Home

Nieuws 8 reacties

Mestboetes afhankelijk van grootte bedrijf

Landbouwminister Carola Schouten gaat onderzoeken of het mogelijk is om hogere mestboetes op te leggen aan grotere bedrijven. Ze wil dat doen door boetes voor mestfraude mede te baseren op de omzet van het bedrijf. Ook wil ze bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan zwaarder beboeten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten over bestuurlijke boetes bij het mestbeleid. Ze heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet onderzoek laten doen naar het huidige sanctiebeleid en de afschrikwekkende werking daarvan.

Boetes gemiddeld hoog genoeg

De CDM constateert dat de huidige bestuurlijke boetes bij overtredingen van de meststoffenwet voor varkens- en rundveemest gemiddeld genomen een factor 2 à 4 hoger zijn dan de mestafzetkosten die gemiddeld genomen in 2016 werden betaald. “Dit impliceert dat de boetes gemiddeld hoog genoeg zijn om het directe economisch voordeel van mestfraude te ontnemen en tegelijkertijd bij te dragen aan het voorkomen van nieuwe overtredingen”, aldus Schouten.

Boetes pluimveemest veel hoger

Voor pluimveemest zijn de huidige bestuurlijke boetes voor overtreding van de gebruiksnormen en mestafzet een factor 20 à 40 hoger dan de gemiddelde mestafzetkosten. Dat komt door de hoge stikstof- en fosfaatgehaltes in pluimveemest in combinatie met de relatief lage mestafzetkosten.

Niet op basis van mestsoort

Tussen 2005 en 2016 zijn de mestafzetkosten voor varkensbedrijven vervijfvoudigd naar gemiddeld € 51.000. Voor melkveebedrijven stegen de kosten licht naar € 6.000, voor pluimveebedrijven daalden de kosten naar gemiddeld € 11.000 per jaar.

Het maken van onderscheid in hoogte van boetes op basis van mestsoort is volgens CDM niet wenselijk, omdat het soms moeilijk te bepalen is om welke mestsoort het gaat of omdat er ook mengmest wordt gebruikt.

Pakkans vegroten

CDM oordeelt dat de afschrikwekkendheid niet alleen afhankelijk is van de hoogte van de boete, maar ook van de pakkans. Die wil Schouten vergroten via de ingezette werkwijze van risicogerichte handhaving en verbetering van samenwerking tussen de verschillende toezichthouders.

Laatste reacties

 • hurricane

  Heeft ze nu werkelijk niks beters te doen??

 • yep

  dus ook een minister een hogere boete voor te hard rijden dan een bouwvakker?

 • xw

  ze geeft in ieder geval blijk van rechtvaardigheidsgevoel en ze is daar mee een voorbeeld voor velen.

 • Mbmb

  Ongeacht de boerenprotesten gaan de ambtenaren gewoon door met het verzinnen van regels en heffingen. Veel tijd om voor mestfraude, opgeklopt tot nationaal item. Ik zou maar wat tijd gaan besteden aan het oplossen van de stikstof fraude door de milieumaffia.

 • farmerbn

  En de boete op wildplassen gaat straks per liter.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, dat wordt afhankelijk gemaakt van de lengte. Vrouwen boete vrij......

 • huisvader

  De zoveelste minister tegen landbouw , niks beter te doen !

 • wilhelmus01

  fraude?? Voor de "I&R fraude" heeft Carola nog nooit excuus aangeboden!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.