Home

Nieuws 3 reacties

Nevedi: feiten diervoeder beter communiceren

Nevedi heeft een nieuwe strategische visie waarin communicatie over feiten centraal staat.

Keuzes over de herkomst van diervoedergrondstoffen moeten gemaakt worden op basis van feiten en niet op gevoel. De diervoederindustrie moet daarom naar alle betrokken partijen in de keten helder communiceren wat het feitelijk betekent wanneer bijvoorbeeld grondstoffen van buiten Europa uitgesloten worden. Dat staat in de nieuwe strategische visie van Nevedi, de brancheorganisatie voor de diervoersector, die donderdag 7 november gepresenteerd werd.

Regionale grondstoffen

Nevedi ziet dat ‘intuïtieve logica’ steeds meer leidend wordt in plaats van feitelijke wetenschappelijke onderbouwingen. “Zo is bij beleidsmakers en ook marktpartijen in toenemende mate de tendens te bespeuren om vanwege klimaat en circulariteit te pleiten voor een meer regionale sourcing van grondstoffen zonder dat dit feitelijk wordt onderbouwd”, zo staat in de visie. Volgens Nevedi kan het uitsluiten van niet-Europese grondstoffen negatieve gevolgen hebben voor de milieuvoetafdruk van dierlijke producten en de prijzen voor diervoeders.

Lees verder onder de tweet.

Herkomst in concepten

Tevens constateert Nevedi dat de herkomst en specifieke samenstelling van diervoedergrondstoffen steeds meer een onderdeel wordt van zuivel-, ei- en vleesconcepten. Dit biedt mogelijkheden voor diervoerbedrijven om onderscheidende concepten te leveren met een hogere toegevoegde waarde, aldus de organisatie.

Krimpende veestapel

Tegelijkertijd zal door een krimpende veestapel minder productiecapaciteit voor diervoeders nodig zijn in Nederland. Het terugbrengen van de capaciteit en verdere consolidatie in de veevoersector liggen in de lijn der verwachting, aldus Nevedi. Het afnemend aantal veehouders betekent voor de diervoedersector dat er meer maatwerk komt in voeders en meer specialistische ondersteuning als erfbetreder.

Vijfjarenplan

In de komende vijf jaar, de tijd waarvoor de visie geschreven is, wil Nevedi daarnaast onder meer inzetten op het verder stimuleren van diervoeders die bijdragen aan lagere emissies in de dierlijke keten van stikstof, ammoniak en fosfaat en een kleinere CO2-voetafdruk. Ook zijn onderwerpen als het vergroten van het aandeel co-producten, onderzoek naar alternatieve eiwitten, verduurzaming van diervoedergrondstoffen en maximaal gebruik van non-food diervoedergrondstoffen punten van aandacht voor de brancheorganisatie. De diervoerorganisatie wil in de toekomst, eerder dan nu het geval is, proactief inspelen op voor de sector relevante acties. Daarvoor wil Nevedi meer gaan samenwerken met ketenpartijen en het gesprek aangaan met maatschappelijke organisaties en initiatieven.

Laatste reacties

  • Kringloopboer

    Vast aan het voorsorteren op de urgendazaak

  • Jehao

    Prima initiatief en broodnodig

  • Johannushoeve cv

    Zal eens tijd worden dat ze eens een eerlijk verhaal naar buiten gaan brengen anders vallen daar ook veel ontslagen en gaan er veevoerder leveranciers verdwijnen . Nu enkel nog de landelijke nieuws voorziening het ware vertellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.