Home

Nieuws 7 reacties

Belangenclubs hebben lang gewacht op duidelijkheid

De boerenbelangenbehartigers zijn blij met de droogtemaatregelen van het ministerie, maar vinden dat het te lang heeft geduurd voordat boeren eindelijk duidelijkheid kregen.

De belangenbehartigers zijn over het algemeen tevreden met de verlenging van de uitrijperiode en de versoepelingen in de vergroeningseisen. Boeren hebben wel erg lang op duidelijkheid moeten wachten en dat nemen de bonden het ministerie niet in dank af.

NMW tevreden met 4 weken verlenging op klein en veen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) benadrukt in een persbericht dat hun verzoek voor verlenging al 5 weken geleden is verzonden. De vakbond vindt dat de zorgvuldigheid van het ministerie het zorgvuldig handelen door boeren in de weg staat. De NMV vroeg in juli om een verlenging van 6 weken, maar is tevreden met de gerealiseerde verlenging van 4 weken op klei- en veengrond. De vakbond is wel kritisch op de verlening van 2 weken op zand en lössgrond, want juist daar is veel droogteschade ontstaan, volgens NMV. De belangenbehartiger vraagt daarom om deze beslissing te herzien.

Tijdig ruimte bieden voor mest uitrijden

Door het uitblijven van duidelijkheid hebben veel boeren al mest uitgereden, denkt de NMV. Tijdig ruimte bieden voor mest uitrijden kan volgens voorzitter Harm Wiegersma ervoor zorgen dat mest onder optimale omstandigheden wordt uitgereden en de druk van bemesting op de waterkwaliteit minder wordt.

LTO: blij dat er duidelijkheid is

Ook LTO vond het proces dat aan het verlengen van de uitrijperiodes voorafging, te lang. De belangenbehartiger is blij dat er nu duidelijkheid is voor boeren. LTO vroeg om een verlenging van 2 weken op alle gronden.

Gemist kans voor voedergewas als vanggewas

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is blij met de maatregelen die genomen zijn, maar ziet dat sommige maatregelen te laat komen. Voorzitter Teun de Jong: “Akkerbouwers hadden 4 weken geleden al moeten weten dat er ook een voedergewas als vanggewas mag worden ingezaaid. Nu zit het reguliere vanggewas al in de grond, een gemiste kans.”

Bovendien hopen de akkerbouw- en melkveevakbonden op financiële steun voor de schade die deze uitzonderlijke zomer heeft veroorzaakt. “De Brede Weersverzekering werkt nu gewoon niet, dus er moet een ander hulpprogramma komen. Er zijn schrijnende gevallen waar akkerbouwers nog maar een derde aan oogst overhouden. Het is van de zotte dat Nederland zijn boeren niet tegemoet komt door gedeeltelijk GLB-gelden eerder uit te betalen”, vindt De Jong.

Quickscan als voorbode voor schadecompensatie

Hoe groot de schade is voor boeren, is nog vrij onduidelijk. Tot nu toe is er een eerste analyse van de Wageningen University & Research. De NMV hoopt dat deze eerste quickscan een voorbode is voor een schadecompensatie. De vervolgstap om financiële steun mogelijk te maken, is het inventariseren van de schade voor ondernemers, vindt NAV. LTO heeft gevraagd om een objectief vervolgonderzoek hiernaar.

NAJK: jonge boeren extra kwetsbaar

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hoopt vooral dat betrokken partijen zullen leren van afgelopen periode. Jonge boeren zijn volgens de vereniging extra kwetsbaar, omdat ze minder financiële buffers hebben om de klappen op te vangen. Extreme weersomstandigheden vragen om flexibiliteit in de wetgeving, is de redenering van NAJK. Daarnaast is een discussie over de zoetwatervoorziening om in droge perioden langer te kunnen beregenen, gewenst. NAJK zegt zich te willen inzetten op ander ondernemerschap van boeren. Het verbeteren van de bodemkwaliteit en de financiële weerbaarheid zijn daar onderdeel van.

Laatste reacties

 • deB.

  Totaal geen marge op de producten.

  Nu zie je in de polder fonkelnieuwe tractoren en machines... maar ze zijn niet betaald! 90 procent in de regeling!! makkelijk showen met de pegels van een ander.

  Vertaald de totale neergang van de sector. (iets van laatste stuipen)

 • koestal

  De minister begrijpt de situatie van de boeren heel goed ,zegt ze.Op het ministerie is heel hard gewerkt om de boeren duidelijkheid te geven. Als de minister de situatie goed begrepen had,had ze wel sneller gereageerd,laat de boeren maar wachten,ze waren allemaal , ook de ambtenaren lekker op vakantie.

 • mariapeel

  Deze minister zou nu snel horen op te stappen schandalig ze heeft de hele zomer geen een boer bezocht . En nu luisterd ze alleen naar wat ambtenaren . Nu moet je er zijn voor de boer maar Ho maar

 • koestal

  Deze minister is er voor de ambtenaren,ook bij de Oostvaardersplassen had ze medelijden met de boswachters en niet met de dieren die verhongerden.

 • OoO

  Beste is gewoon vertrekken. Dit land is mij niet waard. We zijn net joden in de 2e wereldoorlog.

 • piet p

  Ooo zal wel weer verwijderd worden mag je niet zeggen in dit linkse landje.

 • koestal

  Het duurde weer erg lang,behalve de blokkering van de boeren met tweelingenaffaire,toen was ze ineens snel.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.