Home

Nieuws 14 reacties

Maatregelen klimaat vooral via innovaties

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels heeft de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd. De landbouw moet in 2030 3,5 Mton CO2-reductie halen. Er wordt ingezet op aanpassingen in de veehouderij en in het landgebruik, duurzame energie en verandering van het voedselpatroon.

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen moet de veehouderij de uitstoot met 1 megaton (Mton) CO2-equivalenten verlagen. De voorgenomen warme sanering van de varkenshouderij levert 0,3 Mton op, daarnaast moeten maatregelen in de melkveehouderij zoals aanpassingen bij het voer, mestopslag en bemesting 0,8 Mton CO2-equivalent opleveren. NZO en LTO Nederland hebben hiervoor het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector’ opgesteld.
Artikel gaat verder onder de foto

Minister Eric Wiebes (links) neemt het klimaatakkoord in ontvangst van Ed Nijpels. - Foto: ANP
Minister Eric Wiebes (links) neemt het klimaatakkoord in ontvangst van Ed Nijpels. - Foto: ANP

Vernatting veenweidegebied

Slimmer landgebruik moet 1,5 Mton CO2-reductie opleveren. De Klimaattafel voor landbouw wil 1 Mton CO2-reductie realiseren door vernatting van het veenweidegebied, wat tot gevolg kan hebben dat de landbouw in deze gebieden moet veranderen.

Ander landgebruik in andere gebieden, zoals het aanpassen van de teeltrotatie en het langer groen houden van percelen met vanggewassen en uitbreiding van bos kan een bijdrage van 0,5Mton CO2-reductie opleveren.

Aanpassing energieverbruik vooral in glastuinbouw

Aanpassingen in het energiegebruik in de land- en tuinbouw moet nog eens 1 Mton CO2-equivalent opleveren. Dit moet vooral uit de glastuinbouw komen. De inzet is klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 waarbij kassen verwarmd worden met aardwarmte in plaats van met gas.

Ook moet het energiegebruik en het gebruik van fossiele brandstoffen voor landbouwmachines omlaag en kan de landbouw bijdragen aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie. De energieproductie uit wind en zon moet vervijfvoudigd worden tot 2030.

Omslag landbouw

Pieter van Geel, voorzitter van de klimaattafel voor landbouw, zegt dat de klimaatdoelen voor landbouw moeten worden meegenomen in een omslag van de landbouw. “Daarbij staan grondgebondenheid van de melkveehouderij, het sluiten van kringlopen en het produceren binnen de milieugebruiksruimte centraal”, aldus Van Geel.

LTO: stevige uitdaging, maar niet onhaalbaar

LTO Nederland noemt de klimaatplannen een ‘stevige uitdaging, maar niet onhaalbaar’.“We pakken de uitdaging op en willen dat boeren en tuinders het nodige gereedschap krijgen om deze opdracht uit te voeren”, reageert LTO Nederland-bestuurder Kees van Zelderen.

Nevedi: goede basis

Diervoerorganisatie Nevedi spreekt van een goede basis om verder te werken. De organisatie verwacht dat met diervoederinnovaties in combinatie met passen dier-, bodem- en gewasmanagement op veehouderijbedrijven een goede bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatopgave.

Teleurgestelde natuur- en milieuorganisaties

Natuur-en Milieuorganisaties zijn teleurgesteld. Ze vinden de uitkomsten van de landbouwtafel ‘teleurstellend vaag’ en hadden liever een omslag naar een duurzamer landbouwsysteem gezien.

Laatste reacties

 • ,

  De meest verwende clubjes zijn weer teleurgesteld. Krijgen hun zin er weer niet doorgedouwd.

 • deB.

  Waar kan ik het vastleggen van stikstof via mijn gewassen declareren??????

  Wij zijn volledig klimaat neutraal, maar we krijgen weer eenzijdig alles over ons heen geslingert alszijnde doelen....

  LTO wat is dat voor een clubje volk zeg, kom op....de volledige waareheid qua uitstoot en binding!~!. Walgelijk land, waar schiphol rotterdam en eindhoven records gaan breken aankomende zomer

 • wienbemelmans

  wat een zooitje

 • koestal

  Verkeer en en economie zijn weer vrijgesteld,Schiphol en de haven van Rotterdam zijn de grote vervuilers ,maar daar lees je niets over,de landbouw is weer de gebeten hond. Waar blijft onze LTO ? De mooie jongens van LTO zijn zeker al op vakantie,komen straks terug om ook nog even de boeren de oren te wassen.

 • komelker

  Om vakantie te vieren moet je wel naar het buitenland want hier stinkt het altijd naar mest en gif. Het hele landschap is verpest door de boeren met megastallen, maisvelden en grasfalt

 • Flirt

  Omslag landbouw? Dat bepaal ik zelf wel ff oké?

 • agratax(1)

  @db. Helaas de boer kan evenals de industrie geen declaratie indienen, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun winkel. Iedereen die afhankelijk is van de Vrije Wereld Markt zal zijn kosten niet kunnen door berekenen vanwege de concurrentie met dames en heen die het minder nauw nemen met klimaat bescherming. Veel arme landen zullen een speciale behandeling (minder inspanning / kosten) eisen om zo de concurrentie race te winnen. De race die wij vrijwilliger opgeven.

 • Maas1

  @komelker jammer dat je de beste en innovatieve boeren van de wereld zo ziet.
  Laats een rondleiding gehad in een grote Nederlandse stad ronduit verschrikkelijk,stond achter op een balkon met het uitzicht op houten gammele schuttingen en verpauperde op slag ruimtes.,een bizare zgn uitloop voor het menselijke ras van enkele m2 leefoppervlak.De troosteloze aanblik van enorme betonnen stapelwoningen met hermetisch af gesloten ramen waarin een luchtje scheppen uit de boze is.Een gesubsidieerde troosteloze geasfalteerde bende met weinig leefoppervlak misschien dat de spleetbreedte van de ramen nog voldoen aan de norm! Dan is het inderdaad beter om even een luchtje te scheppen elders,op het platteland zijn de stallen inderdaad groter wij gunnen onze dieren bewegingsvrijheid frisse lucht en vrijheid,snap je daarom!

 • koeien15

  Komelker je moet je eigen beter wassen👺

 • Jan-Zonderland

  Even alle suggesties resumeren:
  Veranderen eetpatroon: Iedereen biologisch en vegetarisch eten
  Warme sanering varkenshouderij: alle varkens het land uit, we eten toch geen vlees meer.
  Aanpassing bemesting: mestnormen nog veel lager.
  Vernatting veenweidegebied: boeren eruit, natuurgebied en woningbouw terug.
  Langer groen houden land: niet meer dood spuiten, oh we zijn al biologisch.
  Klimaatneutrale kassen: aardwarmte, maar die pompen vreten ook stroom.
  Energie en brandstof verbruik landbouwmachines omlaag: max 100 pk of terug naar 1 pk.
  Wind en zonneenergie ver5voudigen: Je ziet nu door de molens het bos al niet meer maar allah, je kunt wel lekker burgertjes pesten met een windmolen.
  Nou boeren in Nederland, hier zult u het mee moeten doen. Leuker kunnen we het niet maken, alleen moeilijker, zoniet onmogelijk. En de LTO vindt het wel te doen dus niet zeuren.
  Zei iemand Schiphol/Lelystad, Rotterdam, autoverkeer ???? Daar ga ik niet over zegt dikkop Nijpels.

 • Gat

  En industrie hoeft weer niks te doen. Het eerste industriepand met zonnepanelen erop moet ik nog vinden

 • Alco

  Innovatie bij de veehouderij voor minder uitstoot, betekent dat de voeding minder CO2 opneemt en zuurstof aanmaakt.
  Dus is het water naar zee dragen.
  Landbouw is altijd circulair.

 • Firma Vellenga

  Volgens mij denken ze allemaal ach die paar boeren die het allemaal beter weten.....Ze werken ons er allemaal uit en zitten straks met woestijn gronden. Niets meer op natuur gericht. De gemeentes maken er nu al een puinhoop van om een stukje grond te onderhouden. Er is altijd geld gebrek. Ed Nijpels heeft ook niet lang meer en een opvolger weet weer van niks en speelt de onschuld. Het loopt straks allemaal fout en iedereen maar met de vinger naar elkaar wijzen. Tja, wij zijn maar een paar domme boeren....

 • Steyr cvt

  Komelker, je gaat toch wel met het vliegtuig hè.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.