Home

Nieuws 24 reacties

Kabinet wil meer ruimte rond natuur

Het kabinet wil economische ontwikkeling rond natuurgebieden lostrekken door de belemmerende werking ervan te verminderen.

Er komen voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Natuurgebieden waarvan de bescherming zelfs met de meest strenge maatregelen nauwelijks kan worden gewaarborgd, krijgen mogelijk een andere status. De aanwijzingsbesluiten van de huidige Natura 2000-gebieden worden opgeschoond, zodat de bescherming zich beperkt tot wat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vereist.

Dit zijn maatregelen die het kabinet neemt om ruimte voor ondernemen rond Natura 2000-gebieden te creëren. De maatregelen zijn woensdag 13 november in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Lees ook de reacties van Tweede Kamerleden op de maatregelen

Lees verder onder de tweet

Flexibel natuurbeleid

Het kabinet wil flexibiliteit in de uitvoering van het natuurbeleid, zegt landbouwminister Carola Schouten. Ze wil de bescherming van specifieke soorten die in het ene gebied nauwelijks beschermd kunnen worden, in andere gebieden meer beschermen. Daarvoor moet ze in overleg met de Europese Commissie. “We moeten realistisch zijn en rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid”, zegt Schouten.

Stimulans om eiwitgehalte in veevoer te verlagen

Het kabinet komt binnenkort met maatregelen om boeren te stimuleren het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren krijgen daarbij de mogelijkheid om op hun eigen manier de stikstofemissie via ammoniak te verminderen. “Boeren kunnen maatregelen nemen die binnen hun bedrijfsvoering past. We gaan daarover in gesprek met de sector”, zegt Schouten. De minister geeft aan dat de boeren daar ook ‘in materiële zin’ bij worden ondersteund.

Landbouwminister Schouten noemt het een pakket van slimme en zorgvuldige maatregelen. “We schrijven niet voor hoe het moet gebeuren, wel dat het moet gebeuren.”

Met de veevoermaatregel denkt het kabinet in het eerste jaar een stikstofwinst te boeken van 3,6 mol per hectare per jaar. Bij de warme sanering van de varkenshouderij zal de stikstofdepositie met 2,8 mol per hectare per jaar worden verminderd. De snelheidsverlaging leveren 1,2 mol per hectare per jaar op.

Kosten voermaatregelen verder onderzocht

Voorwaarden zijn dat gezondheid en welzijn van het dier niet in geding mogen komen en evenmin de volksgezondheid. Het kabinet wil het voor de boeren aantrekkelijk maken. De kosten van de voermaatregel worden nog nader onderzocht. Landbouwminister Schouten denkt dat de veevoermaatregelen ook een voordeel voor de boeren zelf kunnen opleveren. Zij denkt dat een verlaging van het eiwitgehalte in het voer kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

Diegenen die willen stoppen moeten dat op een nette en zorgvuldige manier kunnen gaan doen

Minister Schouten zegt in een toelichting dat alles er op gericht is om boeren die boer willen blijven daartoe ook de mogelijkheid te bieden. “Diegenen die willen stoppen moeten dat op een nette en zorgvuldige manier kunnen gaan doen. Uitgangspunt blijft dat degenen die nu hun passie uitvoeren, dat ook kunnen blijven doen, maar misschien wel op een andere manier, die leidt tot minder stikstofuitstoot.”

Hoewel de bedoeling van de maatregelen is dat er op korte termijn stikstofruimte komt voor de bouw van woningen, is niet duidelijk op welke termijn die ruimte wordt gerealiseerd.

Verlaging maximumsnelheid

Behalve de veevoermaatregel wordt ook de maximumsnelheid overdag verlaagd. Die maatregelen is volgens premier Rutte nodig om te zorgen dat woningbouw door kan gaan. Voor de realisatie en herstel van essentiële infrastructuur, zoals bruggen, dijken en kustwerken komt een noodwet, die er voor zorgt dat die werken door kunnen gaan.

Schouten zegt dat “de tijd om voor de natuur op de pof te leven voorbij is. We brengen een halt toe aan de verslechtering en zitten in op verbetering. Dat is een andere aanpak dan tot nu toe”.

Lees verder onder de foto

Carola Schouten en Mark Rutte in gesprek met boeren, woensdag 13 november. - Foto: ANP
Carola Schouten en Mark Rutte in gesprek met boeren, woensdag 13 november. - Foto: ANP

In gesprek met boeren

Schouten zegt in een toelichting dat het kabinet het belangrijk vindt om boeren perspectief te bieden. “Als je door wilt gaan, kun je doorgaan. Misschien op een andere manier, maar daar word je bij geholpen.”

Schouten zegt dat zij in gesprek met de boeren wil horen wat daarvoor nodig is en welke ideeën boeren daar zelf bij hebben. Het eerste gesprek daarover werd woensdagmiddag al gevoerd. “Boeren hebben zelf vaak ideeën hoe ze dit willen aanpakken. Daar sluiten wij graag bij aan.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier

Laatste reacties

 • Zuperboer

  "Zij denkt dat een verlaging van het eiwitgehalte in het voer kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering". Dit is wat men noemt de essentie van ondernemen. Kosten verlagen en output behouden. Daarvoor hebben we geen dwang van de regering nodig. Dit controleren van het ureumcijfer (hoe betrouwbaar wordt het gemeten?) is de volgende stap in de Big Brother - wereld. Ik zou zeggen wijzig de verhouding mais/gras voor derogatie naar 30/70 en t doel wordt fluitend gehaald.

 • Kelholt

  Uit de factsheet (dus dan moet het wel de waarheid zijn, toch?) van Oene Oenema
  <> haal ik de volgende feiten:
  De berekende stikstofdepositie vanuit de landbouw is 765 mol (10,7 kg) per ha per jaar. Veevoermaatregel en warme sanering varkenshouderij reduceren dit met 3,6 en 2,8 mol per jaar dat is een reductie van 0,8% vanuit de landbouw!
  De gemiddelde stikstofdepositie, van alle sectoren, in Nederland is 1655 mol (23,2 kg) per ha per jaar.
  Snelheidsverlaging levert een reductie op van 1,2 mol per hectare per jaar dit is een reductie van 0,07%!
  Totaal snelheidsverlaging en reductie landbouw zorgt voor daling van de stikstofdepositie met 0,46%. Hoera de bouw kan door!
  Dit gelooft toch werkelijk niemand en als je de drie ministers en de minister president vanmorgen op de persconferentie hebt gezien dan geloven ze het zelf ook niet.
  Wat een vertoning......

 • Henk.visscher

  Natura2000gebiedenaanpassen, dit is dankzij de actie,s van de boeren

  eiwitverlagen en daar komt de aap al uit de mauw, de overheid gaat het niet betalen, en dat hadden wij boeren al verwacht

 • JanBraakman

  @ Kelholt. Nog een cijfertje - uit de Kabinetsbrief: de bijdrage van woningbouw aan depositie is 0,3 mol/ha/jr. Dat is ongeveer 0,02% van de totale depositie (volgens Oenema's cijfers) . Dat wordt dus afdoende gecompenseerd met snelheidsverlaging en reductie landbouw.

 • john***

  Als de achtertuin vam het te bouwen huis maar groot genoeg is en vergroend wordt om de srikstoduitstoot te compenseren.

 • agratax(1)

  Laten we nu niet beginnen met azijn pissen, maar over denken hoe we als boer de toekomst in willen gaan en onze goede wil willen tonen aan de politiek. Ookal is die politiek niet van plan goede wil te tonen. Laten we als boeren het gesprek in gaan met goede intenties en een goed onderbouwd pakket aan maatregelen met bijbehorende eisen/vergoeding. De andere kant zal voldoende prachtige plannen lanceren maar de bijbehorende verplichting hunner zijds weg laten in het gesprek. Laten we wel zijn als we met minder import eiwit (lees soja) toch voldoende melk en vlees weten te produceren, kunnen we wegens onze "bescherming" van het oerwoud en daarmee positieve bijdrage aan het klimaat iets extra's vragen.

 • Kelholt

  @JanBraakman je zegt dus eigenlijk dat de bouw bijna stil was komen te liggen door een bijdrage van woningbouw aan de totale stikstofdepositie van 0,02%?
  Dus echt, door een bijdrage van nul komma nul twee procent zou de woningbouw plat komen te liggen? De foutmarge in Oene's aanname's is veel groter dan 0,3 mol per ha per jaar.
  Als parlementair verslaggever slik jij dit gewoon voor zoete koek?

 • Henk.visscher

  via die maatregel van 100 km per uur willen ze de boeren zoet houden dat niet alleen de boeren opdraaien voor het hele stikstof gedoe, maar het is een natuurlijk een maatregel die geen zoden aan de dijk zet

 • veldzicht

  Allemaal poppenkast om niks.Miljarden worden over de balk gesmeten terwijl de natuur er overal prachtig bij licht.Hier een paar plantjes meer en daar wat minder,wat is het probleem? We leven in de 21e eeuw en niet in de middeleeuwen met nog een os voor de ploeg.

 • glaasje

  helemaal mee eens veldzicht,met al die miljarden kan de AOW leeftijd op 65 blijven en is er genoeg geld voor de ouderen zorg. Het is een grote schande dat zoveel geld wordt weggesmeten voor de natuur. NATUUR REDT ZICH ALTIJD ZELF.

 • Alco

  @agratax. Er wordt helemaal geen soja ingevoerd voor de het vee.
  De sojaboon wordt ingevoerd om er 221 producten met eiwit mee te voorzien en wat overblijft is sojaschroot. Dit zou anders op de mestvaalt terecht komen, maar omdat we het aan ons vee voeren kunnen we zo dierlijke eiwitten produceren.
  Anders zou er nog meer bossen gekapt moeten worden om de vegetarische mens te voorzien van een eiwitbron.

 • EL

  Blijven herhalen@ Alco ,op een dag zal ook agratax begrijpen hoe de vork in de steel zit!

 • tinusje

  straks gaan we nog achteruit rijden op snelweg om zo stikstofruimte te creeeren...

 • kraats

  Er is maar 1 oplossing: AL DIE NATURA-2000 GEBIEDJES PLATZAGEN/ROOIEN.
  De natuur laat zich niet dwingen.

 • koestal

  De soja zit in de voedingsmiddelen van de supermarkt onder diverse namen zoals ketjap en vegetarisch ,,vlees''

 • koestal

  En de boswachters maar klagen dat het zo slecht gaat met de natuur,ze willen gebiedsuitbreiding ,ze doen niks anders dan zoeken nar bijzondere vlinders en paddestoelen en rond rijden in hun jeeps. De heide heeft deze zomer zo mooi gebloeid ,dat is in 30 jaar niet gebeurd.En verder is alles heel mooi groen geweest.

 • Gat

  En als je gemiddeld al onder de 20 ureum zit welk nut heeft dat enzym dan. Krijg ik dan geld toe om het niet te hoeven gebruiken?

 • koestal

  Laat de burger dan maar droog brood eten,scheelt ook in de stikstofuitstoot.

 • Jan K
  Ze hebben het over 100 km/uur overdag ,s, nachts zou je dan weer harder mogen ???????zijn ze niet goedwijs, komt de stikstof 's nachts dan niet in het natuurgebied? En wat een lullige borden krijg je dan met twee tijds en snelheid aanduidingen.
  Hoe krijgen ze zulke dingen in hun hoofd, ik hou mijn hart vast voor de andere maatregelen.

 • ghsmale

  Ridder vollenbroek heeft zijn doel bereikt.
  Wellicht gaat de formule 1 ook wat minder hard rijden.

 • kleine boer

  Als het ureum lager is zit er dan ook niet minder N in de mest? En moet/mag er dan niet meer/minder bemest worden?

 • drikhend

  Er zal best iets aan de hand zijn maar dat is al eeuwen zo . Eerst teelden we regelmatig mais en haden we in de begin jaren laast van hanepoot onkruid . We zijn meer vruchtwisseling gaan doen . En hanepoot probleem is minimaal . Door telen van graan zie ik steeds meer de korenbloem en klaproos en wat andere planten die ik eerst niet zag . Dit ondanks dat mijn graan zeker niet minder stikstof krijgt dan de mais . En voor mens en dier is eiwit en voor de plant stikstof belangrijk . Meestal is leeftijd van mens en dier bepaalend van de hoeveelheid . Bij de plant is de stikstof behoefte ook afhankelijk van soort plant en leeftijd . Dus bij minder bemesting op land of neerslag in de natuur zal de een vooruit gaan en de ander terug gaan .Dan kan het zogenaamd verdringen wel eens andersom gebeuren . Gaan we daan plant specifiek N bijbemesten in de natuur ?.

 • Kelholt

  Goeiemorgen @JanBraakman,
  Wanneer komt er hier op Boerderij.nl een artikel waarin de oplossingen voor de stikstof problematiek die het kabinet voorgesteld heeft gefileerd worden? Doe maar weer een artikeltje met Johan Vollenbroek want Nico Gerrits krijgt hier toch geen podium...

 • van elp

  Even wat bedenkingen bij voorgestelde maatregelen.

  1 verlaging maximum snelheid snelwegen overdag:
  Hoe hoog is de gemiddelde snelheid op de snelwegen (gewogen naar het aantal autokilometers)? Ben bang dat die nu ook al fors onder de 100 ligt. maw maatregele voor de bühne. Kan me bijna niet voorstellen dat de berekende besparing op uitstoot gerealiseerd wordt.

  2 voermaatregel: Er wordt veel geschreven over een enzym die de eiwitvertering bevorderd. In de media wordt dat telkens gekoppeld aan koeien, maar dat is juist niet geschikt voor koeien ( wel evt voor varkens en kippen)

  Zomaar 2 fabeltjes waar vollenbroek zijn weg wel mee weet te vinden

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.