Home

Nieuws

ZLTO: transitiefonds Brabant ontoereikend

Het Transitiefonds veehouderij van de provincie Brabant biedt weinig soelaas voor Brabantse boeren.

De lening van de provincie zal naar verwachting van ZLTO weinig boeren helpen om aan de nieuwe eisen van de provincie te voldoen in 2022.

Een woordvoerder van ZLTO noemt het transitiefonds dan ook een ‘doekje voor het bloeden’. “Het lijkt alsof de boeren geld krijgen, maar dat is niet zo. Het is een lening en daarover moet ook gewoon rente worden betaald. Voor een aantal boeren is het mooi dat ze makkelijker een lening kunnen krijgen, er zullen vast een aantal boeren mee geholpen worden.”

€ 15 miljoen voor 60 ondernemers

Bij de totstandkoming van het Brabantse veehouderijbeleid stelde Gedeputeerde Staten dat de provincie haar boeren tegemoet zal komen in een fonds. Toen werd er gedacht aan een fonds van € 30 miljoen. Het huidige fonds bevat € 15 miljoen, waarmee minimaal 60 ondernemers geholpen kunnen worden. Volgens ZLTO is dit bij lange na niet toereikend. “We hebben eerder geschat dat honderden boeren last gaan krijgen van deze maatregelen,” aldus de woordvoerder.

Emissiearme stalsystemen

Volgens de provincie is het fonds voornamelijk bedoeld voor jonge boeren, of boeren met relatief veel vreemd vermogen in het bedrijf. De provincie ziet graag dat boeren de ammoniakuitstoot van hun bedrijf terugdringen door emissiearme stalsystemen te plaatsen.

Tekst gaat verder onder foto

De provincie ziet graag dat boeren de ammoniakuitstoot van hun bedrijf terugdringen door emissiearme stalsystemen te plaatsen. - Foto: Ruud PLoeg
De provincie ziet graag dat boeren de ammoniakuitstoot van hun bedrijf terugdringen door emissiearme stalsystemen te plaatsen. - Foto: Ruud PLoeg

Desgevraagd laat de woordvoerder van Brabantse Gedeputeerde Annemarie Spierings weten, dat boeren de emissies dus zoveel mogelijk bij de bron moeten aanpakken. Als een emissiearm systeem beschikbaar is, kunnen boeren die een luchtwasser willen plaatsen om aan de regels te voldoen, geen aanspraak maken op het fonds.

ZLTO: vergunning aanvragen kan jaren duren

Voor diercategorieën waarvoor geen bronmaatregelen mogelijk zijn, is het wel mogelijk te investeren in het plaatsen van een luchtwasser met geld uit het fonds. Dergelijke stalsystemen zijn er echter nauwelijks beschikbaar, weet ZLTO. De woordvoerder zegt hierover: “In ieder geval niet binnen deze termijn, 2022 is al heel dichtbij. Het aanvragen van vergunningen en dergelijke kan al jaren duren. Om die aan te vragen moet een bewezen systeem worden gebruikt, maar de meeste zijn nog volop in ontwikkeling.”

Of registreer je om te kunnen reageren.