Home

Nieuws

Zelfs bij globale kringloop nationale maatregelen denkbaar

De precieze effecten van de invoering van de kringlooplandbouw op wereldwijde, Europese of nationale schaal zijn moeilijk in te schatten, blijkt uit een doorrekening van Wageningen Economic Research in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Maar zelfs als een globale kringloop als uitgangspunt wordt genomen, is het niet uitgesloten dat er nog maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te verminderen.

Fors lagere invoer van veevoergrondstoffen

Als de kringloop wordt beperkt tot Europa (inclusief Oekraïne) moet Nederland rekening houden met een fors lagere invoer van veevoergrondstoffen in de vorm van eiwithoudende gewassen. “De veestapel zal dalen met een kwart en daardoor ook de uitvoer van zuivel en vlees (...). Een kleinere veestapel leidt tot minder stikstofverliezen, doordat er minder dieren zijn, maar de aanwending van stikstof en fosfaat op de bedrijven zal hetzelfde blijven, doordat de gebruiksnormen niet veranderen”, aldus de onderzoekers in een samenvatting.

Sluiten van de kringloop van voer- en meststromen op nationale schaal zal een halvering van de rundveehouderij en de pluimveehouderij betekenen en mogelijk nog een sterkere volumebeperking in de varkenshouderij.

Schouten neemt afstand van studie

Minister Carola Schouten nam vrijdag 18 januari op de Grüne Woche enige afstand van de studie. “Ik heb de scenario’s niet bedacht.” Ze zei er wel bij dat de studies duidelijk maken op welke niveaus kringlopen gesloten kunnen worden. Maar voor haar zetten de scenario’s niet per se een grens aan de groei van de landbouwexport, waarover Schouten vrijdag opnieuw recordcijfers presenteerde. “Ik weet niet waar de limiet ligt. Ik weet wel dat Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voedselvraagstuk. Maar ik denk niet in plafonds.”

Minister Carola Schouten (l) op de Grüne Woche in Berlijn. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten (l) op de Grüne Woche in Berlijn. - Foto: ANP

Aan de andere kant geeft ze aan dat er ook onder haar beleid al sprake is van volumebeleid: “Dit kabinet neemt maatregelen in de varkenshouderij. En vergeet ook niet wat er in de melkveehouderij op dit moment gaande is”.

Schouten zegt dat scenario’s nodig zijn om kennis te verwerven. Die kennis is ook nodig om de landbouwvisie nu te vertalen naar een raamwerk van concrete acties, waarmee ze in mei naar buiten wil komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.