Home

Nieuws 2 reacties

Mestverwerkers willen zelf mest blijven wegen

Een groep mestverwerkers verenigd in de nieuwe belangenorganisatie Dumipro wil zelf aangevoerde mest blijven wegen.

Ze zijn tegen de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet waarbij de weging van vrachten mest direct na aanvang van het vervoer moet gebeuren. “Dumipro heeft over de bezwaren tegen de nieuwe werkwijze een zienswijze ingediend”, vertelt bestuurslid Henk Willems.

Gevaar op fraude

De verwerkers vrezen overgeleverd te worden aan intermediairs als ze straks geen gebruik meer mogen maken van eigen weeginstallaties. In de zienswijze stelt Dumipro vast dat de nieuwe voorstellen ‘het gevaar op fraude vergroot en het toezicht lastiger maakt’. Willems vraagt zich af of de wetgever zich wel heeft gerealiseerd dat aanscherping bedoelt voor vaste mest ook gaat gelden voor het transport van drijfmest naar verwerkers.

Reactie Cumela

Cumela Nederland verwijst in een reactie naar haar inbreng in een Kamerdebat in december. Daarin werd ook ingegaan op de aanpassing van het weegsysteem en dat het wegen dicht bij de leverancier zeer problematisch is voor de verwerkers en bewerkers van mest. Cumela voorziet dat invoering op korte termijn sowieso problematisch is vanwege de noodzakelijke technische aanpassingen. Cumela wijst er ook op dat verwerkers nog steeds over weegbruggen beschikken en daarmee ook een mogelijkheid houden om een extra controle uit te voeren en te kijken of vrachtbrieven kloppen. Cumela vindt dat de mestsector het gezamenlijk moet oppakken.

Laatste reacties

  • kuiken007

    cumela vind dit fantastisch, weer een paar tientjes weegkosten doorberekenen!!

  • jp.bierema

    Het wordt tijd dat in ons Europa de leverancier bepaald waar zijn product gewogen wordt, ook mest. En wanneer de afnemer het niet vertrouwd of die heeft zogenaamd een computersysteem waar hij of zij het gewicht handmatig moet invoeren, dan weegt die het nog maar een keer op zijn/haar kosten. Bij verkoop van je product vind ik dat net zo, de primaire leverancier bepaald.
    Typisch een klusje voor LTO om dat te laten regelen bij wet!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.