Home

Nieuws 7 reacties

Verzekeraars willen ook dekking beregeningskosten

De 3 aanbieders van Brede Weersverzekeringen in Nederland zitten in hun maag met de voorwaarde dat beregeningskosten niet onder de dekking vallen.

Nu kan het voorkomen dat boeren die beregenen geen vergoeding krijgen, terwijl boeren die dat om een of andere reden niet (kunnen of mogen) doen wel voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Veel boeren maken hoge kosten om de schade aan hun gewassen zoveel mogelijk te beperken, maar zien – financieel – niets van die inspanningen terug. Sterker nog, door alles op alles te zetten de schade zo klein mogelijk te houden, lopen ze juist de kans dat hun schade onder de 30%-drempel valt en de verzekeraar helemaal niet uitbetaald. De eerste 30% schade valt namelijk onder het eigen risico.

Huidige regelgeving maakt vergoeding onmogelijk

Voor Johan Westerik, coördinator bij verzekeraar AgriVer, is dit onrechtvaardig. Toch is het niet iets dat ‘even’ gemakkelijk is op te lossen. Westerik: “Destijds, bij de opzet van de Brede Weersverzekering, zijn beregeningskosten nadrukkelijk buiten de dekking geplaatst. De huidige regelgeving voor de weersverzekering van de Nederlandse overheid en de Europese Unie maakt het onmogelijk deze te vergoeden.”

‘Het klopt gewoon niet dat boeren die dag en nacht bezig zijn hun gewassen te beregenen geen uitkering kunnen krijgen’

Volgens Westerik hebben behalve AgriVer ook beide andere aanbieders van de Brede Weersverzekering – Vereinigte Hagel en OFH – moeite met het uitsluiten van beregeningskosten. Directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

OFH: voor het eerste met droogteschade te maken

Schadecoördinator Piet Jan Visser bij fruittelerverzekeraar OFH, spreekt over een unieke situatie. “Het is voor het eerst dat we met droogteschade te maken krijgen. Zo’n 10% van onze fruittelers heeft een schadeclaim ingediend. Vooral in Zeeland, onder het brakke water, en in Zuid-Limburg, waar het water gewoon te diep zat, is sprake van schade.” De regel dat beregeningskosten niet gedekt worden, klopt ook volgens OFH niet. “Het schuurt en wringt. We gaan daar zeker in een volgend overleg met de overheid over praten.”

Agriver: snel overleg met ministerie van landbouw

Wat betreft AgriVer komt er op korte termijn overleg met het Ministerie van LNV over deze in hun ogen onrechtvaardige situatie. “Het klopt gewoon niet dat boeren die dag en nacht bezig zijn hun gewassen te beregenen geen uitkering kunnen krijgen. Terwijl collega’s die niet kunnen of mogen beregenen vervolgens wel een schade-uitkering kunnen incasseren.”

Hoe dan ook verwacht Westerik dat AgriVer binnenkort duidelijkheid zal geven over een of andere vorm van tegemoetkoming voor de beregeningskosten. “Dat zal niet te lang duren.” Hoe lang dat gaat duren, kon de AgriVer-coördinator niet zeggen.

Het aantal schademeldingen is volgens AgriVer nu al bijzonder hoog. Westerik schat dat 60 tot 70% van de verzekerden al schade gemeld heeft. Hoeveel daarvan boven de 30%-drempel zullen komen, is nog niet duidelijk.

Laatste reacties

 • Alco


  Ga er eens bij stilstaan hoe het één en ander zonder fouten gerealiseerd moet ( kan) worden.

 • Peerke1

  Gewoon geen verzekering uit moeten vinden en vervolgens de ontstane schade zien als een grote ramp.

 • john***

  pff als ze dan is gewoon 30% van de schade hanteren.. Dat is toch ook als een volledig gewas naar de knoppen is. nu wordt er 50% minder geoost waarvan dus 30% van die 50% voor rekening van de akkerbouwer is.

 • koestal

  wassen neus,de schade wordt pas uitbetaalt als er meer schade is dan 30% ,en dan is het nog algebra,wel flink wat assurantiebelasting betalen ,goed voor de fiscus,laat Carola Schouten naar de maan vliegen met haar weersverzekering.

 • Jan-Zonderland

  Ze zouden eens moeten kijken naar het systeem van gewasverzekering zoals dat hier in Ontario gedaan wordt. Heel simpel, heel goedkoop en gebaseerd op je eigen gemiddelde opbrengst over de laatste 5 jaar. Maakt verder niet uit wat de s hade verkorzaakt heeft en je kunt verzekeren voor 70, 80, of 90 % van je 5 jaarlijkse gemiddelde.

 • koestal

  Hoezo dekking beregeningskosten,de waterschappen verbieden beregenen als het erg droog wordt,wat krijg je dan ?

 • melkveehouder .

  Waarom moet Agriver eigenlijk met de overheid aan tafel? Wat belet hen de beregeningskosten uit te keren. Is Agriver een verzekeringsmaatschapppij of vwb de Brede Weersverzekering het verlengstuk van de overheid??

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.