Home

Nieuws

OESO: Landbouwsubsidies nog niet genoeg aangepast

Landbouwsubsidies werken in veel landen nog steeds marktverstorend en de afbouw van subsidies die samenhangen met productie kan beter.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vast in het jaarlijkse rapport over subsidies voor boeren, op agrarische producten en op voedsel. In totaal € 556 miljard steun per jaar is door overheden verleend in de periode 2015-2017. Van dat bedrag is twee derde verstrekt aan producenten via maatregelen die een sterk marktverstorende werking hebben volgens de OESO.

Directe steun aan producenten

Van de steun die overheden verstrekken is bijna 80 procent (€ 434 miljard) verstrekt in de vorm van directe steun aan producenten. Gemiddeld is dat circa 18% van de totale opbrengsten op boerenbedrijven. Dat is wel duidelijk lager dan 20 jaar gelden toen het aandeel van subsidies voor producenten nog bijna 30% van de totale opbrengsten uitmaakte. In de EU is het aandeel in 20 jaar tijd gedaald van circa 35% naar minder dan 20% en ligt daarmee net iets boven het gemiddelde van de landen in het onderzoek. Het rapport is gebaseerd op gegevens in 51 landen, dat zijn de lidstaten van de EU en andere leden van de OESO zoals de VS en Canada aangevuld met China en andere nieuwe economische grootmachten zoals Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika en Vietnam.

De meeste producentensteun krijgen boeren in IJsland, Noorwegen en Zwitserland met bijna 60% van de omzet. Ook in Korea ligt het percentage hoger dan 50%, in Japan is het 49%. In al deze landen is het percentage wel flink gedaald.

Steunniveau China

Met name in China is het steunniveau flink gestegen. Van minder dan 5% 20 jaar geleden naar 14% van de omzet op boerenbedrijven in 2015-2017. De totale steun in China voor de landbouw wordt geraamd op bijna 2% van de totale omvang van de economie op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat is in de EU met 0,61% van het BBP duidelijk lager. De steun voor producenten in de VS ligt op 10% en dat komt neer op 0,5% van het BBP in de VS.

De OESO heeft een paar aanbevelingen. In de eerste plaats het verder afbouwen van bestaande subsidies die direct gebaseerd zijn op productie en gebruik van bepaalde grondstoffen. Verder noemt de OESO maatregelen als het bevorderen van kennis en het investeren in kennis die vervolgens ten goede komt aan boeren. Maatregel moeten zich in het bijzonder richten op milieu en klimaatdoelen. Andere aanbevelingen richten zich op het vaststellen van aanvaardbare marktrisico’s en het opvangen van extreme risico’s bijvoorbeeld door extreem weer.

Of registreer je om te kunnen reageren.