Home

Nieuws 23 reactieslaatste update:10 sep 2018

Landbouwvisie: grondstofefficiëntie in plaats van lage kostprijs

‘Het moet anders: van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen.’ Dat is een van de kernzinnen in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die zaterdagmiddag 8 september wordt gepresenteerd.

Nederland moet koploper worden in de kringlooplandbouw. Een landbouw die zonder kunstmest kan, die zorgt dat de bodem niet wordt uitgeput en die zorgt voor behoud van biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.

Het motto is: lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat moet

Kringlopen in land- en tuinbouw sluiten

Schouten wil dat kringlopen worden gesloten. “Binnen een bedrijf, een regio, Nederland of grensoverschrijdend. Het motto is: lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat moet. Resten uit de agrarische sector en de voedselketen worden opnieuw benut of verwerkt tot nieuwe producten”, aldus de minister. Zij bepleit samenwerkingsvormen waarin veehouders, akkerbouwers en tuinders gezamenlijk kringlopen sluiten binnen een regio, maar ze ziet ook mogelijkheden voor ondernemers die zich richten op de export naar de wereldmarkt. “Vaak gaat het om de combinatie van beide.”

Boeren moeten in de kringlooplandbouw een gezond bedrijf in stand kunnen houden en door kunnen geven

Goed inkomen halen uit kringlooplandbouw

Aan de ene kant moet de band tussen de (Nederlandse) consument en de boer en tuinder worden versterkt. Anderzijds ziet de minister ook perspectieven om de innovaties in de kringlooplandbouw internationaal te vermarkten. Zij voorziet een impuls aan de agro-innovatie in Nederland die ‘onze positie op de wereldmarkt ten goede zal komen’.

Boeren, tuinders en vissers behoren zo’n economische positie te hebben ‘dat zij in de kringlooplandbouw een goed inkomen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden en door kunnen geven’, schrijft de minister.

De wederzijdse afhankelijkheid van natuur en landbouw moet worden versterkt. De biodiversiteit moet zowel op het landbouwareaal als in de natuurgebieden toenemen.

Lees ook het interview met minister Schouten

Veehouderij: voer van eigen bodem

Voor de veehouderij betekent de omslag dat voer steeds meer van eigen bodem of in elk geval uit de nabije regio komt. Reststromen uit andere sectoren komen als veevoer terug. De uitstoot van broeikasgassen, fijn stof, geur en ammoniak gaat verder omlaag; dierenwelzijn en en diergezondheid krijgen groter accent. De invulling van de kringloop bepaalt hoeveel dieren gehouden kunnen worden.

Akkerbouw: inzetten op precisielandbouw

Precisielandbouw met behulp van moderne veredeling, sensortechnologie en robotica helpen boeren bij bemesting op maat, voorkomen van ziekten en plagen en bestrijding van onkruiden. Gewasbeschermingsmiddelengebruik moet omlaag en chemische middelen kunnen alleen een laatste remedie zijn.

Tuinbouw: verbeteren waterkwaliteit en energievoorziening

In de tuinbouw wordt ingezet op verbetering van de waterkwaliteit en de energievoorziening. Het waterverbruik wordt lager en efficiënter. De tuinbouw gebruik industriële CO2 als voedingsstof voor de planten.

Lees ook: Schouten: ‘We zitten tegen de grens aan’

Banken: andere kijk op verdienmodel boer en tuinder

Banken moeten anders naar de financiering gaan kijken, zodat de kostprijs niet langer centraal staat, maar het efficiënte gebruik van grondstoffen. “Boeren en tuinders kunnen de nieuwe verdienmodellen niet alléén tot stand laten komen en zijn ook niet de enigen die daar belang bij hebben. Het is aan de hele keten, de overheid en aan de consumenten, om dat mogelijk te maken.”

De overheid zal meedenken met boeren en tuinders en waar nodig faciliteren

Schouten vertrouwt op de kracht van de samenleving om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarbij zal de overheid, zo zegt de minister, ‘naast de boeren en tuinders gaan staan. Zij zal meedenken en waar nodig faciliteren. Waar nodig zal zij de regie nemen, maar in veel situaties zal het aan de partijen zelf zijn dat te doen.’

Lees ook: Schoutens visie valt goed in landbouw, kritiek uit natuurhoek en Coalitie steunt visie, linkse oppositie mist inkrimping

Laatste reacties

 • farmerbn

  "De invulling van de kringloop bepaalthoeveel dieren gehouden kunnen worden". Voilà, wat heb ik gezegd.

 • chila

  Ik ben geen rundveehouder , maar heeft ze niet onlangs de kringloopwijzer de grond in geboord ?

 • farmerbn

  Rare gedachte dat banken naar efficientie van grondstoffen moeten kijken ipv de capaciteit om rente en aflossing te kunnen betalen. Duidelijk van de linkse kerk die Schouten.

 • Trot

  Laat ons het doen we zijn al restvoer aan het voer3n

 • themmen

  Boeren zoals we 80 jaar geleden deden is dus volgens haar de toekomst dat betekent ook dan cosument ook weer 70% van hun inkomen aan eerste levensbehoefte uitgeven moeten denk niet dat ze daar opzitten te wachten

 • Mtswie

  Natuurlijk mogen we dan ook ons eigen krachtvoer verbouwen. Geen gezeur meer dat blijvend grasland wordt gescheurd. Derogatie blijft ook bij minder dan 80 % gras. Kunstmest vervangen door drijfmest. Eventueel aangevuld met mest van staldieren.
  Je kan een hoop bedenken, maar het moet wel passen bij de rest.

 • john***

  dan begin maar eens te facilitieren dat de dunne fractie uit varkensmest naar grasland kan.. Dat is langhangend fruit.

 • p.g.pronk

  de overheid gaat "naast"de boer staan , ik ga me vast verstoppen want nu weet ik ZEKER dat t de verkeerde kant op gaat, stelletje kwakzalvers

 • jhp

  Hoezo visie, het zijn dingen die we al deden (minas), doen (restafval voeren/verwerken) en willen ( (rest) producten opwaarderen/verwerken tot kunstmestvervanger), het grootste lek is nog altijd de consument en de grootste onzekerheid de overheid.

 • Almagro

  Jawel, de kamer is na zowat 3 maanden terug van vakantie en het geroeptoeter gaat weer beginnen.
  "we moeten de kringlopen sluiten" ? Och ja laten we dat doen, we halen goede organische mest uit de kringloop en stoppen er kunstmest voor terug....

 • deB.


  Kunnen ze weer niet terug met vakantie, want haar gel*l kom je ook niet verder mee

 • veldzicht

  Waar bemoeit iedereen zich toch mee?allemaal lui die er de ballen verstand van hebben.Een boer gaat toch ook niet in een ziekenhuis of op een scheepswerf vertellen hoe het moet,dan komt er net zo weinig van terecht als dat milieudefensie of Greenpeace gaat vertellen hoe een boer moet boeren. Gewoon 2 tot 3 koeien per ha gras eventueel snijmais en restproducten als bostel,perspulp aadappelvezels e.d aangevuld met krachtvoer wat ook voor 90% bestaat uit bijproducten .Kringloop in optimaforma. Hier en daar een weivogelgebiedje en de rest is allemaal bemoei zuchtig geleuter van mensen die ook wat te vertellen willen hebben.

 • landboer

  Vroeger ten tijde van de minas gebruikten we geen kunstmest maar dunne varkensmest ,mag niet meer :de meeste veehouders voeren organisch mest af en kopen kunstmest aan...
  Vroeger hadden we 4 tot 5 ha tarwe die we zelf in in opslag hadden en pletten, mag niet meer :derogatie 80% grasland...
  Vroeger hadden we een melkquotum dat een remmende werking had op de intensivering: afgeschaft... Vervolg

 • landboer

  Vroeger liepen we met een rugspuit door de wei: mag niet meer ,heb geen spuitlicentie ,moet de loonwerker maar doen maar doet dat wel volvelds...
  En zo kunnen we nog wel even doorgaan ,komt er op neer dat de wetgeving precies de tegenovergestelde kant op stuurt dan wat in deze visie staat!
  Dat die hooggeleerde heren dat nou niet snappen!

 • p.stroo1

  Alle auto van de weg want dat is geen kringloop. Biologische landbouw is mileu vervuiling door veel grond gebruik en grondstoffen. We kunnen beter met wat kunstmest en gewas beschermings middelen veel beter opbrengst en duurzamer produceren. Dan kunnen we de auto nog gebruiken.

 • moi !

  Ik geef de kringlooplandbouw de voordeel van de twijfel. Beter laat dan nooit . De huidige landbouw zit al jaren op en dood spoor. Boeren zijn op de verkeerde been gezet.

 • dre v Helmond

  Als visie is opschrijven hoe het gebeur dan is het een geslaagde visie.
  Dan mogen we weer mest gebruiken om de bodemvruchtbaarheid zeker instant te houden en op veel plaatsen weer op peil te brengen .
  Reststromen gebruiken we al .
  De meeste mest blijft in de regio zeker als we de grond niet mogen uitputten.
  Het ruwvoer komt uit de regio.
  De landbouw en veehouderij is vooral de drager voor de omgeving en natuur.
  De consument staat al dicht bij de boer als je het meet aan het koopgedrag.
  Alleen boeren haters daar is in Nederland geen plaats voor!

 • farmerbn

  @dre van Helmond. Het lijkt dat je niet veel problemen denkt te ondervinden van de nieuwe plannen. Reststromen gebruiken we al, zeg je. Maar als de plannen uitgewerkt worden en daarin staat dat je alleen maar reststromen mag gebruiken en verder niks, moet je wel wat dieren wegdoen. De politiek maakt nu een raamwerk met weinig concrete zaken en probeert dat vast te leggen. Staat dat raamwerk vast, dan is er geen weg meer terug.

 • kiepel

  @farmerbn; Scherp!

 • farmerbn

  Natuurlijk is dit plan ongunstig voor de boeren. Denk je nu echt dat de politiek duurder voedsel wil en boeren die veel geld verdienen (en daardoor lastiger zijn)? De maatschappij wil minder voedselverliezen en minder vee. Zet wat slinkse koppen bij elkaar en dan krijg je dit plan. Eerst zo onduidelijk mogelijk en dan invullen hoe de maatschappij het zegt te willen. Veeboeren moeten de eetbare resten gebruiken en de akkerbouwers de oneetbare. Daarnaast geen krachtvoer van buiten de regio en geen kunstmest meer. Wedden dat er minder vee komt en alle voedselresten goedkoop opgeruimd worden? Zoals al gezegd worden boeren de schillenboer 2.0

 • breukers1

  Er zal beslist een en ander moeten veranderen ,echter, laten we er voor waken dat we onze positie wereldwijd niet verliezen.

 • piet p

  Volgens mij is het de bedoeling dat Nederland in 2030 veehouderij vrij is.
  Hou daar maar rekening mee er wordt een smerig spel gespeeld.

 • farmerbn

  Zeker piet p. De nertsen werden in de ban gedaan en veel veehouderijen straks ook. Het Ministerie heeft slim een plan gemaakt die voorkomt dat er claims komen bij het verdwijnen van al dat vee. Je mag immers zo veel vee houden als je wilt maar tja, je bent niet goed bezig met de kringloop. Eigen schuld dikke bult. Je kunt je boerderij nu nog goed verkopen en emigreren.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.