Home

Nieuws

Milieukeur in het rood door minder overheidssteun

Stichting Milieukeur heeft in 2017 een verlies geleden van € 36.000.

De organisatie achter keurmerk PlanetProof en programma Maatlat Duurzame Veehouderij moet het met minder overheidssteun doen. De overheidsbijdrage is te weinig om de tekorten te dekken.

Kosten Stichting Milieukeur hoger dan de inkomsten

Ontving Milieukeur in 2011 nog € 562.200 van de overheid, vanaf 2015 is dat nog maar € 100.000. De kosten van de organisatie zijn daardoor veel hoger dan de inkomsten, zo schrijft Milieukeur in het jaarverslag over 2017.

De organisatie is in gesprek met het ministerie van landbouw omdat haar werk – het verduurzamen van de land- en tuinbouw – een belangrijke bijdrage levert aan het ministerie, maar er geen zicht is op een hogere overheidsbijdrage.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Stichting Milieukeur (SMK) voert het programma Maatlat Duurzame Veehouderij sinds 2008 uit in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM. De kosten van het beheer van het programma van € 243.000 worden volledig gedekt door de afdrachten van certificaathouders.

In 2018 verwacht SMK dat de bijdragen van certificaathouders voor het programma Milieukeur zullen oplopen naar € 350.000. Dat was € 307.000 in 2017. De stijging komt voor een belangrijk deel voor de rekening van telers. - Foto: ANP
In 2018 verwacht SMK dat de bijdragen van certificaathouders voor het programma Milieukeur zullen oplopen naar € 350.000. Dat was € 307.000 in 2017. De stijging komt voor een belangrijk deel voor de rekening van telers. - Foto: ANP

Hogere bijdragen certificaathouders

In 2018 verwacht SMK dat de bijdragen van certificaathouders voor het programma Milieukeur zullen oplopen naar € 350.000. Dat was € 307.000 in 2017. De stijging komt voor een belangrijk deel voor de rekening van telers, omdat het keurmerk van Milieukeur On the Way to PlanetProof in de plantaardige sector het snelst groeit. Overigens betalen in ieder geval 2 telersverenigingen de certificeringskosten van lidbedrijven die dit jaar overstappen.

Stichting Milieukeur moet zbo worden

Al met al komt de bijdrage van de overheid voor de onafhankelijke rol van SMK in 2018 uit op circa 21%. In voorgaande jaren lag dat nog op meer dan 30%. Om een deel van de overheidsfinanciering overeind te houden, moet SMK een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) worden. Zo’n zbo voert een overheidstaak uit en hoort bij de rijksoverheid, maar is geen onderdeel van een ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.