Fouten zijn onder meer gemaakt bij gronden in de uiterwaarden van de IJssel. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Aerius vooral fout in Overijssel en Gelderland

Overijssel en Gelderland hebben het grootste aandeel in foute kaarten voor stikstofgevoelige natuur.

Van de ruim 2.300 hectare natuurgebied die ten onrechte als stikstofgevoelig was opgenomen in de rekenmodule Aerius, liggen er 2.242 in die twee provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie die landbouwvakblad Vee en Gewas heeft gemaakt.

Lees ook: Aerius gevuld op basis van oude kaarten en aannames

De provincies Gelderland en Overijssel maakten al eerder bekend dat ze correcties aanbrengen op de fouten die zijn vastgesteld in Aerius. De fouten kwamen in november vorig jaar aan het licht toen boeren constateerden dat hun eigen landbouwgrond als stikstofgevoelig in Aerius stond gemarkeerd. Het ging bijvoorbeeld om gronden in de uiterwaarden van de IJssel.

Natuurbeschermingswetvergunningen

Aanwezigheid van stikstofgevoelige gebieden heeft effect op de beoordeling van de stikstofbelasting bij de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen. Provincies hebben aangegeven bij de vergunningverlening maatwerk te leveren, als door de fouten in Aerius knelpunten ontstaan. Minister Carola Schouten zegde na de constatering van de fouten toe dat die door de provincies zouden worden gecorrigeerd.

2.000 hectare in Gelderland

De provincie Gelderland meldde in juni dat ongeveer 2.000 hectare in het Gelderse deel van Natura2000-gebied Rijntakken (langs de rivier IJssel) ten onrechte als stikstofgevoelig was aangewezen. Daarnaast is voor 2.200 hectare nog extra onderzoek nodig.

De provincie Overijssel meldde in mei dat 188 hectare landbouwgrond in hetzelfde natuurgebied (Rijntakken) ten onrechte als stikstofgevoelig was gemarkeerd. In andere Overijsselse Natura2000-gebieden is nog eens 82 hectare geschrapt. Overijssel heeft nog ongeveer 180 hectare in onderzoek.

Nader veldonderzoek

Op dit moment wordt nader veldonderzoek uitgevoerd voor een aantal gebieden waarvan dit voorjaar op basis van de beschikbare informatie niet meteen duidelijk werd of er een fout is gemaakt in Aerius.

Uit het overzicht blijkt dat in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant niet of nauwelijks stikstofgevoelige gebieden geschrapt zijn. In Noord-Holland gaat het om 15 hectare, Zuid-Holland 41 hectare, Utrecht 15 hectare en Limburg 4 hectare. Daarnaast worden in de provincies Zuid-Holland, Limburg en Utrecht in totaal nog ruim 400 hectare natuurgebied onderzocht.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Niet te vroeg de vlag hijssen .
    Anderen zullen dat nog wel doorrekenen.
    En alle rechtzaken die er toe doen zijn door de minister verloren.

Beheer
WP Admin