Home

Nieuws 2 reacties

Op korte termijn geen GLB-geld naar plattelandsbeleid

Landbouwminister Carola Schouten gaat op korte termijn geen GLB-budget overhevelen van directe inkomenssteun (eerste pijler) naar plattelandsbeleid (tweede pijler).

Dat schrijft ze in een reactie op het advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) over de inzet van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op kringlooplandbouw.

Budget nodig voor klimaat en kringlooplandbouw

RLi adviseerde om een substantieel deel van het budget over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler, om zo voldoende budget te hebben om innovaties op het gebied van klimaat en het sluiten van kringlopen in de landbouw te ondersteunen.

Vergroeningseisen

Schouten wil vooralsnog geen extra budget weghalen bij de directe betalingen. Met de vergroeningseisen (ecoregelingen) in de eerste pijler kan al een grote bijdrage worden geleverd aan maatschappelijke doelen. “Dit vormt een belangrijke aanvulling op de huidige tweede pijler maatregelen voor klimaat en leefomgeving”, aldus Schouten.

Ze wil de afweging over toekomstige verschuivingen van budget van directe inkomenssteun naar plattelandsgelden laten afhangen van het succes van de ecoregelingen.

Inkomenssteun koppelen aan ecoregelingen

RLi adviseerde ook om een steeds groter deel van de directe inkomenssteun te koppelen aan ecoregelingen. Dat onderschrijft Schouten. Volgens haar kan het zo bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en naar de wens om het GLB minder te richten op inkomensondersteuning en meer op maatschappelijke doelen.

Ze wil de snelheid waarmee dit gebeurt wel afstemmen op de kansen en mogelijkheden van agrarische ondernemers om gebruik te kunnen maken van de ecoregelingen.

Laatste reacties

  • bori

    Gelukkig wat tegen gas van de minister op het advies van een links georienteerd advies orgaan .Gaat ze het dan toch nog leren?

  • john***

    zou de bezem door het ministerie gehaald zijn en kleurt de afvalbak buiten nu rood?

Of registreer je om te kunnen reageren.