescherming.

De stichting bereidt hiertoe een dagvaarding voor. Staf-projectcoördinator en onderzoeksjournalist Geesje Rotgers zegt dat na verschillende mailwisselingen met het PBL over het rapport, en de communicatie hier omheen, de procedure voor een dagvaarding in gang is gezet. Rotgers meldde dit afgelopen donderdag 21 november in Nijmegen tijdens de jaarlijkse thema-avond voor pluimveevermeerderaars van LTO/NOP, NVP, Novipluim en Avipol.

Tussenevaluatie PBL

Het PBL publiceerde in juni dit jaar de Tussenevaluatie Gewasbescherming. Daarin vermeldde het PBL dat het niet gelukt is om in 2018 het aantal gemeten normoverschrijdingen in het oppervlaktewater met 50% te reduceren, ten opzichte van 2013, zoals wel het doel was. Volgens de tussenevaluatie van PBL nam het aantal overschrijdingen maar met 15% af ten opzichte van 2013.

Land- en tuinbouw onnodig veel imagoschade toegebracht

Staf stelt dat het PBL iedereen met die informatie op het verkeerde been zet. Hoewel dit getal niet feitelijk onjuist is, ontbreekt de duiding van het percentage volgens Staf. Met name in de publiekssamenvatting van het rapport, maar ook in het rapport zelf, aldus Staf. Daarmee is het een onjuiste manier van communiceren, vervolgt Staf. Stichting Agrifacts vindt dat deze wijze van berichtgeving niet past bij een partij die zegt op een wetenschappelijke manier te communiceren en tevens de overheid adviseert. De stichting verwijt het PBL dat deze de land- en tuinbouw onnodig veel imagoschade heeft toegebracht.

Lees ook: Staf: PBL meldt onjuiste conclusies gewasbescherming

Meetpunten

Volgens stichting Agrifacts zijn er verschillende definities van de reductie van normoverschrijdingen in omloop en is de 15% reductie alleen gebaseerd op de reductie bij de meeste vervuilde meetpunten. Bij hantering van andere definities zijn er wel forse reducties behaald, dan wel de doelstelling van 50%. Ook belangenbehartigers LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO reageerden na publicatie al dat uit het speciaal voor deze monitoring opgerichte meetnet blijkt dat het gemeten aantal normoverschrijdingen in 2017 al rond de beoogde 50% vermindering zit. Groot verschil zit erin dat het PBL werkt met een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, terwijl de landbouworganisaties individuele jaren met elkaar vergelijken.

Reactie PBL

Het PBL reageerde in augustus publiekelijk op de kritiek van Agrifacts. Het Planbureau zegt wel degelijk met een representatief meetnetwerk te werken. PBL zegt ook met normen en meetmethoden te werken die gebaseerd zijn op de Europese Kaderrichtlijn Water, zoals afgesproken met overheid en betrokkenen bij het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen.

Lees ook: Sectororganisaties hekelen evaluatie gewasbescherming

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dus weer welles-nietes en de gang naar de rechter die waarschijnlijk bij het kamp van PBL hoort.

 • Bennie Stevelink

  Een manier van communiceren die je vaker ziet bij activistische laboratoria: strikt wetenschappelijk correct maar zodanig verwoord, dat het niet-wetenschappelijk ingevoerde publiek er heel wat anders uit begrijpt. De onjuiste manier waarop het publiek het begrijpt wordt vervolgens weer in de politiek gebruikt als een wetenschappelijke waarheid.

 • arkova

  Ik zie het als David tegen Goliath ik hoop dat de rest ook uitkomt.
  Alleen zal men wel een lange adem moeten hebben.
  Ben er van overtuigd dat de media en de overheid jullie met argusogen volgen,maar er naar buiten toe over zwijgen,volg jullie al jaren met veel respect.

 • arkova

  Ps.waarom wordt er niet gesaldeerd als het gaat over stikstof.
  Uitstoot stikstof opbrengst zuivel en miljoenen tonnen agr.producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.