Home

Nieuws 4 reacties

‘Droogte zeker tot diep in volgende week’

Het einde van de droogteperiode is nog lang niet in zicht. Dat zegt Weerplaza op basis van zogeheten modelberekeningen.

Het blijft volgens het weerbureau tot ‘diep in volgende week’ op de meeste plaatsen droog en het neerslagtekort wordt daardoor almaar groter.

Zomer 1976

Alleen in de zomer van 1976 was het tekort aan neerslag groter, aldus Weerplaza. “In de zomer is het normaal dat er een tekort is, meestal tussen 50 en 100 millimeter. Nu is het tekort gemiddeld al 161 millimeter over heel het land, in sommige regio’s al meer dan 200 millimeter.”

Volgens dagblad de Gelderlander komt woensdag 4 juli een crisisteam bijeen om te praten over extra maatregelen tegen het lage waterpeil. Hierbij valt te denken aan het verlagen van het peil in het IJsselmeer en regionale limieten voor gebruik van slootwater.

Lees ook: Droogte kost opbrengst in akkerbouwgewassen
Artikel gaat verder onder tweet en foto

Nog geen landelijke maatregelen droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in de Tweede Kamer gezegd de situatie rond de droogte nauwlettend in de gaten te houden. Zij zegt dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor beheer en verdeling van het water. Als het – gezien de droogte – nodig is nadere maatregelen te nemen, zal de minister daarover de Kamer informeren. Op dit moment ziet ze geen reden voor extra maatregelen. De waterstand in de grote rivieren is geen aanleiding om bijvoorbeeld maatregelen te nemen voor de binnenvaart.

Verboden te sproeien in delen van het land

Een popfestival in Rhenen werd afgelast vanwege de hoge temperaturen en in een aantal regio’s mogen boeren niet sproeien met water uit sloten, kanalen of beken. Sommige dijken worden natgehouden om te voorkomen dat ze scheuren en bezwijken.

Beregeningsverbod Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft vanaf 2 juli 2018 een onttrekkingsverbod ingesteld. Boeren mogen dus geen oppervlaktewater gebruiken om hun percelen te beregenen. Het verbod geldt voor de komende 10 weken in gebieden waar de waterstand volledig afhankelijk is van regenval en kwelwater en in het bijzonder het Apeldoorns kanaal.

Foto: ANP
Foto: ANP

Hier mag je wel beregenen in Vallei en Veluwe

Het verbod geldt niet voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn en de randmeren. Ook beregenen met water uit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan.

Onttrekkingsverboden bij 5 waterschappen

Vallei en Veluwe is het vijfde waterschap dat vanwege de droogte besluit om plaatselijk onttrekkingsverboden in te stellen. Deze waterschappen hebben een geheel of gedeeltelijk onttrekkingsverbod ingesteld:

 1. Vallei en Veluwe
 2. Limburg
 3. Aa en Maas
 4. De Dommel
 5. Brabantse Delta

Boetes voor boeren die illegaal beregenen

Het Brabantse waterschap De Dommel gaat de komende periode extra controleren bij boeren die beregenen. Aanleiding is de droogte en de uitkomst van controles eind vorige maand toen tijdens steekproeven 6 van 8 gecontroleerde boeren in overtreding waren en al werden beboet.

Boete € 500 tot € 2.000

Het waterschap deelde tot dusver vooral boetes uit omdat boeren in strijd met het verbod overdag aan het beregenen waren. Vanwege de droogte is het in juni en juli verboden om grasland in beschermde gebieden tussen 10.00 en 17.00 uur te beregenen met grondwater. De hoogte van de boete bedraagt € 500.

Het misbruik van oppervlaktewater en het beregenen zonder vergunning kunnen boetes tussen € 700 en € 2.000 opleveren, kondigde een woordvoerder aan.

Controles worden uitgevoerd om de kwaliteit en grondwatervoorraad op peil te houden, aldus het waterschap.

Medeauteurs: Jan Braakman en ANP

Laatste reacties

 • diekmann

  Mais is hier en daar niet meer te redden. Blijft na een nacht nog gekruld staan en wordt noodrijp.

 • timmer1

  Het is toch triest. De mensen vinden belangrijker dat hun tuintje mooi groen blijft dan dat de boeren hun gewassen kunnen beregenen zodat er weer geoogst kan worden. Ons eten ligt toch gewoon in de supermarkt.

 • Gat

  Hoe harder het droogt, hoe beter voor de portomonnee. Als er teveel groeit verdiend iedereen eraan behalve de boer.

 • koestal

  veel boeren hebben nog voer genoeg,ook vaak nog van vorig jaar

Of registreer je om te kunnen reageren.