Home

Nieuws 14 reacties

Mestplafonds en korting productierechten in mestwet

De mestproductieplafonds komen in de meststoffenwet vanaf 2020. Generieke korting wordt mogelijk voor fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten.

Vanaf 2020 staan de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en kippen en de totale veestapel in de meststoffenwet. Een andere aanpassing is dat het alsnog mogelijk wordt om per sector een generieke korting toe te passen als een van de plafonds overschreden wordt. Niet alleen voor fosfaatrechten, maar ook voor varkens- en pluimveerechten. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in de Meststoffenwet die ter inzage zijn gelegd op 17 september 2018. De aanpassingen zijn het gevolg van het inwerkingtreden van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Zesde AP) voor de periode 2018-2021.

Sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee

In het wetsvoorstel zijn de plafonds opgenomen voor stikstof en fosfaat in dierlijke mest op basis van de mestproductie in 2002. Voor de totale Nederlandse veestapel komt dat neer op 504,4 miljoen kilo stikstof en 172,9 miljoen kilo fosfaat. Het plafond voor de gehele veestapel geldt al sinds 2006. Nieuw zijn de sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee. Opname van die plafonds in de wet is onderdeel van het Zesde AP en afspraken daarover met de Europese Commissie.

Generieke korting

Tegelijkertijd is nu ook een mogelijke generieke korting opgenomen voor de 3 grootste veesectoren waar productierechten van toepassing zijn. Zodra een sector het productieplafond in een jaar heeft overschreden kan de minister van LNV via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een percentage vaststellen waarmee de productierechten gekort gaan worden.

Vanaf 1 januari 2020

Aangezien de definitieve productie in een jaar doorgaans pas halverwege het volgende jaar definitief bekend is kan de korting dan pas in het volgende jaar, dus het tweede jaar na het jaar van overschrijding ingaan. Dat gebeurt dan ook als er in het tussenliggende jaar geen overschrijding zou zijn volgens de toelichting bij het voorstel.
Het voorstel zal pas inwerking treden vanaf 1 januari 2020, een korting vanwege overschrijding is dan niet eerder aan de orde dan in 2022. Het huidige Zesde AP is dan al niet meer van kracht.

Aanpassingen van fosfaatgebruiksnormen

In het voorstel staan ook eerder aangekondigde aanpassingen van de fosfaatgebruiksnormen. De bepaling van de mestproductie zal net als nu gebeuren door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor melkvee wordt daarbij gecorrigeerd voor variaties van het stikstof- en fosfaatgehalte in ruwvoer.

Nog 2 regelingen aangepast

Tegelijk met de aanpassing van de meststoffenwet worden 2 andere regelingen aangepast. Die gaan in per 1 januari 2019 en zijn eveneens onderdeel van het Zesde AP. Het gaat onder meer om de lagere stikstofgebruiksnorm na het scheuren van grasland voor mais of herinzaai van gras en lagere opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnormen.
Op de aanpassingen van de Meststoffenwet en de uitvoeringsregelingen zijn reacties mogelijk vanaf 17 september tot en met 26 oktober 2018.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Hmmm, onder het kopje 'ondernemen' pas beter onder 'gokken' . Als je productieprocessen minimaal 1,5 jaar duren , dus ook van tevoren moeten worden ingezet is het wel erg weinig ondernemen als jebdrie maanden of minder te horen krijgt wat de regels worden....

 • Klaasvaak

  Generieke korting bij amvb. Dat wordt overleven als links een kabinet mag vormen....

 • Alco

  En dan staat in de visie een kringloop wens!!!!

 • Maas1

  Wat een abstracte wetgeving mis er diversie tijd in geen enkele verbinding met technologische mogelijkheden met betrekking tot klimaat
  ( neutraal) en duurzame mestverwerking en kringloop landbouw.Zo innovatief als de Nederlanders zijn zo remmend en rechtlijnig zijn de regels,jammer gemiste kans.

 • Kelholt

  En ik altijd maar denken dat het bij de Nitraatrichtlijn ging om de waterkwaliteit in Europa. Blijkbaar had ik het mis...

 • mts_kuijpers

  Het is toch zo jammer dat de Nederlandse handelsgeest is verdwenen. Fosfaat is geen afvalproduct maar een levensvoorwaarde voor het groeien van planten! De mijnen in China en Marokko zijn een keer op en dan wordt fosfaat hartstikke duur.

 • Bennie Stevelink

  Ik deel de zorg van @Klaasvaak: deze wetgeving zet de deur open voor misbruik zodra er een links kabinet komt.

 • Maas1

  Ja vind ik ook Bennie,als links aan het roer staat krijgen wij (hierdoor) harde klappen

 • kanaal

  nog meer diefstal

 • Maas1

  Kanaal,wat bedoel je met diefstal ?

 • melkveehouder .

  Waar is de vreugde van behoud van derogatie gebleven??

 • Gat

  Wat bedoel je met diefstal? Wat denk je van generieke kortingen op je rechten?
  Overheid zuigt op die manier je portomonnee leeg, en jij maar geld steken in lucht. Dat hebben ze het liefste. Ze willen geen grondgebondenheid, stel voor dat je grond koopt heb je iets tastbaars in handen, rechten, kun je morgen afschaffen als het moet.

 • Maas1

  Ja Gat je heb gelijk het is diep en diep droevig.Laat ze maar ophouden over duurzaamheid en kringloop landbouw en al wat niet meer,dit is echt de bottum line. ze hebben het nu echt verkloot.Vertrouwen komt te voet maar gaat ter paard!

 • <>

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.