Home

Nieuws 1 reactie

Meer akkerbouw, minder grasland in 2018

Het areaal cultuurgrond is in 2018 met 0,6% gedaald naar 1,8 miljoen hectare.

Ten opzichte van het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met ruim 196.000 hectare gekrompen, dat is bijna 10%. Het areaal akkerbouwgewassen steeg met 2,2% naar ruim 520.000 hectare, het areaal grasland en voedergewassen daalde daarentegen met 2% naar 1,15 miljoen hectare. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Het is het tweede jaar op rij dat het akkerbouwareaal stijgt na het dieptepunt in 2016 met net iets minder dan 504.000 hectare. De daling van het areaal voedergewassen komt vooral door minder grasland, 937.000 hectare in 2018 tegen 963.000 in 2017. Dit jaar is er bijna 100.000 hectare minder grasland dan in 2000. Het areaal snijmais is met bijna 207.000 hectare net iets groter dan in 2017 en ook vrijwel gelijk aan de 205.000 hectare in 2000.

Het aantal bedrijven met akkerbouw steeg licht in 2018 naar 18.370, een toename van 2,3%. Het aantal bedrijven met melkkoeien daalde relatief fors met 5,6% naar ruim 17.000. Het aantal bedrijven met varkens daalde met ruim 3% naar 4.160 bedrijven. Het cijfer voor het totaal aantal bedrijven en voor pluimvee zijn nog niet gepubliceerd.

Bij de vergelijking met de cijfers van voor 2016 speelt de aanpassing van de definitie van landbouwbedrijf een rol. In 2016 zijn duizenden bedrijven uit de tellingen verdwenen omdat hobbybedrijven niet meer worden meegeteld. Dat had relatief veel invloed op het areaal grasland en de aantallen schapen en paarden.

Eén reactie

  • Gat

    Heb anders genoeg grasland dood gespoten voor de akkerbouw. En daar zat geen enkele hobby boer tussen.

Of registreer je om te kunnen reageren.