Home

Nieuws

RvS: Zuid-Holland mag ganzen afschieten

Natuurbeschermingsorganisaties hebben de Raad van State (RvS) niet aan hun kant gekregen in hun bezwaar tegen de wijze waarop Zuid-Holland de overlast van ganzen wil bestrijden.

De provincie kan doorgaan met het afschieten van grauwe ganzen en kolganzen op percelen met kwetsbare gewassen. De ontheffing geldt tot 1 maart 2020 en mag worden gebruikt van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord.

Met de ontheffing is toestemming gegeven voor het gebruik van honden, lokvogels en een geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot zonsondergang. De ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

RvS: wel degelijk dreigende schade aan gewassen

Tijdens de behandeling van de zaak door de rechtbank Den Haag besloot de rechter de ontheffing in stand te houden op een facet na: er komt geen toestemming om ganzen te doden in een half uur voor zonsopgang. Dat vonden de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en 9 andere natuur- en vogelbeschermingsorganisaties niet ver genoeg gaan, ze gingen in hoger beroep bij de RvS. Er zou volgens de natuurbeschermingsorganisaties geen concrete dreiging voor schade zijn. De RvS is van mening dat er wel degelijk dreigende belangrijke schade aan kwetsbare gewassen is, zoals die is onderbouwd in het faunabeheerplan.

Ook het doden van een beperkte aantal ganzen bij het verjagen en het gebruik van lokganzen vindt de RvS toelaatbaar om de schade aan gewassen te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.