Home

Nieuws 1 reactie

Biolandbouw neemt wereldwijd toe

Na de recordcijfers in 2015 bleek ook 2016 wereldwijd opnieuw een recordjaar voor de biolandbouw.

Dat blijkt uit de geactualiseerde Europese en wereldwijde productie- en consumptiecijfers van het Duitse onderzoeksinstituut FIBL, zo meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT).

VS koploper

Wereldwijd is de biosector goed voor meer dan € 80 miljard, met als koplopers de VS (€ 38,9 miljard), Duitsland (€ 9,5 miljard), Frankrijk (€ 6,7 miljard) en China (€ 5,9 miljard). De belangrijkste markten groeiden met meer dan 10%, vooral Frankrijk valt op met een groei van 22%. In Europa is de biologische consumptie het hoogst in Duitsland, Frankrijk en Zweden. In Denemarken is het marktaandeel van bio het hoogst (9,7%).
Artikel gaat verder onder de tweet.

2,7 miljoen bioboeren

Inmiddels werken 2,7 miljoen boeren gecertificeerd biologisch. Net als voorgaande jaren blijft India koploper (met 835.000 bioboeren), gevolgd door Oeganda (210.352) en Mexico (210.000). Het wereldwijde bio-areaal nam een grote sprong voorwaarts – de grootste ooit gemeten – en groeide met 15% tot bijna 58 miljoen hectare. Het land met het grootste bio-areaal is opnieuw Australië (27,2 miljoen hectare), gevolgd door Argentinië (3 miljoen hectare) en nieuwkomer China (2,3 miljoen hectare).

Aandeel bio-areaal

Door het zeer grote areaal van Australië heeft Oceanië, als continent, het grootste aandeel van het bio-areaal (47,2%; 27,3 miljoen hectare), gevolgd door Europa (23%; 13,5 miljoen hectare) en Latijns-Amerika (12%; 7,1 miljoen hectare). Het gemiddelde Europese bio-areaal per land voor 2016 werd becijferd op 6,7%.

Eén reactie

  • farmerbn

    Prima, maar is bio echt bio (geen chemische middelen , kunstmest en gangbare organische mest) ?

Of registreer je om te kunnen reageren.