Home

Nieuws 20 reacties

Onderzoek: doelen Natura 2000 niet altijd verplicht

73% van alle natuurdoelen binnen Natura 2000-gebieden is nationaal beleid en dus niet Europees.

Een groot deel van de natuurdoeltypen die in Nederlandse Natura 2000-gebieden worden beschermd, zijn nationaal beleid en vloeien niet voort uit Europese verplichtingen. Dat concludeert het landbouwblad Agraaf na een analyse van de beschermde habitats (natuurdoeltypen) in 133 Natura 2000-gebieden.

Volgens de analyse worden in de 133 onderzochte gebieden in totaal 969 natuurdoeltypen beschermd, terwijl er daarvan 263 gebaseerd zijn op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Kritische depositiewaarde

Volgens de analyse zou het wegnemen van de nationale doelen in een aantal natuurgebieden de stikstofbescherming (kritische depositiewaarde) een stuk minder streng hoeven zijn. In 24 natuurgebieden zou de bescherming hetzelfde blijven, maar in 109 zou de stikstofbescherming minder of zelfs helemaal niet meer gerechtvaardigd zijn.

Aanwijzen Natura 2000-gebieden

De analyse sluit aan bij de kritiek die Nico Gerrits eerder uitte in het internetforum Foodlog en later ook in landelijke media. Gerrits beredeneert dat een aantal natuurgebieden ten onrechte een Natura 2000-status heeft, vooral omdat de Nederlandse overheid te ambitieus is geweest bij de aanwijzing van die gebieden.

Meetpunt voor grondwater in het Natura 2000-gebied Lemselermaten in Lemselo (Ov.). Bedoeling is om in dit gebied het grondwaterpeil te verhogen. Omliggende boeren mogen minder of geen mest meer uitrijden op landbouwgrond in de directe omgeving van dit natuurgebied van zo'n 55 hectare. Dit moet zorgen voor een lagere ammoniakdepositie op het natuurgebied. - Foto: Martijn ter Horst
Meetpunt voor grondwater in het Natura 2000-gebied Lemselermaten in Lemselo (Ov.). Bedoeling is om in dit gebied het grondwaterpeil te verhogen. Omliggende boeren mogen minder of geen mest meer uitrijden op landbouwgrond in de directe omgeving van dit natuurgebied van zo'n 55 hectare. Dit moet zorgen voor een lagere ammoniakdepositie op het natuurgebied. - Foto: Martijn ter Horst

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • info196

  Vlot werk van Agraaf, pluim!
  kunnen de ambtenaren in Den Haag nog wat van leren, want die zijn er nog steeds mee aan het uitzoeken

 • farmerbn

  Het venijn komt bijna altijd uit Den Haag en bijna nooit uit Brussel.

 • deB.


  Nogmaals, de ballonnetjes gaan stuk voor stuk knappen.....
  Snel kappen met deze onzinnige natura discussie!!

 • husky

  Hoe dan ook, men gaat voor natuur niet voor de boer ben ik bang.

 • Henk.visscher

  Nu kunnen ze het niet meer op europa gooien, een stel leugenaars zijn het

 • maatje 1904

  Hier in de buurt heeft een jaar geleden een aantal vrachten stalmest een aantal weken langs een pijlbuis gelegen

 • steenderen

  En zo zie je maar weer we zijn al genaaid en we worden genaaid met de broek dicht

 • Kelholt

  Goed dat dit nog een keer gepubliceerd wordt in de Agraaf/Veldpost/Stal&Akker/Vee&Gewas maar dit was natuurlijk al 10 jaar bekend:
  <>
  Wel ontluisterend dat onze politici dit ook al 10 jaar weten en (bewust?) geen actie hebben ondernomen.

 • Peerke1

  Crimineel!!!!

 • René de jong

  @Keholt Dat klopt echter toen was er nog niet echt duidelijkheid, die is er in 2013 gekomen met het Sweetman Arrest.
  Dit Arrest is heel duidelijk echter dit wenste LNV niet zo te zien, en daarom is er nadien nog steeds niks gewijzigd.
  vr gr René de Jong

 • Maas1

  @Kelholt dat is schokkend minister Verburg was toch van CDA huizen ??

  Rijksoverheid heeft van maar 25% van de industriële bedrijven in N-Brabant de stikstofuitstoot in beeld,en de rest van Nederland dan?

  De koe heeft het gedaan??

  Als dit nog uit te leggen is ben je een knappe jongen,kan er geen touw meer aan vast knopen.

 • koestal

  De boer krijgt altijd de schuld.De boer moet zorgen dat het met de natuur goed gaat,is een onbetaalde boswachter

 • veldzicht

  Je wordt steeds woester als je ziet hoe die boeren jaar in jaar uit zijn belazerd.Die milieu en natuurrakkers hoeven maar even te jammeren hoe slecht het met de natuur gaat en heel links Nederland gaat al door de knieën bang voor stemmen verlies.

 • 11

  @Henk.visscher
  Inderdaad, ik heb een hoop politici horen zeggen dat het nu eenmaal een verplichting van Europa was en dat ze daar zelfs blij om waren omdat het dan niet door nationale wetgeving gekruist zou kunnen worden. Complete onzin dus, nationale eisen afdwingen als Europese niet ver genoeg gaan en simuleren dat Europese regelgeving strenger is als Nederlandse regelgeving ruimte zou bieden. Ze noemen zich principieel een idealist, maar shoppen lukraak in de regels die hen het beste passen. Ook Jesse K., die zo blij was dat Europese regels verder gingen dan nationale, de populist.

 • gdluggenhorst1

  Maar die ondergrens van die N-waarden daar hoor je weinig over... Is dat niet het belangrijkste om dat flink op te krikken?
  Naar Duits voorbeeld.... zou ik zeggen...

 • agratax(1)

  Dat is aangetoond dat de strenge regels omtrent Natura 2000 niet voortvloeien uit Europees beleid, maakt het misschien nog wel moeilijker om het van tafel te krijgen. De ambtenaren die deze regels hebben bedacht en ingevoerd moeten nu strepen. Strepen betekent toegeven dat je wel erg fout zat is voor heel veel mensen en vooral ambtenaren nagenoeg onmogelijk. Ik vrees dan ook dat er een rechtbank aan te pas moet komen. De Tweede Kamer zal nl. niet eenvoudig over te halen zijn om hun Groene ambtenaren met billen bloot te laten staan.

 • agratax(1)

  het ergste vind ik, dat de politiek en de ambtelijke staf Biodiversiteit, Natura 2000 en klimaat verandering en het eindig zijn van delfstoffen onder 1 en dezelfde noemer plaatsen en de mensheid de schuld van dit alles geeft. Om de wereld te redden zoals zij het noemen, maken ze ons bang en prediken hel en verdoemenis. Maar gelukkig is er een uitweg "Boeren terug naar opa's tijd". Zij hebben kennelijk het idee dat kunstmest is uitgevonden om de boeren rijk te maken en niet om de bodem vruchtbaar te maken om zo al die miljarden mensen te voeden.

 • Sjefo

  Het motto van Klaver, Thieme, de Groot en consorten is duidelijk, de veehouderij weg uit Nederland “ALLES IS GEOORLOOFD”
  Wat ik niet begrijp is, dat dit ongestraft mag in Nederland
  Politiek moet toch een baken van feitelijkheden zijn i.p.v. een bende principelingen.

 • Maas1

  Waar is het in de 2e kamer mis gegaan inhoudelijk valt er niet meer op het gros van de volksvertegenwoordigers te rekenen laat staan de controle taak die men heeft. Het is veel modder gooien en elkaar woordelijk de tent uit vechten.
  Het lijkt meer op de vertegenwoordiging van groeperingen dan die van het volk.
  Hoe "religiestress" de democratie kan verschralen.

 • hlevers

  We zijn het er met z'n allen gauw over eens dat er van alles fout is gegaan en nog gaat bij de overheid. We leven in een democratie, en dan denk je dat het goed zit. Niets is minder waar, democratie is de dictatuur van de meerderheid als er geen orgaan is wat toe ziet op redelijkheid van regelgeving. Daar gaat het hier fout. De natuur lobby is sterk en dit wordt nog een versterkt door een ambtenaren apparaat dat er ook wat van kan. Als je daar nog eens een minister of stas tussen zet die daar niet boven staat (zie ook tweelingenfraude) gaat het mis.
  Maar wat doen we er aan?
  We zullen de politieke druk op moeten voeren. We zijn op de goede weg met het landbouwcollectief maar dat zet nog niet voldoende zoden aan de dijk. We moeten meer bondgenoten zoeken. Allen die op een of andere manier met deze onzinnige regelgeving te maken hebben zullen zich moeten organiseren in een blok om zodoende voldoende druk op de politiek te kunnen uitoefenen. Dat moet werken want reken er op dat ze na de nodige acties van verschillende beroepsgroepen de schrik aardig in de benen krijgen in Den Haag.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.