Home

Nieuws 1 reactie

Vrees voor extra stikstofgevoelige natuur De Meije

Het concept-inrichtingsplan voor het Natura 2000-gebied De Meije bevat volgens de stichtingen Behoud Meijegraslanden, Werkgroep Meijebelangen en Buurtcomité Stichtse Meijemeer een te groot oppervlakte aan stikstofgevoelige natuur.

Dat schrijven de organisaties in een brief aan provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en stuurgroep Gouwe-Wiericke. Volgens de betrokken organisaties gaat het om ongeveer 30 hectare nieuw blauw grasland.

Nieuw inrichtingsplan

Op dit moment worden de graslanden bij De Meije extensief gebruikt door een achttal veehouderijen. Het gebied De Meije grenst aan het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen. Er is 26 hectare blauw grasland ingetekend, waar zes jaar geleden al afspraken over gemaakt zijn. In het nieuwe inrichtingsplan komt er nog eens 4 hectare bij.

Beperkingen omliggende bedrijven

De organisaties die bezwaar maken tegen het concept-inrichtingsplan zijn bang dat deze inrichting van het gebied nadelige gevolgen heeft voor de betreffende veehouderijbedrijven. Blauw grasland is stikstofgevoelig en dat zal uitbreiden voor de bedrijven vrijwel onmogelijk maken. Zij vinden dat vooraf met een stikstofberekening aangetoond moet worden dat er geen nieuwe beperkingen zullen optreden voor de omliggende bedrijven.

Natuurbeheer

Een ander punt waar de organisaties in hun brief op wijzen, betreft de ‘natuurbeheerpakketten’ op agrarische bestemming die Natuurmonumenten heeft gepland. Daarbij gaat het om kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en vochtig weidevogelgrasland. De organisaties zijn bang dat deze wijze van beheer feitelijk voor meer natuur gaat zorgen, wat te zijner tijd ook wijziging van de bestemming tot gevolg zal hebben.

Eén reactie

  • veldzicht

    Dat blijkt wel.Oppassen met die (nieuwe)natuur.Voor dat je het weet wordt je bedrijf onteigent om nog meer natuur te maken.Die verwende keutels hebben nooit genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.