Home

Nieuws 1 reactie

LTO: Natuurbeheer veenweidegebied slecht voor boeren

Noord-Hollandse boeren zien de pilots met natuurbeheer in veenweidegebied niet zitten.

Onder boeren in het Noord-Hollandse veenweidegebied is onrust over de 3 experimenten voor natuurbeheer die de provincie Noord-Holland start om het Natuurnetwerk Nederland af te ronden. Er zijn pilots gepland in de Eilandspolder-West, Mijzenpolder en het Wormer- en Jisperveld.

Vanaf 2022 geen vergoeding meer

Vanaf 2022 vergoedt de provincie Noord-Holland het agrarisch natuurbeheer in de huidige vorm niet meer. Deelnemers aan de pilots mogen onder andere geen gebruik maken van drijfmest, geen schapen als begrazers inzetten, geen nabeweiding toepassen en daarnaast ook geen derogatie voor extra bemesting aanvragen voor de betreffende percelen.

Toekomst onder druk

LTO Noord is bang dat de toekomst van bedrijven volledig onder druk komt te staan als de vergoedingen voor beheer straks worden gekoppeld aan veel zwaardere eisen. In de pilot wordt gewerkt met langdurige contracten voor 12 jaar. Ondernemers mogen daarbij niet tussentijds stoppen en krijgen geen zicht op het mogelijke vervolg na die periode.

Collectief eerste gesprekken

Volgens LTO is het belangrijk dat de boeren die meedoen in de 3 pilotgebieden om van tevoren voor te zorgen dat er passende en werkbare afspraken zijn. Het advies is om collectief de eerste gesprekken te voeren. Verder wordt hen geadviseerd om geen overhaaste beslissingen te nemen, vast te houden aan de bestaande pachtcontracten en mensen met kennis van zaken in te huren als adviseur.

Eén reactie

  • koestal

    Er mag niks meer, behalve vogelbeheer . Van de pot gerukt.

Of registreer je om te kunnen reageren.