Home

Nieuws 1 reactie

Dierlijke mest mag weer op Flevolandse zeedijk

Pachters van zeedijken in Flevoland mogen dierlijke mest gaan gebruiken op de dijken: maximaal 110 kilo stikstof per hectare per jaar. Dat heeft Waterschap Zuiderzeeland besloten.

Zuiderzeeland bezit 2.000 hectare waterkering, waarvan 800 hectare is verpacht aan boeren. Sinds 2004 was alleen bemesting met maximaal 100 kilo N uit kunstmest toegestaan op de dijken. “Nu blijkt dat de grasmat signalen vertoont van onbalans. Dat tast de erosiebestendigheid van de grasmat aan”, aldus het waterschapsbestuur. Om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, mag voortaan 110 kilo stikstof uit dierlijke mest worden gebruikt. Drijfmest is niet toegestaan, maar wel vaste stalmest, compost of dikke fractie van gescheiden mest.

Onrust over bemesten zeedijken

Over het bemesten van zeedijken is onrust ontstaan. Veehouders in Friesland constateerden dat de gebruiksnormen voor dijken verlaagd zouden zijn. Volgens RVO.nl is dit niet het geval, maar was hier wel onduidelijkheid over. Dijken worden gezien als natuurterrein en tellen daarom niet volledig mee voor de plaatsingsruimte voor dierlijke mest.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

  • hollandagri

    als een dijk als natuur wordt gezien moet die wel met een n code in een natuurbeheerplan staan, dat is lang niet overal het geval. volgens de wet gelden feiten en omstandigheden die van geval tot geval kunnen afwijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.