Home

Nieuws 11 reacties

Drempelwaarde stikstof trekt zware wissel

Een landelijk geldende drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn nauwelijks te realiseren.

Dat kan worden geconcludeerd uit een advies van de Raad van State (RvS) aan het kabinet. De Raad van State suggereert het instellen van gebiedsgerichte of sectorale drempelwaardes voor de stikstofdepositie.

Natuurbeschermingswet

Het kabinet heeft in oktober gevraagd onder welke voorwaarden een drempelwaarde voor stikstofdepositie kan worden ingevoerd. Bij een drempelwaarde is er geen vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet voor activiteiten waarvan de stikstofdepositie onder de drempelwaarde blijft. Vanuit het bedrijfsleven is gepleit voor een drempelwaarde van (tenminste) 1 mol per hectare per jaar, die ook gold onder het Programma aanpak Stikstof (PAS).

Generieke drempelwaarde is minder goed denkbaar

Sectorale drempelwaarde

In het advies geeft de Raad van State aan dat er wel een werkbaar alternatief is voor een nationale drempelwaarde. Voor de bouw, die weinig bijdraagt aan de stikstofdepositie en die van ‘onmiskenbaar groot algemeen belang is’, zou een sectorale drempelwaarde kunnen gelden, suggereert de Raad van State. Daarnaast kunnen er ook gebiedsgerichte drempelwaarden gelden, die zijn toegesneden op de situatie in het betrokken gebied. “Dat kan niet bij een generieke drempelwaarde die voor alle sectoren en gebieden zou gelden. Een dergelijke generieke drempelwaarde is daarom minder goed denkbaar”, aldus de RvS in het advies.

Lees verder onder de tweet.

Gebiedsgerichte uitwerking

Er is volgens de Raad van State veel meer nodig dan alleen stikstofcompensatie van de activiteiten die met een drempelwaarde zouden worden toegestaan. Die maatregelen moeten gebiedsgericht worden uitgewerkt, aldus de Raad van State, omdat de toestand van de verschillende natuurgebieden sterk verschilt.

Natura 2000-gebieden

De Raad van State zegt dat voor natura 2000-gebieden in grensregio’s geen drempelwaardes kunnen worden ingesteld. Het kabinet had dat gevraagd omdat in die gebieden, vanwege de invloed vanuit het buitenland, weinig mogelijkheden zijn om de stikstofdepositie te verminderen. Volgens de wetgevingsadviseur is de redenering dat Natura 2000-gebieden minder tegen buitenlandse stikstofdepositie hoeven te worden beschermd ‘niet aanvaardbaar’.

Aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet, dat om het advies van de Raad van State gevraagd heeft, wil in december met een pakket aan maatregelen komen om de stikstofproblematiek verder aan te pakken. De kans dat daarin een landelijk geldende drempelwaarde wordt opgenomen, is met het dinsdag 26 november gepubliceerde advies van de Raad van State zeker niet groter geworden. Of en hoe het kabinet het advies van de Raad van State in zijn besluiten verwerkt is onder meer afhankelijk van politiek overleg tussen de coalitiepartners.

‘Kabinet kan veehouderij niet blijven ontzien’

Greenpeace vindt dat het kabinet met de spoedwet over stikstofuitstoot laat zien dat het “voor de feiten wegloopt”. Volgens de milieuorganisatie moet het kabinet terug naar de tekentafel en kan het de veehouderij als belangrijkste sector die stikstof uitstoot niet blijven ontzien. “Dat betekent een transitie naar ecologische landbouw met minder dieren. Op korte termijn kan het kabinet aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.“
Naar aanleiding van het advies van de Raad constateert Greenpeace dat het voorstel van landbouwminister Carola Schouten ‘juridisch onhoudbaar’ is ‘en Nederland langer dan nodig op slot blijft’.

Medeauteur: ANP

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • .....

  Van een raad van state vol met D66 ambtenaren kun je dit advies verwachten

 • boerderij12

  tis toch apart de raad van state regeert in nederland

 • Zuperboer

  En Greenpies dient een wensenlijstje in. Ondertussen is er nog steeds geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar de herkomst van N in de natuurgebieden bv via de koolstofmethode. Of is men soms beducht voor het traceren van N uit kerosine?

 • famboenink@hetnet.nl

  spijker op zijn kop wol ik het nog over
  de koning willem die de r.v.s samenstelt
  de nederlandse r.v.s die begroting europeese lidstatten controleert sinds 2014
  sinds het trugbrengen van advies van 6 naar 4 dictums sinds 2018
  de benoeming van thom de graaf die nooit zijn proefschrift gehaald heeft in 2018
  de enorme toename dat r.v.s door regeringsbeleid heen fiets sinds 2018

 • nieuwkobus

  Als je dicht bij een n2000 gebied aan de grens boerd kun je aan de nl zijde beter stoppen en de grens over gaan en aan de Duitse zijde weer onbeperkt groeien . Dit is toch de wereld op z'n kop , vraag me af met welke adviseurs de raad van state werkt wordt tijd dat ook daar de bezem door gaat .

 • René de jong

  De RvS is helemaal de weg kwijt, ze hebben namelijk geen relevant bewijs dat het slecht gaat met de natuur !
  Laat ze eerst maar eens het Arrest uit 2005 handhaven !! Hier wordt nl de staat der Nederlanden verplicht om de SDF te hanteren. (verplicht !!!! # !!)
  Dan zullen ze zien dat het prima gaat met de natuur.
  Tevens zullen ze zien dat de lijst is uitgebreid met planten die niet in deze lijst thuis horen en laat dat nou net de planten zijn waar het wat minder mee gaat.

  Conclusie; de RvS moet doen wat ze moet doen en NIET het beleid bepalen !
  En daar zou W.A. van Buuren op toe moeten zien.
  vr gr René de Jong

 • koestal

  De Raad van State bestaat vnl.uit overbodige linkse ex-politici die tot hun pensioen nog een baantje nodig hebben.

 • koestal

  De RVS is ook niet democratisch gekozen,ik heb er in ieder geval niet op mogen stemmen. Dus dictatuur.Maar heeft blijkbaar wel macht.

 • Tinus1

  Juist @famboenink onze Thom, de d66 maar van Tjeerd (die zo gefacineerd is geraakt bij NZO van koeien, dat hij nu zelf denkt dat hij er één is.... ;-) , is nl. plotsklap vegetariër geworden..)

 • EL

  We weten wat een vegetarische levensstijl doet met het brein van een mens!

 • gdluggenhorst1

  Raar hè, dat er wordt aangestuurd op minder voedselproductie, terwijl dat 60-70 jaar geleden hoofdaandachtpunt was!
  "Nooit meer honger!"
  En wordt er nu aangestuurd op voedselgebrek...
  is dus hongersnood!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.