Home

Nieuws

EU-parlement: versterk toelating gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Unie heeft wereldwijd de strengste regelgeving voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Desondanks moeten de regels worden aangepast en versterkt.

Dat staat in een rapport dat donderdag 27 september is aangeboden aan het Europees Parlement.

Compromis

Het rapport is opgemaakt door de Europarlementariërs Norbert Lins (Christendemocratische fractie) en Bart Staes (Groep van Groenen). Zij gaven donderdag aan dat het uiteindelijke rapport een compromis is.

Staes en Lins zeggen dat de onafhankelijkheid en de transparantie van de toelating moet worden versterkt. De kosten van het onderzoek dat nodig is voor toelating mogen niet worden verhaald op de belastingbetaler.

Burger moet meer duidelijkheid krijgen

In het advies staat dat de burger meer duidelijkheid moet krijgen over de informatie op basis waarvan een middel of een actieve stof wordt beoordeeld. Dat betekent dat er een register komt van onderzoeken op basis waarvan een vergunning wordt verleend. De gegevens moeten beschikbaar zijn voor nadere onderzoek, waarbij wel de bescherming van commerciële belangen moet worden gerespecteerd.

Bedrijven krijgen niet langer de mogelijkheid om zelf te beslissen in welke lidstaat hun stof moet worden beoordeeld, alvorens de Europese Unie een besluit neemt. Het advies geeft aan dat de Europese Commissie bepaalt welke lidstaat een stof gaat beoordelen.

Commissie ingesteld na discussie toelating glyfosaat

Het rapport is gemaakt door een speciale commissie die werd ingesteld na discussie over de toelating van glyfosaat en de invloed die Monsanto zou hebben gehad op het toelatingsproces. In het rapport staat over glyfosaat dat er wetenschappelijke bemiddeling moet zijn tussen wetenschappers en instituten die tegenstrijdige opvattingen hebben over de mogelijke kankerverwekkendheid van de onkruidbestrijder.

Parlementariërs kritisch op rapport

Bij de presentatie kwam er meteen al kritiek vanuit het Europees Parlement. Aan de linkerkant werd gesteld dat er geen recht is gedaan aan de wens van de burger om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen meer aan banden te leggen.

Aan de rechterkant klonk het belang van de boeren om middelen te kunnen blijven gebruiken. “Straks is glyfosaat verboden en komt Bayer met een nieuw middel dat 4 keer zo duur is. Die factuur komt bij de boer terecht, met dank aan de milieumensen”, zei Philippe Loiseau van de fractie waar ook de Nederlandse PVV deel uitmaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.